זוגיות ושלום בית

אהבה, מהי?

מה קרה? מדוע חל השינוי?! האם באמת הם אהבו זה את זה, או שסתם נראו כמאוהבים? מהו המדד האמיתי שיבהיר לנו מהי אהבה אמיתית ומהי אהבה מזויפת, וכיצד נוכל לשמר את האהבה לאורך זמן?

אא

אהבה – מילת קסם. מהותה – מהות הנישואין. כשהיא קיימת, אין דבר יפה ממנה. וכשאיננה, אין גרוע מכך. בני זוג שהחלטתם להינשא לא נבעה משיקולים צדדיים או מאילוצים שונים, חשים באהבה אדירה ביניהם כבר בתחילת הדרך. אך לא תמיד מחזיקה אהבה זו זמן רב. רמת ההתרגשות והאהבה פוחתת והולכת. זה כבר לא זה... שניהם חשים.

מה קרה? מדוע חל השינוי?! האם באמת הם אהבו זה את זה, או שסתם נראו כמאוהבים? מהו המדד האמיתי שיבהיר לנו מהי אהבה אמיתית ומהי אהבה מזויפת, וכיצד נוכל לשמר את האהבה לאורך זמן? ננסה לחשוב קודם כול מהי אהבה מזויפת, ולאחר מכן נבין מהי אהבה אמתית: משה נכנס למסעדה. ניגש אליו מלצר ושאלו מה רצונו לאכול.

משה ענה שהוא אוהב דגים. שמעון, שישב בסמוך, הבין שאם משה אוהב דגים, בוודאי יביאו לו אקווריום ובו דגי זהב, והוא ישב ויתבונן בהם, יחליף את מימיהם, ויאכילם מעדנים. אך לתדהמתו הגישו למשה דג צלוי ומתובל והוא פצע את הדג בסכין ובמזלג ואכל אותו! קם שמעון ואמר למשה: טועה אתה, צריך היית לומר אחרת: אני אוהב את עצמי דרך הדגים! אינך אוהב את הדגים, אתה שונא דגים! עובדה שאתה אוכל אותם!!! משל זה משקף להפליא את סגנון האהבה המערבי.

בן הזוג מאוהב בעצמו, במקום לאהוב את זולתו. הוא מאוהב באהבתו! הוא עוסק בהתקשרות רק כניסיון להגדיל את ההנאה שבקשר. כלומר, אני אוהב את עצמי, ובן זוגי הוא בין הגורמים שמספקים לי הנאה. על כן, כל עוד הקשר מרגש ומספק אותי, יש אהבה. התרגלתי, מיציתי את ההנאה שבקשר – זהו! הסתיימה האהבה! בלשון חכמינו מוגדרת ההתאהבות כאהבה התלויה בדבר.

זו איננה אהבה! זה קרוב הרבה יותר לתאווה! בסקר שנעשה באוניבסיטת לויולה בשיקאגו בארהב נתברר, כי 80% ממקרי הגרושין נובעים בגלל חוסר התאמה בחיי האישות של בני הזוג. בסקר אחר שנעשה בחברה החילונית בארץ, 85% מהנשאלים אמרו, שאם היתה להם ברירה לחזור למצב של לפי הנשואין הם לא היו מתחתנים עם בן הזוג הנוכחי.

אנו רואים את התרבות המומחים, היועצים, למיניהם, המרפאות, ספרי הדרכה המציעים תרופות פלא לשפור היחסים והתפקוד בין בני הזוג. הרבה הבטחות, הרבה תקוות, הרבה הצעות וסגולות, הרבה כסף לכל פגישה, לכל טפול, לכל יעוץ. והתוצאות עגומות ביותר. הבה נתבונן במסרי התורה, שם נבחין בשלושה היבטים, בזוויות שונות מהמקובל למה נקרא אהבת אמת. נלמד את הגדרת המושג אהבה, ונראה מה בין אהבה וירטואלית לאהבת אמת מציאותית וברת השגה.

שלושה רבדים באהבה על חיובי הבעל אל אשתו אמרו חכמי התלמוד: אוהבה כגופו, ומכבדה יותר מגופו. אך מתבקשת שאלה יסודית: כיצד ניתן לחייב אדם לאהוב? והרי זו תכונה הנמצאת במעמקי נפשו – או שהוא אוהב או לא. התשובה היא, שאכן לא ניתן לחייב אדם לאהוב. אך לחשוב על הנתונים שמהם נובעת האהבה זה בהחלט אפשרי וגם נחוץ. לחשוב כיצד נגיע לאהבת אמת, שתעמוד במבחן החיים, אהבה שורשית ונצחית שמצטברת ועולה.

א. זיהוי החיובי

ישנו ניב מפורסם: על כל פשעים תכסה אהבה. כלומר, כשיש אהבת אמת היא מכסה את הפשעים ואת החסרונות. כל אדם, בעצם יצירתו, מורכב מפסיפס של מעלות וחסרונות. לכל אדם יש מעלה – התכונה החיובית שבו, וחיסרון – נקודת החולשה שבו. ההבדל בין אוהב לשונא הוא נקודת המבט: כיצד מזהה האדם את זולתו. כשאדם אוהב מישהו באמת הוא יחפש לראות בו את החיובי, הוא לא יהיה מוכן לשמוע על השלילי כלל.

וכאשר יתוודע לשלילי שבו, יצטער מאוד ובודאי לא יזהה את האדם בשלילי שבו! ולהפך, כשאדם שונא את זולתו, עיקר התמקדותו – בשלילי שבו, בחסרונותיו. ועל כן, כשיהיה מוכרח בעל כורחו להודות באיזו נקודה חיובית בזולתו – הוא יראה זאת כנקודה שולית באישיותו, אך בראייה הכללית הוא יזהה אותו בשלילי שבו! התורה מלמדת את האדם: התבונן בזולת כמו שאתה מביט בעצמך.

הרי אדם אוהב את עצמו, ומכיוון שכך הוא מזהה את עצמו בחיובי שבו, אף על פי שבסתר ליבו יודע הוא שאיננו טלית שכולה תכלת... כך בדיוק, עליך לחשוב על הזולת! נסה לחשוב עליו חיובי, לדון אותו לכף זכות. שאל את עצמך: האם כמו שאתה רואה ומזהה את חסרונותיו, באותה מידה אתה מכיר במעלותיו? בזוגיות בא הדבר לביטוי באופן חד מאוד. כאשר אדם אוהב את בן זוגו, הוא מתבונן בחיובי שבו.

יש גם כאלה המייקרים כל כך את אהבתם לבן הזוג, עד כי הם מנהלים יומן אישי, שבו מפורטות הנקודות החיוביות שמזהה האדם בבן זוגו. וכפי שמסופר על אחד מגדולי ישראל, שמצאו בספרייתו מחברת ובה רשומות 300 מעלות חיוביות שמצא ברעייתו!

ב. נתינה יוצרת אהבה

אנו רגילים לחשוב, שכאשר אנו אוהבים מישהו, אנו נותנים לו. זהו דבר טבעי והגיוני, שלזה שאנו אוהבים – אנו נותנים ומעניקים. אך, יש אהבה ברמה גבוהה הרבה יותר. והיא: כאשר אתה נותן, אתה אוהב! כלומר, בעקבות הנתינה באה האהבה, וזו אהבה ברמה רוחנית! אהבה ברמה הנפשית היא כאשר אתה נותן למי שאתה אוהב.

השני מצא חן בעיניך, ובעקבות זאת אתה נותן לו. במקרה כזה הנתינה תלויה באהבה. ברגע שכבר לא תהיה מציאת חן, לא תהיה נתינה. אך אהבה רוחנית נובעת ממקור פנימי טהור. נקודת המוצא של הרעיון היא לתת משלך לזולתך, ובכך תחוש את חלקך נמצא בתוככי זולתך. אותו חלק שלך שאתה אוהב אותו, אתה נותן לחברך. והתוצאה היא שאתה אוהב אותו כמוך!

ג. אהבה = אחדות

האידיאל של האהבה הוא להגיע למצב בו נאמר אנחנו במקום את ואני. יחידה אחת של שלמות. האחדות באה לידי ביטוי כשאנו מרגישים שבעומק אנו אחד, ואז התקשורת שונה לחלוטין. לדוגמא: אדם עומד בפני שני דברים סותרים: הוא השיג עבודה טובה, אך באזור מרוחק. מה יעשה? – אם הדבר חשוב לו, הוא לא יוותר, הוא ילמד להסתדר! מדוע? – כי הוא אוהב את עצמו! האדם הוא הרי יצור אחדותי.

יש בו האיזון בין הצרכים, הוא ימצא דרכים לפתור את הבעיה. כך גם בזוגיות. כשהבסיס למערכת היחסים הוא: את זו את ואני זה אני – יש בעיה. אך כשאנחנו אחד – נדע לפתור את הבעיה ולגשר על הצרכים, בדיוק כמו אדם שמגיע לאופטימציזציה כאשר יש סתירה בין צרכים שונים שלו. יד ימין לעולם לא תכעס על יד שמאל אם היא פגעה בה, מכיוון שזהו גוף אחד.

בני הזוג צריכים לשאוף שרמת אהבתם תגיע למצב כזה שהם יחידה אחת. (דורשי רשומות דרשו: המילה אהבה בגימטרייה 13, וכן המילה אחד בגימטרייה 13. המספר אחד מסמל אחדות). הדבר בא לביטוי בעיקר ברגישות ובאכפתיות. להיות אכפתי, להתעניין במצבו של השני, להיות קשור לרגשותיו, להיות שותף אמתי בחוויותיו.

אדם שאוהב את זולתו באמת, טבעי שיהיה שמח בשמחותיו ועצוב בצערו. התעניינות יום יומית צריכה להיות מתוך אמפתיה, להרגיש מה עובר עליו. להיות אתו בחוויותיו, לא רק לצדו. לדוגמא: כשבן הזוג כועס, ניתן לומר לו: אני מבין שאתה כועס, מישהו הרגיז אותך. אך כשמרגישים אתו מה עובר עליו, אומרים לו: אני מבין את כאבך! מישהו הכאיב לך! כך נותנים לבן הזוג תחושה שאינו לבד בסבל.

לחשוב אהבה פירושו לחשוב מה אני יכול לעשות כדי שבן זוגי ישמח, להשקיע בשיחות היוצרות קשרי אהבה, מחמאות ועידוד, ולהביע את אהבתנו במילים מפורשות, ולא רק ברמזים ובסודות. מכתבים ושיחות טלפון מהרחוב לא נועדו לקבלת אינפורמציה, אלא פשוט כדי להביע את געגועינו לזולתנו. באהבה כזאת אנו מקיימים את מצוות ואהבת לרעך כמוך ברמה המהודרת ביותר, ואין גבול לאהבה זו, המצטברת ועולה משנה לשנה.

כשבני הזוג מתחתנים, בתחילה הם שונים בכל, כאמור, אך כאשר הם מתאימים את עצמם זה לזה, מתוך רצון להשביע את רצונו של בן הזוג, בסופו של דבר, לאחר כמה שנים הם נהיים דומים זה לזה אפילו במראה החיצוני! כל זה מכוח אהבתם.

תגיות:זוגיותאהבה

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה