אבולוציה

האם היהדות מתארת בנות ים?

נשאלנו באתר: מה הגמרא אומרת על בנות ים, כלומר יצורים שהם חצי-אדם וחצי-דג? האם יצורים כאלה קיימים, ואם כן, האם יש להם נשמה?

| ט' תשרי התשע"ה |
אא

ייתכן שנתקלתם בעבר בתמונות של "בנות-ים". תמונות אלו הן זיוף, בו תפרו איברי קופים מיובשים יחד עם חלקי דגים. הראשון שעשה זאת הסתובב במשך שנים רבות עם דמויות תפורות אלה, והציג אותן בקרקס נודד שהקים.

אך גם בלי זיופים אלו, אמונה בבנות-ים היתה נפוצה מאוד בימי קדם. בנות-ים נטענו להראות בידי ספנים רבים, ויש לשער שברבים מן המקרים הספנים נתקלו בפרות-ים מרחוק (או מתחת לפני הים), ובגלל צורתם המיוחדת, חשבו אותם ליצורי-אנוש בעלי סנפיר-זנב. אנשים ניזונו משמועות שכאלו בהכרת הזאולוגיה של העולם הרחב, כך לדוגמה, חיות המצויות באפריקה תוארו בדרכים שונות ומשונות בידי תיירים, והקרנף תואר כיצור מוקף שריון ברזל. גם המשכילים הגדולים ביותר ניזונו משמועות אלה אשר הושגו בידי ספנים ותיירים שחזרו מארצות רחוקות, מכיוון שזה היה המקור היחיד לאינפורמציה בעבר.

ובעניין שאלתך על בנות ים בדברי חז"ל -

ובכן, הגמרא לא מזכירה במפורש "בנות ים". במקור היחיד שעליו מצביעים, חז"ל ציינו את הדולפינים, ואמרו עליהם שהם דומים לבני-אדם בדרך רבייתם. כך נאמר במסכת בכורות (דף ח, עמוד א): "הדולפנין פרין ורבין כבני אדם (-כמו בני אדם). מאי דולפנין? אמר רב יהודה: בני ימא".

היו רבים שפירשו כי הגמרא הזו מדברת על בנות ים, בולטים בהם רש"י והתוספות והחיד"א, אלא שהם לא תיארו יצורים מדברים בעלי נשמה, אלא רק חיות ימיות הדומות במראן החיצוני לחצי-אדם וחצי-דג. מפרשים אחרים פירשו את הגמרא על דרך הפשט, וטענו שחז"ל התכוונו רק להתנהגותם של הדולפינים המוכרים לנו, ולא על יצורים שנראים בחציים כאדם. כך הסביר הרב בנימין מוספיא בספרו "מוסף הערוך" (ערך "דלפן"): "יולדת גוריה ומניקתה בדדיה, וזה טעם פרים ורבים כבני אדם". וכך ביאר גם רבי יעקב עמדין (היעב"ץ), והילקוט שמעוני (בראשית דמז, לא).

במקום אחר, חז"ל מציינים יצור החי ביבשה שהוא בעל דמות אנושית, ונקרא בשם "אדני השדה" (מסכת כלאיים, פ"ח, מ"ה). אין ספק שקיימים בעולם יצורים מוזרים מאוד, חלקם גם דומים לבני-אדם במידת-מה, כמו קוף החוטם, והאורנג אוטן. ייתכן שיש יצור ימי המזכיר דמות אדם, כפי שיש יצורים יבשתיים שדומים לבני אדם. יש לציין שגם המפרשים שכתבו על בנות ים, לא תיארו אותם בתור יצורים אינטליגנטיים שחושבים ומדברים כבני אדם, אלא רק כסוג נוסף של בריות בטבע. היו שכתבו שהם מסוגלים לזמר, אך גם ציפורים מצייצות ומזמרות. כך שגם לפי פירושם של רש"י והתוספות והחיד"א - אין לסבור שכוונתם היתה ליצורים אנושיים מדברים שחיים בים, כי אם רק ליצורים ימיים שדומים בצורתם לאדם.

תמונה של קוף החוטם

במסכת חולין, כתבו חז"ל שכנגד כל היצורים הקיימים ביבשה, נבראו יצורים המקבילים להם בצורתם גם בים. (חולין דף קכז, עמוד א): "כל שיש ביבשה - יש בים". כך שייתכן שיום אחד ניתקל ביצור ימי המזכיר בצורתו אדם, אפילו אם רק בחציו. התגלו עד כה מספר מיני דגים המזכירים מעט בצורתם פני אדם.

האם קיימים יצורים-ימיים הדומים לבני-אדם בפלג גופם העליון? בינתיים רב הנסתר על הגלוי, וחסר לנו ידע מדעי על כל היצורים שחיים באוקיינוסים הרחבים והעמוקים. אפילו יצורים עצומים בגודלם כגון "הדיונון העצום" - אשר נמצאו מכבר ראיות מדעיות לקיומו, וגודלו משוער להגיע עד 14 מטרים - מצליח להתחבא עד היום מעיני החוקרים.

מכל מקום, גם אם יתגלו בעתיד יצורים ימיים בצורת אדם - לא תשנה עובדה זו את פני המדע. אחרי הכל, קיימים אינספור מיני קופים הדומים לבני-אדם, ועוד אינספור יצורים אחרים שדומים אלו לאלו. ולגבי שאלתך, התורה טוענת במפורש שרק בני האדם זכו לקבל נשמה אלוקית: "ויפח באפיו נשמת חיים" (בראשית פרק ב, ז), כך שגם אם יש יצורים בטבע הדומים לאדם (ואפילו "בנות ים" למראה), לא תהיה להם נשמה כאדם. 


דרגו את המאמר - ותעזרו לקידומו בגוגל:

ממוצע 4.5 (139 מדרגים)
הנקראים ביותר
הידברות שופס

סט ארכיאולוגיה תנ"כית - הרב זמיר כהן

319לרכישה

מוצרים נוספים

המדריך המלא לחינוך ילדים - הרב זמיר כהן

בוסר המלאכים - ארגז כלים להורי המתבגר - הרב דן טיומקין

רזי התזונה - להתנקות, להבריא, לרזות בקלות

תיק מהודר עם ידית לטלית ותפילין

נטלה מהודרת "עיטורים"

ערכה מהודרת להבדלה

לכל המוצרים