הלכה

פינת ההלכה: אכילת בשר עם דגים

שאלה: האם מותר לאכול בשר ודגים ביחד? תשובה: דג שנאפה בתנור אחד ביחד עם בשר, אסור לאכילה, משום דקשיא לריחא ולדבר אחר (אסרה מר בר רב אשי משום שבשר עם דגים ביחד עלול לסכן את האדם)

| י"ב חשון התשע"ד |
אא

שאלה: האם מותר לאכול בשר ודגים ביחד?

תשובה: אמרו בגמרא במסכת פסחים (דף עו): "ההיא בינתא דאיטווא בהדי בישרא (דג שנאפה בתנור אחד ביחד עם בשר) אמר מר בר רב אשי, אסור לאכלה, משום דקשיא לריחא ולדבר אחר. (אסרה מר בר רב אשי משום שבשר עם דגים ביחד עלול לסכן את האדם)" וכן פסק מרן בשולחן ערוך (חלק יורה דעה סימן קט"ז ס"ב) שאסור לאכול בשר עם דגים ביחד מפני הסכנה.

דנו הפוסקים לגבי שני בני אדם המכירים זה את זה, ואוכלים על שולחן אחד זה בשר וזה דגים, אם צריכים לשים ביניהם "היכר", דהיינו כלי או כיכר לחם, שלא יטעו לאכול זה משל זה. ולעניין הלכה כתבו רבים מן הפוסקים להקל בזה, שאין להצריכם לשים היכר מכיוון שבדבר שהוא אסור מחמת סכנה, אנשים נזהרים יותר מאשר בדבר שהוא אסור מחמת דין. וכן כתבו להקל מטעם שדווקא בבשר וחלב גזרו חכמים לשים היכר, משום שאין שום אפשרות לאכול בשר ומיד אחר כך לאכול חלב, שהרי חייבים להמתין שש שעות ביניהם. אבל בין דגים ובשר אין שום חיוב להמתין כלל ודי בשטיפת פיו ואכילת פת וכיוצא בזה, ומיד יכול לאכול מה שירצה, דג או בשר, ולכן לא החמירו כל כך לשים "סימן" ביניהם.

ועוד כתב מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א להקל בזה מטעם נוסף, שיש סוברים שבזמנינו אין איסור באכילת בשר ודגים ביחד, משום שכיום דבר זה אינו מביא לידי סכנה, ואף על פי שבודאי אין הלכה כשיטה זו, מכל מקום יש לצרפה כסניף להקל לעניין זה שאין צורך לשים היכר בין אדם האוכל בשר לאדם האוכל דגים. ("צירוף סניף להקל", פירושו, שלעיתים בנושא הלכתי מסוים, כתבו הפוסקים להקל, אף על פי שאין טעם אחד חזק להקל, אלא בצירוף כמה טעמים, שאין בכל אחד מהם די כוח להכריע את הכף, אבל בצירוף כולם יש להקל. וכן ההפך, שלעיתים מצרפים סניפים כדי להחמיר)


דרגו את המאמר - ותעזרו לקידומו בגוגל:

ממוצע 4.4 (84 מדרגים)
הנקראים ביותר
הידברות שופס

סט ארכיאולוגיה תנ"כית - הרב זמיר כהן

319לרכישה

מוצרים נוספים

המדריך המלא לחינוך ילדים - הרב זמיר כהן

בוסר המלאכים - ארגז כלים להורי המתבגר - הרב דן טיומקין

רזי התזונה - להתנקות, להבריא, לרזות בקלות

תיק מהודר עם ידית לטלית ותפילין

נטלה מהודרת "עיטורים"

ערכה מהודרת להבדלה

לכל המוצרים