הרב יגאל כהן - למה קשה לי בחיים?

הרב יגאל כהן

למה יש לנו קשיים וניסיונות בחיים, ומדוע לא צריך לפחד מהם? הרב יגאל כהן עונה על השאלות בהרצאה מרתקת

תמלול ההרצאה

1
00:00:15,600 --> 00:00:18,410
היום אני אבקש לדבר על נושא
.שהוא מלווה את כולנו

2
00:00:18,520 --> 00:00:19,870
.כולנו, ללא יוצא מן הכלל

3
00:00:19,880 --> 00:00:21,590
.אין אחד שלא חשב את המחשבה הזו

4
00:00:23,370 --> 00:00:24,980
,בואו נגיד שמניסיון שלי

5
00:00:25,070 --> 00:00:28,940
.המכנה המשותף של כל האנשים בעולם זה קשיים

6
00:00:30,230 --> 00:00:32,440
.הקשיים שלנו מתחלקים להרבה חלקים

7
00:00:33,370 --> 00:00:36,090
כל אחד ואחד מאיתנו חווה
.קשיים מסוימים בחיים שלו

8
00:00:36,990 --> 00:00:40,940
,וככל שמתבגרים, וככל שברוך השם
,ה' נותן יותר חיים

9
00:00:42,070 --> 00:00:44,980
.הקשיים גם גדלים לפעמים
,ולא רק גדלים

10
00:00:45,350 --> 00:00:47,950
קשיים שכבר התגברנו עליהם בעבר
.חוזרים עוד פעם

11
00:00:49,460 --> 00:00:52,800
אני אנסה לפרט כמה סוגי קשיים
.כדי שנצליח להכניס את זה לחיים שלנו

12
00:00:53,850 --> 00:01:01,160
ובעזרת ה' יתברך, ה' יעזור לי שאני אצליח
,גם ללמוד יחד איתכם בעצם למה באים קשיים

13
00:01:02,160 --> 00:01:07,110
?ולמה לא צריך לפחד מהם
.ואדרבה, הקשיים מראים משהו טוב

14
00:01:10,170 --> 00:01:14,180
,סלחו לי שאני עוד פעם חוזר לילדות שלי
.כי זה משהו שאני חי איתו

15
00:01:14,330 --> 00:01:17,530
והרבה פעמים גם שמעתי אנשים
,שמתחברים לזה, כי גם הם עברו קשיים

16
00:01:17,540 --> 00:01:21,040
אז יכול להיות שאני אגע לכמה מכם בלב
,ככה בסיפור הזה

17
00:01:21,050 --> 00:01:25,850
אבל שתדעו שהיום אני מגיע
.לתובנות אחרות לגמרי

18
00:01:25,860 --> 00:01:28,260
.אני מאוד שלם עם עצמי
.מאוד שלם עם איך שגדלתי

19
00:01:28,670 --> 00:01:33,110
אין לי טענה וחצי טענה. הפוך, אני מודה
.לבורא עולם איפה שגדלתי ואיך שגדלתי

20
00:01:35,710 --> 00:01:41,740
,כמו שאמרתי לכם כבר פעם
,'גדלתי בשכונה מאוד מאוד 'לא מיוחדת

21
00:01:41,750 --> 00:01:44,430
.אלא הפוך, מיוחדת לצד השני
.במשפחה מאוד קשה

22
00:01:45,600 --> 00:01:48,200
וככה הבנתי מההורים בגיל מסוים

23
00:01:48,240 --> 00:01:52,060
שסבא שלי, עליו השלום, שהוא היה אדם
,מאוד יקר וחכם וצדיק

24
00:01:53,340 --> 00:01:57,850
,ראה שהילד הזה, יגאל
.לא יצא משהו טוב בשכונה הזו

25
00:01:58,160 --> 00:02:00,510
.זו לא שכונה בשבילו
.שכונה מאוד קשה

26
00:02:02,310 --> 00:02:09,580
,ובגיל 8, ממש זה נשמע קצת הזוי
,אבל אני עומד בפניכם

27
00:02:10,370 --> 00:02:15,650
'בגיל 8 בכיתה ב'. אני למדתי כיתה א
.בבית ספר בשכונת התקווה שם קרוב

28
00:02:16,010 --> 00:02:18,060
,לא זוכר את השם שלו
.אבל אני זוכר שזה היה הבית ספר שם

29
00:02:19,150 --> 00:02:23,400
בכיתה ב' סבא שלי... היום אני מבין
,שזה היה סבא שלי שעמד מאחרי העניין

30
00:02:24,220 --> 00:02:31,380
דיבר עם ההורים שלי שישלחו אותי משכונת
.התקווה לישיבה פה בבני ברק בתנאי פנימייה

31
00:02:32,000 --> 00:02:36,910
,דהיינו, שלושה שבועות בישיבה
.שבת חופשה

32
00:02:38,040 --> 00:02:42,300
שני אוטובוסים: קו 16
.לתחנה מרכזית, 54 לבני ברק

33
00:02:43,340 --> 00:02:46,210
.'ואני בתור ילד בכיתה ב

34
00:02:47,010 --> 00:02:50,050
,'כשתצאו עכשיו, תראו מה זה כיתה ב
.תבינו באיזה גיל מדובר

35
00:02:50,770 --> 00:02:54,470
,לוקח תיק
,ויום ראשון עם דמעות על הלחיים

36
00:02:55,010 --> 00:02:57,720
"שלום, אימא. שלום, אבא"
.ונוסע

37
00:03:00,230 --> 00:03:04,580
הדיאלוגים שהיו לי עם בורא עולם אז
.היו דיאלוגים לא נעימים

38
00:03:05,030 --> 00:03:08,080
כאילו, למה כולם בבית רואים
,את אבא ואימא כל יום

39
00:03:08,750 --> 00:03:10,030
?ואני לא יכול לראות את אימא שלי

40
00:03:11,280 --> 00:03:15,770
למה אני, אף אחד לא דואג לי אם התקלחתי
?או לא התקלחתי, אם אכלתי או לא אכלתי

41
00:03:16,410 --> 00:03:19,740
.זה חדר אוכל פתוח
.שב תאכל. אתה לא רוצה? אל תאכל

42
00:03:20,630 --> 00:03:24,600
בית, אתה בא, אימא מלטפת אותך
.ואומרת לך, יגאלי, תאכל

43
00:03:25,150 --> 00:03:26,800
.כפרה עליך, בוא אני אסדר לך

44
00:03:27,390 --> 00:03:30,220
.לי לא זכור כזה דבר
.לא מכיר את זה

45
00:03:32,300 --> 00:03:37,560
'גדלתי במקום... זאת אומרת, במקום מכיתה ב
,ועד כיתה... עד הרבה שנים לאחר מכן

46
00:03:37,890 --> 00:03:39,560
.זאת הייתה תבנית חיי

47
00:03:42,310 --> 00:03:46,450
אתם מתארים לעצמכם כמה פעמים
?'חזרתי על המשפט 'למה

48
00:03:47,720 --> 00:03:50,580
.ילד. לא ידעתי. לא לימדו אותי אמונה
.לא ידעתי מה זה בורא עולם

49
00:03:50,600 --> 00:03:53,930
,לא ידעתי... ידעתי שהוא קיים
?ככה מה שלימדו אותי, כן

50
00:03:55,620 --> 00:03:58,680
.וזה לא הסתיים שם
.זה לא הסתיים שם

51
00:03:59,560 --> 00:04:04,190
הקושי בחיים הוא מלווה אותנו
.כמעט כל הזמן

52
00:04:05,740 --> 00:04:09,240
.ברוך השם, ה' זיכה אותי והתחתנתי
.מגיעים לזוגיות

53
00:04:09,880 --> 00:04:13,830
אתה מתחתן עם אישה, ואתה חושב
.שאוקיי, אתה הולך ליהנות מהחיים

54
00:04:14,460 --> 00:04:18,190
,ואתה מגלה שבעצם הגעת למקום עבודה
.עבודת המידות

55
00:04:19,050 --> 00:04:22,940
...צריך לוותר וצריך לזה
,וצריך ללמוד וצריך ללמוד מהי אישה

56
00:04:23,310 --> 00:04:27,840
,ולדאוג לצרכיה, ולדעת איפה לפגוע
.איזו מילה להוציא מהפה

57
00:04:29,000 --> 00:04:33,880
שזה הלימוד העיקרי. בחיים לא להגיד
.משפט מסוים, לא לפגוע לה ברגשות

58
00:04:34,520 --> 00:04:39,440
.זו עבודה קשה. הייתי תמיד עם חברים
.חברים צוחקים אחד עם השני

59
00:04:40,000 --> 00:04:44,170
,אתה יכול להגיד לחבר שלך, בוא'נה
.השמנת. תעשה דיאטה. הוא לא ייפגע ממך

60
00:04:44,680 --> 00:04:47,800
- תגיד את זה לאשתך
.בחיים אל תגיד את זה. אתה פוגע בה

61
00:04:48,520 --> 00:04:50,860
.אתה פוגע בה. אסור לך להגיד משפט כזה
.וכן על זה הדרך

62
00:04:51,400 --> 00:04:54,430
,ואז בעצם גיליתי שהגעתי לעוד עבודה
.עבודה קשה

63
00:04:55,630 --> 00:04:59,080
,והגיעו הילדים. בהתחלה כולם מתרגשים
.חמודים, חמודים, חמודים

64
00:04:59,890 --> 00:05:02,920
?איך אומר הרב לסרי
,כשהילד קטן רוצים לאכול אותו

65
00:05:03,060 --> 00:05:05,130
.כשהוא גדל - מתחרטים שלא אכלו אותו

66
00:05:07,800 --> 00:05:11,880
,והילד גדל, ומתחילות המלחמות
.מתחילות הבעיות. אתה אומר, ריבונו של עולם

67
00:05:12,460 --> 00:05:18,390
ולא רק זה, אתם יודעים שיש שלב בחיים שאתה
,מגיע עם אשתך כזה להפסקת אש כזאת טובה

68
00:05:19,250 --> 00:05:21,830
.ואשתך אומרת לך, וואלה, אתה בעל טוב

69
00:05:22,480 --> 00:05:25,100
,ואתה מרים עיניים לקב"ה ואתה אומר
.תודה רבה בורא עולם

70
00:05:25,160 --> 00:05:26,880
.סוף סוף הגעתי למנוחה ולנחלה

71
00:05:27,700 --> 00:05:29,830
.אני יכול לסמן 'וי' על הבית
.הכול בסדר בבית

72
00:05:33,360 --> 00:05:34,080
.אתה מלאך

73
00:05:35,130 --> 00:05:40,890
אז אתה קם למחרת, ואז פתאום אתה מגלה
.שאתה מלאך, אבל תלוי איזה מלאך

74
00:05:42,110 --> 00:05:43,260
.יכול להיות גם מלאך המוות

75
00:05:44,170 --> 00:05:46,090
.ועוד פעם מתחילות מריבות מחדש

76
00:05:46,950 --> 00:05:48,800
!אבל אתמול אמרתי שהכול בסדר

77
00:05:49,570 --> 00:05:53,120
אתמול סימנתי 'וי' שאני בבית שלי
.מסתדר, הכול בסדר

78
00:05:53,140 --> 00:05:55,390
...והנה בורא עולם
.עכשיו, עוד פעם זה דיאלוג

79
00:05:56,100 --> 00:06:00,520
.ריבונו של עולם, הייתי בסדר
?מה עכשיו? עוד פעם אתה מביא לי קושי

80
00:06:01,560 --> 00:06:05,920
אותו דבר עם הילדים. יום אחד הילדים
.המדהימים, המלאכים הטובים ביותר עלי אדמות

81
00:06:05,980 --> 00:06:10,510
.מקסימים. "אבא, אני אוהבת אותך
"?להכין לך אוכל? לדאוג לך? לעשות לך

82
00:06:10,520 --> 00:06:14,540
.ויום אחד... והן אוהבות אחת את השנייה
.הן משחקות ככה ביחד, יושבות משחקות ביחד

83
00:06:15,050 --> 00:06:19,750
.וואו, שכינה שורה בבית, ריבונו של עולם
.הגעתי לפסגה

84
00:06:20,400 --> 00:06:26,110
.למחרת, ישתבח שמו, קורעים אחד את השני
.רוצים להוציא אחד לשני את העיניים

85
00:06:29,220 --> 00:06:30,840
?מה, למה עוד פעם, ריבונו של עולם

86
00:06:31,010 --> 00:06:34,700
?כאילו, מה... לא מספיק כאילו
.לא, עבדתי קשה להגיע לאיפה שהגעתי היום

87
00:06:34,870 --> 00:06:36,030
?עוד פעם אתה מביא לי ניסיון

88
00:06:36,720 --> 00:06:37,830
.אותו דבר מקום עבודה

89
00:06:38,290 --> 00:06:40,890
,אדם יושב בעבודה, מסודר, ברוך השם
.עבודה מסודרת

90
00:06:40,900 --> 00:06:45,040
.הבוס אומר לו, תשמע, כולם מרוצים ממך
.אין כמוך. ברוך השם, אתה מצוין, אתה טוב

91
00:06:45,880 --> 00:06:48,920
.חוזר הביתה, ישתבח שמו
.לפחות בעבודה אני בסדר

92
00:06:49,480 --> 00:06:53,140
.שבוע אחרי זה, נאבד צ'ק
,פתאום אתה בלחץ, מכניס אותך ללחץ

93
00:06:53,160 --> 00:06:55,090
,טלפון לקוח מעצבן
.לקוח מעוצבן

94
00:06:55,640 --> 00:06:58,270
,קורא לך הבוס, אומר לך
?מה קורה איתך? מה עובר עליך

95
00:06:58,450 --> 00:07:00,010
?איך פתאום ככה ואיך פתאום ככה

96
00:07:00,400 --> 00:07:04,720
פתאום בורא עולם כאילו לקח לך את כל
.הקרקע שהייתה לך, היציבות שהייתה לך

97
00:07:04,990 --> 00:07:07,050
.היציבות הזו, לקח לך אותה

98
00:07:08,240 --> 00:07:12,220
,ואז בעצם השאלה הנשאלת
,זה מה שקורה לנו בראש מבחינה פסיכולוגית

99
00:07:12,600 --> 00:07:14,130
?למה עוד פעם קושי
?למה? למה

100
00:07:14,180 --> 00:07:15,710
.חזרתי בתשובה, ריבונו של עולם

101
00:07:16,740 --> 00:07:19,030
בעל תשובה יש לו שלב
.שבהתחלה קשה לו כל דבר

102
00:07:19,070 --> 00:07:23,800
,קשה לו שבת, קשה לו שמירת נגיעה
.קשה לו זה, קשה לו זה, קשה לו זה

103
00:07:24,280 --> 00:07:27,210
,לאט לאט לאט קל לו השבת
.קטן עליו. קטן עליו

104
00:07:27,220 --> 00:07:30,320
.שמירת נגיעה קטן עליו
.ללמוד תורה, הוא מבין. הוא לומד תורה

105
00:07:31,130 --> 00:07:36,370
חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, פתאום הוא
.מרגיש - עוד פעם בא לו סיגריה בשבת

106
00:07:37,880 --> 00:07:40,000
.עוד פעם בא לו יצר הרע לנגיעה

107
00:07:40,610 --> 00:07:42,600
עוד פעם בא לו יצר הרע
.לא ללכת לשיעורי תורה

108
00:07:43,240 --> 00:07:46,510
,ואז מיד קופצת לו השאלה
.ריבונו של עולם, אני שנתיים כבר איתך

109
00:07:46,620 --> 00:07:49,950
.שנתיים אני בעבודה איתך. אני עובד איתך
?למה החזרת אותי חזרה

110
00:07:50,640 --> 00:07:51,950
?למה הבאת לי עוד פעם קושי

111
00:07:53,040 --> 00:07:54,340
.תסתכלו על פרנסה, אחים יקרים

112
00:07:55,140 --> 00:07:58,630
,הפרנסה שלנו
,גם מי שברוך השם מסתדר, מסתדר, מסתדר

113
00:07:59,770 --> 00:08:02,890
,פתאום עוד פעם, יואו
.הוצאה כזו, הוצאה כזו, הוצאה כזו

114
00:08:02,900 --> 00:08:05,890
,פתאום רוצים ללכת לטיול
.פתאום מכניס אותך לאיזה בור כלכלי

115
00:08:06,410 --> 00:08:09,120
,כאילו, עד שהסתדרנו קצת
.עוד פעם בורא עולם מחזיר אותך חזרה

116
00:08:11,120 --> 00:08:14,480
אין כמעט נקודה בחיים שלנו
שאנחנו לא מרגישים הרבה פעמים

117
00:08:14,490 --> 00:08:17,450
,שאתה יודע, אחרי שהגעת לאיזשהו שלב
.ואתה יורד בחזרה

118
00:08:18,240 --> 00:08:20,650
,שלום בית, חינוך ילדים, פרנסה
.בריאות. אותו דבר

119
00:08:21,470 --> 00:08:22,600
.אתה יודע, אתה בריא, ברוך השם

120
00:08:24,250 --> 00:08:26,380
?לפעמים אתה מקורר, כן
.מצונן. שפעת כזאת

121
00:08:27,160 --> 00:08:28,690
,ברוך השם, לאט לאט אתה מתחיל לנשום

122
00:08:29,470 --> 00:08:33,170
,וואי, כפרה עליך בורא עולם. יופי
.עכשיו אני בכל הכוח. בום, נתפס הגב

123
00:08:34,900 --> 00:08:35,520
?עוד פעם

124
00:08:36,770 --> 00:08:41,440
,ריבונו של עולם, 'פליז', בבקשה
.תן לי קצת לרוץ קדימה

125
00:08:41,620 --> 00:08:42,960
?כאילו, אתה עוצר אותי עוד פעם

126
00:08:43,980 --> 00:08:48,080
.והרבה פעמים אתה גם קם במצב רוח
.מה זה מצב רוח? באורות

127
00:08:48,090 --> 00:08:52,580
,מה שנקרא, ככה מישהו אמר לי
.בכתר'... 'בכתר' הוא נמצא'

128
00:08:53,170 --> 00:08:55,940
.נמצא באורות, מבסוט
.מה זה, בא לך לחייך לכולם

129
00:08:55,950 --> 00:08:58,110
.אתה אומר, יופי, אני שמח, ברוך השם

130
00:08:58,490 --> 00:09:02,610
.כנראה שניקיתי את כל הקליפות מעליי
.אני עכשיו בדרגה של עולם האצילות

131
00:09:03,330 --> 00:09:06,490
...וואלק, אני עכשיו
.אתה כאילו הגעת לדרגה

132
00:09:07,320 --> 00:09:10,980
.אתה אומר, יופי
.אתה קם למחרת, מבאוס על החיים

133
00:09:11,000 --> 00:09:14,040
.לא רוצה לצאת מהמיטה
,כל אחד נראה לך שחור

134
00:09:14,420 --> 00:09:15,630
.לא בא לך לראות אף אחד

135
00:09:16,480 --> 00:09:17,070
?עוד פעם

136
00:09:17,990 --> 00:09:19,610
?אז מה קורה איתי בחיים
.אני לא מבין

137
00:09:20,200 --> 00:09:25,920
,אתמול עבדתי על זה להיות שמח, להיות מאושר
,לרקוד, לאהוב את האנשים, לאהוב את החיים

138
00:09:26,300 --> 00:09:29,590
.לטרוף את העולם, מה שנקרא
.אלה משפטים שמלמדים אותי התלמידים

139
00:09:29,600 --> 00:09:32,210
.'איך אחד אמר לי? 'לעוף על החיים
.'לעוף על החיים'

140
00:09:33,750 --> 00:09:37,370
,ויום אחד בא לך למחרת לא רוצה כלום
.לא בא לך על כלום

141
00:09:37,800 --> 00:09:42,490
,ואז אתה אומר לעצמך, ריבונו של עולם
.אני עבדתי בשביל להגיע אתמול לשמחה שלי

142
00:09:43,000 --> 00:09:46,380
?למה לקחת לי אותה
?למה היום אני קם בלי מצב רוח

143
00:09:46,490 --> 00:09:49,360
ואין סיבה. אתה קם בלי מצב רוח
,כאילו כלום. לא עשית כלום

144
00:09:49,650 --> 00:09:52,450
.אשתך מחייכת, כולם בסדר
.וואלה, אין לי מצב רוח בכלל

145
00:09:53,270 --> 00:09:54,990
?למה? למה
?למה בורא עולם עושה לנו את זה

146
00:09:55,580 --> 00:09:57,960
.יש שלב הרבה יותר קשה

147
00:09:58,910 --> 00:10:01,660
,אלה קשיים עוד שאתה יודע, זורמים איתם
.חיים. יש שלב יותר קשה

148
00:10:02,440 --> 00:10:06,630
,מי שמתחיל לעבוד על עצמו
,אז אני אגיד לכם מה השלב

149
00:10:08,480 --> 00:10:12,790
.לפני 18, 19 שנה עברתי מהפך בחיים

150
00:10:13,450 --> 00:10:16,640
מהפך שברוך השם, זכיתי להכיר
,את 'חובת הלבבות' אמונה וביטחון

151
00:10:16,970 --> 00:10:20,390
,שבעצם כל מה שאני מדבר היום
.זה כתוצאה מאותה תקופה שעברתי מהפך

152
00:10:21,130 --> 00:10:22,610
.החלטתי שאני רוצה להכיר את בורא עולם

153
00:10:23,490 --> 00:10:25,810
.לא להכיר אותו, יודע שהוא קיים
.זו לא אמונה

154
00:10:26,060 --> 00:10:29,880
,להכיר אותו באמת, לאהוב אותו, לחיות אותו
,לנשום אותו, לרצות לחבק אותו

155
00:10:30,090 --> 00:10:33,700
לרצות לעשות לו טוב. אני רוצה לעבוד אותו
.מאהבה. אני רוצה לאהוב אותו

156
00:10:34,870 --> 00:10:37,680
.זה כמו מערכת יחסים
,אתם רוצים לבדוק איפה אתם עומדים

157
00:10:38,240 --> 00:10:39,950
.יש זוגות. זוגות זוגות

158
00:10:39,970 --> 00:10:42,940
.יש זוג, ברוך השם, נכנס הביתה
.כל עוד אין צעקות, הוא מרוצה

159
00:10:43,760 --> 00:10:46,910
.אשתו עסוקה בילדים שלה
.מכינה שיעורים עם הילדים, מטפלת באוכל

160
00:10:46,920 --> 00:10:49,730
.ברוך השם הוא יושב בפינה שלו
.ישתבח שמו, גן עדן

161
00:10:50,680 --> 00:10:51,690
.זוג. מסתדרים

162
00:10:52,700 --> 00:10:54,010
.יש זוג אוהבים
?איפה אשתי

163
00:10:54,500 --> 00:10:57,010
.זוז. אל תפריע לי, ילד
?איפה אימא? איפה אימא

164
00:10:57,320 --> 00:10:58,030
.הוא רוצה לראות את אשתו

165
00:10:58,800 --> 00:11:00,880
.הוא אוהב אותה
.אשתו מחכה לבעלה

166
00:11:01,700 --> 00:11:02,660
?איך אתה עם בורא עולם

167
00:11:03,350 --> 00:11:05,760
?אתה בא להתפלל, אתה מתגעגע אליו
?בא לך לדבר איתו

168
00:11:06,920 --> 00:11:10,290
בא לך להגיד לו, בורא עולם, היום אני
.אפנק אותך. אני אחלק כמה דיסקים

169
00:11:10,300 --> 00:11:11,980
.אני אקרב כמה
.אני אביא לכמה אנשים דיסק

170
00:11:13,410 --> 00:11:15,280
?בא לכם ככה לאהוב אותו קצת
?להרגיש אותו

171
00:11:16,030 --> 00:11:19,570
כשאתה בא לתפילה, תמדוד אם אתה
?אוהב אותו או לא. בא לך להתפלל אליו

172
00:11:20,250 --> 00:11:22,740
.חתונה, אתה הולך לחתונה לפעמים
.יאללה, כפרת עוונות

173
00:11:22,750 --> 00:11:26,000
רק זה דו"ח. רק לשלם
.איזה 400-500 שקל, רק לברוח משם

174
00:11:26,370 --> 00:11:29,180
.יש חתונה שאתה מחכה לה
.אתה מחכה לראות כבר את החתן והכלה

175
00:11:29,910 --> 00:11:33,860
?איך היחסים שלך עם בורא עולם
?אתה אוהב אותו, נשמה? מתגעגע אליו

176
00:11:33,900 --> 00:11:35,560
?בא לך לתת לו איזו נשיקה כזו

177
00:11:36,260 --> 00:11:39,930
.כן, אל תתביישו. נשיקה לבורא עולם
.נשיקה. אני אוהב אותך

178
00:11:41,170 --> 00:11:42,360
.ואז התחלתי את העבודה שלי

179
00:11:42,740 --> 00:11:46,490
.עבודה קשה, אחים יקרים
.קשה, קשה, קשה

180
00:11:47,010 --> 00:11:49,440
'אני 18 שנה לומד 'חובת הלבבות
.כל בוקר

181
00:11:50,310 --> 00:11:54,580
,לא יודע אם תאמינו לי, אשתי לא פה
אבל כל יום עם הקפה של הבוקר

182
00:11:55,190 --> 00:11:59,020
שאני שותה עם ארוחת בוקר, את הספר שלי
.חובת הלבבות'. חוזר על זה וחוזר על זה'

183
00:11:59,290 --> 00:12:02,540
,לאהוב אותו, לדעת שהוא מחיה אותי
.לדעת שהוא אחראי

184
00:12:03,600 --> 00:12:07,770
,כל הפחדים שיש לנו בראש
.זה... מסלק לי אותם. 18 שנה

185
00:12:09,060 --> 00:12:15,650
היה שלב שהגעתי ל... אתה יודע, טוב, אני
.כבר באמונה פחות או יותר מונח נגיד ב-7

186
00:12:17,650 --> 00:12:18,110
.אוקיי

187
00:12:19,290 --> 00:12:23,010
,יום אחד אני קם
.אני מרגיש אפס באמונה

188
00:12:25,130 --> 00:12:26,110
.אפס באמונה

189
00:12:27,750 --> 00:12:31,010
.אני קם, אין לי אמונה בכלל

190
00:12:31,300 --> 00:12:34,900
,לא שאין לי אמונה בבורא עולם
,כאילו, אני לא מרגיש אותו

191
00:12:36,120 --> 00:12:37,380
.לא בא לי להתפלל

192
00:12:38,860 --> 00:12:41,550
,כן, לא בא לי להתפלל. אתה יודע
.אני מתפלל כי אני חייב

193
00:12:43,070 --> 00:12:46,390
והקשיים האלה שאתה יודע, ביום-יום
,כמה אני זוכר, זה המבחן שלי באמונה

194
00:12:46,400 --> 00:12:49,330
,כמה פעמים נזכרתי בבורא עולם במהלך היום
?מי יודע? כמה פעמים נזכרת בו היום

195
00:12:49,680 --> 00:12:53,480
זה המבחן שלך. אם זה היה לך כל יום
,אשתך - בורא עולם, הילדים - בורא עולם

196
00:12:53,540 --> 00:12:55,210
,כסף - בורא עולם
,תחנת דלק - בורא עולם

197
00:12:55,260 --> 00:12:59,370
,רכב - בורא עולם. בורא עולם, בורא עולם
.בורא עולם, בורא עולם... אז אתה מסודר

198
00:13:00,290 --> 00:13:03,220
...אחים יקרים, היו ימים

199
00:13:03,440 --> 00:13:08,880
אני לא מתבייש בזה, כי אני חושב שהציבור
.צריך לדעת שגם רבנים יש להם יצר הרע

200
00:13:09,910 --> 00:13:13,900
,סיפרתי לכם פעם
.אני נפלתי, קיבלתי חרדות

201
00:13:14,020 --> 00:13:16,830
מה שנפלתי למשכב במשך שנתיים
.זה היה בגלל שקראתי סיפורי צדיקים

202
00:13:17,800 --> 00:13:20,600
סיפורי צדיקים מספרים לך
,כמה הגאון מווילנה היה קדוש

203
00:13:21,420 --> 00:13:23,900
כמה אשתו של הרב עובדיה
,הייתה צדיקה עולמית

204
00:13:25,160 --> 00:13:27,400
ואז אתה לא יודע בעצם
.מה קרה מאחרי הקלעים

205
00:13:28,060 --> 00:13:31,490
יום אחד אתה קם בלי מצב רוח
,ואין לך חשק להתפלל ואתה אומר

206
00:13:32,300 --> 00:13:33,570
.וואלה, איפה אני ואיפה הם

207
00:13:34,460 --> 00:13:38,860
אבל תדעו לכם, אחים יקרים, אני ראיתי
,סיפור על החזון איש שזה סיפור אמיתי

208
00:13:39,370 --> 00:13:43,110
,והוא חיזק אותי יותר מכל הסיפורים
,שהחזון איש בעצמו

209
00:13:43,980 --> 00:13:48,690
.שאני אומר את השם שלו ואני מתרגש
,יש לי צמרמורת בגוף מהיהודי הקדוש הזה

210
00:13:49,880 --> 00:13:54,330
,מהיהודי המדהים הזה
.שלא היה לו חשק לפתוח גמרא

211
00:13:58,040 --> 00:14:02,290
,וזה קורה לי. זה קורה לי באמונה
.זה קורה לי בביטחון

212
00:14:03,390 --> 00:14:07,930
,יש ימים, אחים יקרים, שאני מרגיש
,'אני חייב לפתוח 'חובת הלבבות

213
00:14:07,940 --> 00:14:12,130
להתחיל לקרוא משהו שייתן לי חמצן באמונה
.לדעת שכל מה שקורה איתי

214
00:14:12,270 --> 00:14:16,230
אני זוכר שיום אחד... אני הרבה דיברתי על זה
.שאם מישהו פגע בך, תדע שזה מבורא עולם

215
00:14:16,260 --> 00:14:17,790
.דוגמאות שעולות לי כרגע בראש

216
00:14:19,070 --> 00:14:21,440
.מישהו פגע בך, זה רק בורא עולם
."ה' אמר לו קלל"

217
00:14:22,110 --> 00:14:23,190
."ה' אמר לו קלל"

218
00:14:24,420 --> 00:14:28,080
ואני מדבר על זה בשיעורים, מדבר
על זה בלהט. ואתה יודע, ברוך השם, אני

219
00:14:28,150 --> 00:14:29,860
,לאט לאט בונה את עצמי מהבחינה הזו

220
00:14:30,430 --> 00:14:34,770
,פגעו בי, העליבו אותי
...ברוך השם, יש הרבה מקנאים בך

221
00:14:34,790 --> 00:14:38,670
- לא יודע, כל אחד והסיפור שלו
.זה לא הוא, זה רק בורא עולם

222
00:14:39,560 --> 00:14:43,010
.רק בורא עולם
.יום אחד מישהו עקץ אותי בכסף

223
00:14:43,890 --> 00:14:48,360
,עקץ אותי בתחכום כזה, וגם, אתה יודע
.היו לו כל מיני ציפיות מוזרות ממני

224
00:14:49,630 --> 00:14:53,140
אני הולך לישון על המיטה
.והלב שלי רותח

225
00:14:53,840 --> 00:14:57,740
,לא כועס ברמה של שובר כלים
.אבל לא מצליח להרגיע את הנפש

226
00:14:58,750 --> 00:15:03,960
ואני אומר לעצמי, "ה' אמר לו קלל, ה' אמר
,"לו קלל, ה' אמר לו קלל, ה' אמר לו קלל

227
00:15:04,870 --> 00:15:05,850
.אני לא מצליח להירגע

228
00:15:06,780 --> 00:15:10,110
,ואני אומר לעצמי, ריבונו של עולם
."עבדתי כל כך קשה על "ה' אמר לו קלל

229
00:15:11,010 --> 00:15:13,520
דרך אגב, מי שלא יודע מה זה "ה' אמר
לו קלל", זה דוד מלך ישראל

230
00:15:13,890 --> 00:15:18,090
כשבא אליו שמעי בן גרא
,וקילל אותו, קילל אותו קללות נוראיות

231
00:15:18,450 --> 00:15:21,210
.ורצו להרוג אותו במקום, כי דוד היה מלך
.אסור לקלל מלך

232
00:15:22,580 --> 00:15:24,370
.ואמר להם, תעזבו אותו
.ה' אמר לו קלל

233
00:15:25,160 --> 00:15:26,540
,זה לא הוא קילל
.בורא עולם אמר לו קלל

234
00:15:27,150 --> 00:15:28,760
!איזו עוצמה
!איזו עוצמה

235
00:15:29,420 --> 00:15:32,340
,אחים יקרים, אני שוכב בלילה
,לא יודע, שתיים, שלוש בלילה

236
00:15:32,980 --> 00:15:37,710
ולא מצליח להרגיע את הנפש שלי
עם מה שאני מדבר עליו שעות

237
00:15:38,380 --> 00:15:43,130
,וכביכול אתה אומר לעצמך
.ריבונו של עולם, אני דיברתי על זה

238
00:15:43,200 --> 00:15:45,570
.אני הגעתי כבר לאיזושהי דרגה מסוימת

239
00:15:45,950 --> 00:15:49,100
למה עוד פעם החזרת אותי בחזרה
,"ל"ה' אמר לו קלל

240
00:15:49,110 --> 00:15:52,210
?שאני לא מצליח לקבל את זה באהבה

241
00:15:53,060 --> 00:15:54,300
,בפה אני אומר
.'אני סולח לו'

242
00:15:55,430 --> 00:15:57,070
,אבל זו לא חכמה להגיד בפה
.'אני סולח לו'

243
00:15:57,660 --> 00:16:00,550
.פעם חשבתי שזו חכמה גדולה
.יש כאלה שגם את זה לא יכולים

244
00:16:00,920 --> 00:16:04,120
,'אבל אני אומר בפה 'אני סולח לו
,אבל בלב אני לא מצליח להירגע

245
00:16:04,580 --> 00:16:07,570
לקבל את זה באהבה, לקבל באהבה
.את מה שה' עשה איתי

246
00:16:09,360 --> 00:16:13,220
:עוד פעם, עוד שאלה
?בורא עולם, למה החזרת אותי חזרה

247
00:16:13,950 --> 00:16:18,020
למה הבאת לי ניסיון עכשיו קשה יותר
?מהניסיון הקודם שקשה לי לעמוד בו

248
00:16:18,670 --> 00:16:21,410
.יש עוד דבר שתהיו מוכנים אליו

249
00:16:21,530 --> 00:16:24,640
כל מי שעובד על האמונה שלו, וכדאי לכם
,לעבוד על האמונה שלכם, אחים יקרים

250
00:16:24,660 --> 00:16:27,480
.זה גן עדן בעולם הזה
,מי שחי באמונה

251
00:16:28,080 --> 00:16:31,900
ישתבח שמך בורא עולם, ישתבח שמך
,בורא עולם. מי שזוכה לאהוב את בורא עולם

252
00:16:32,930 --> 00:16:35,740
.אין כלום בעולם שיכול עליך
.אתה חי בגן עדן בעולם הזה

253
00:16:35,750 --> 00:16:37,570
.זה לא משנה
.הכול שטויות

254
00:16:38,100 --> 00:16:41,550
אמרתי לכם, סבל והנאות
.זה תלוי איך אתה מסתכל

255
00:16:41,900 --> 00:16:46,170
,יש חייל עכשיו, שה' ישמור אותם
?בצפון בגולני, כן

256
00:16:46,790 --> 00:16:50,370
,הוא שוכב עכשיו בג'בלאות
,הוא שוכב בקור, בבוץ

257
00:16:50,810 --> 00:16:52,370
,יורד עליו גשם או שלג

258
00:16:52,890 --> 00:16:55,980
?ואתה שואל אותו, מה עניינים
.הוא אומר, ישתבח שמו לעד

259
00:16:56,000 --> 00:16:57,410
?למה
.אני מגן על המדינה-

260
00:16:59,000 --> 00:17:03,050
.אני מגן על המדינה
.קר לו, הוא רעב, הוא עומד בקור

261
00:17:03,880 --> 00:17:07,960
,קשה לו, אבל הוא נהנה ממה שהוא עושה
.כי הוא מעריך את מה שהוא עושה

262
00:17:08,640 --> 00:17:11,250
יש חייל יושב בקריה
.ועושה על המחשב וכל הזמן מקטר

263
00:17:12,350 --> 00:17:17,780
.מה ההבדל ביניהם? לא הקושי
.איך אתה מקבל את מה שקורה איתך בחיים

264
00:17:18,280 --> 00:17:22,910
...אמרתי לכם, אתה משלם
.הבת שלי באה שלשום, אמרה לי, יש לנו מחנה

265
00:17:23,560 --> 00:17:24,910
?עם הסמינר יוצאים למחנה, כן

266
00:17:26,520 --> 00:17:29,030
נו, מזל טוב. אתם יוצאים
?למחנה, מזל טוב. מה את רוצה

267
00:17:29,490 --> 00:17:30,180
.אני צריכה כסף

268
00:17:31,600 --> 00:17:33,290
?אמרתי, כמה עולה מחנה

269
00:17:33,850 --> 00:17:36,480
.אתם יודעים, הולכים, ישנים שם וזה
.אומרת לי, 400 שקל

270
00:17:37,720 --> 00:17:40,510
?אמרתי לה, מה, את קונה מחנה
?את בונה מחנה? מה את עושה שם

271
00:17:41,640 --> 00:17:45,310
.אומרת לי... התחילה בהסברים שלה
.ברוך השם, הן יודעות את העבודה

272
00:17:47,310 --> 00:17:49,700
,הן גם שומעות את השיעורים
.אמרתי לכם. זו בעיה

273
00:17:51,320 --> 00:17:54,430
אז היא אומרת לי, שמע, אני צריכה
...ממתקים, אני צריכה זה, אני צריכה זה

274
00:17:54,750 --> 00:17:56,330
.כמובן, 400 שקל

275
00:17:56,610 --> 00:17:59,300
.יש בן אדם נותן 400 שקל ובוכה
."הלוך ילך ובכה"

276
00:18:01,690 --> 00:18:05,630
,לקחה לי 400 שקל. ריבונו של עולם
?לא יכולת להביא לי ילדה יותר רגועה

277
00:18:05,640 --> 00:18:06,890
?לוקחת 400 שקל

278
00:18:07,360 --> 00:18:10,430
,יש בן אדם שיוציא את ה-400 שקל
,אומר, כפרה על בורא עולם

279
00:18:11,390 --> 00:18:13,020
.יש לי למי לתת 400 שקל

280
00:18:14,190 --> 00:18:17,400
.יש לי ילדים, כן
.ה' זיכה אותי, שיזכה את כולם

281
00:18:17,420 --> 00:18:19,830
.לא רוצה להכאיב למי שאין
.ה' ייתן לכולם

282
00:18:20,400 --> 00:18:24,570
?אבל אתה משלם 400 שקל למי
.למי אתה משלם 400 שקל? לילדים שלך, נשמה

283
00:18:24,610 --> 00:18:27,010
שאנשים בכל העולם
.רוצים ילדים בשביל לבזבז

284
00:18:27,380 --> 00:18:29,880
,זאת אומרת, אתה משלם את ה-400 שקל
.תלוי איך אתה מסתכל על ה-400 שקל

285
00:18:30,870 --> 00:18:31,590
.כל דבר בחיים

286
00:18:33,810 --> 00:18:36,440
,הקושי האחרון שאני אספר לכם
...ואז נגיע בעצם למה שאני רוצה

287
00:18:36,700 --> 00:18:38,240
.בעצם מה קורה פה בעולם הזה

288
00:18:39,240 --> 00:18:43,870
יש עוד קושי שאמרתי לכם, מי שעובד על
.האמונה שלו, תדעו לכם, יש ירידות

289
00:18:44,420 --> 00:18:47,000
.אל תתרגשו מירידות
.אני אסביר לכם למה יש ירידות

290
00:18:47,660 --> 00:18:52,340
,הרבה פעמים אתה מגיע לשלב באמונה של ככה
.אנשים סיפרו לי סיפורים מופתים

291
00:18:52,690 --> 00:18:55,320
,מגיע לסופר הולך עם 'בורא עולם
,'בורא עולם, בורא עולם

292
00:18:55,340 --> 00:18:57,460
,בא לו מישהו, נותן לו 500 שקל בסופר
.תעשה קניות

293
00:18:58,760 --> 00:19:01,360
.וואלה, הוא ראה את בורא עולם בעיניים
?אתם יודעים כמה אנשים סיפרו לי את זה

294
00:19:01,680 --> 00:19:03,010
.הוא הלך עם הקב"ה

295
00:19:03,240 --> 00:19:05,970
.לא כל אחד יכול לעשות את זה
.זה תלוי איפה אתה עומד בדרגה שלך

296
00:19:06,510 --> 00:19:09,910
.אומר, אין לו כסף לעשות שבת
.אני הולך לסופר, בורא עולם שולח לי כסף

297
00:19:10,670 --> 00:19:11,870
.אומר לי, הרב, אתה לא מאמין

298
00:19:11,900 --> 00:19:14,840
,פוגש אותו בן אדם בסופר
.אתה זה...? אח של זה...? -כן

299
00:19:14,880 --> 00:19:16,790
.בוא, תחכה לי בחוץ
.קח 500 שקל

300
00:19:18,550 --> 00:19:22,110
.טוב, הוא בא אליי מספר לי באורות
.אני מסתכל עליו, ואני קצת מרחם עליו

301
00:19:23,230 --> 00:19:24,260
?אתם יודעים למה אני מרחם עליו

302
00:19:24,770 --> 00:19:27,740
,לא מרחם עליו. הכוונה היא
.אני יודע שמחכים לו עוד ניסיונות

303
00:19:28,250 --> 00:19:31,200
יכול להיות שפעם הבאה הוא ילך
.לסופר ולא יבוא לו הכסף

304
00:19:33,970 --> 00:19:38,130
למה? למה, בורא עולם, פעם ראשונה
?נישקת אותי, פעם שנייה עזבת אותי

305
00:19:38,820 --> 00:19:43,000
,בעלי תשובה בתחילת דרכם הם באבות
.הם קדושים, תדעו לכם

306
00:19:43,490 --> 00:19:44,670
,אתם יודעים כמה בעלי תשובה אמרו לי

307
00:19:44,680 --> 00:19:48,030
,הרב, אני מתפלל עכשיו
.אני בחוץ מקבל את הכסף

308
00:19:48,130 --> 00:19:50,090
אני מתפלל, בורא עולם שומע אותי
.אחד על אחד

309
00:19:50,110 --> 00:19:53,360
אחד בעל תשובה אמר לי, אני רואה
.י-ק-ו-ק מול העיניים, אור של י-ק-ו-ק

310
00:19:53,520 --> 00:19:54,970
.אני לא זכיתי לראות את זה בחיים שלי

311
00:19:55,910 --> 00:19:57,350
.הוא אומר לי, בורא עולם נגלה אליי

312
00:19:57,620 --> 00:19:59,050
.אני מאמין לו באמונה שלמה

313
00:19:59,240 --> 00:20:00,890
.הם בכאלה אורות על בורא עולם

314
00:20:01,640 --> 00:20:04,300
.כל מה שהוא עושה הוא מצליח
,הוא כאילו הולך לאנשים ברחוב

315
00:20:05,000 --> 00:20:07,700
,אתה רוצה שאני אראה לך את בורא עולם? בוא
.אני... בורא עולם, תרד רגע. הנה, תראה לו

316
00:20:08,020 --> 00:20:10,330
.ככה הם, ככה הם חיים
.בורא עולם כאילו בעיניים

317
00:20:10,860 --> 00:20:16,540
?אחרי שנה, שנתיים, איזה בורא עולם
?בום, סטירה פה, סטירה שם. מה קרה

318
00:20:17,250 --> 00:20:21,600
למה? כאילו, למה אנחנו מתקדמים
?ופתאום כאילו אנחנו מרגישים חזרה

319
00:20:22,020 --> 00:20:25,260
.זה קורה בכל שלב בחיים
,יש עוד נקודה. היא מאוד שכיחה

320
00:20:25,460 --> 00:20:29,440
.לכן תהיו מוכנים. אל תפחדו מזה
.יש לזה סיבה. יש לזה סיבה. סיבה טובה גם

321
00:20:29,900 --> 00:20:34,070
אל תפחדו מניסיונות שבאים, אל תפחדו
.מפתאום שאתם מרגישים חוסר באמונה

322
00:20:34,340 --> 00:20:35,560
,יש את המושג של קנאה

323
00:20:36,130 --> 00:20:40,020
,שנכנס ללבי המושג הזה כמה הוא רע בחיים
.כמה הוא רע אצלנו בחיים

324
00:20:40,280 --> 00:20:41,870
.וכדאי לכם לקחת את זה גם ללב שלכם

325
00:20:42,280 --> 00:20:44,120
.הצרות עין, הקנאה שיש לנו בזולת

326
00:20:44,690 --> 00:20:47,020
.כל אחד ואחד מאתנו. כולם
.ללא יוצא מן הכלל יש את זה

327
00:20:47,610 --> 00:20:50,340
.לכולם יש את זה. אחד פחות, אחד יותר
.לכולנו יש את זה

328
00:20:51,340 --> 00:20:53,710
,טוב, כשהבנתי כמה זה רע
?מה אמרתי לעצמי

329
00:20:54,310 --> 00:20:58,010
אתה חייב לתקן את זה, נשמה. אתה לא יכול
.לחיות בעולם כזה אם יש לך קנאה למישהו אחר

330
00:20:58,300 --> 00:21:02,010
.אם אתה לא מפרגן למישהו אחר
.תתחיל לעבוד. תפרגן, תפרגן, תפרגן

331
00:21:02,350 --> 00:21:06,050
.למדתי, הפנמתי, חיפשתי בספרים
,התחלתי לדעת איך לפרגן

332
00:21:06,070 --> 00:21:07,870
,איך להיות טוב עין
,איך לאהוב כל בן אדם

333
00:21:08,660 --> 00:21:10,820
איך באמת להתפלל על בן אדם
.שיהיה לו טוב

334
00:21:11,500 --> 00:21:13,510
,כמו שאחד אמר לי
.מה שאתה מברך - שתקבל פי אלף

335
00:21:16,080 --> 00:21:18,220
- מה שאתה רוצה שיהיה לחבר שלך
.שיהיה לך פי אלף

336
00:21:18,240 --> 00:21:21,270
,אם אתה רוצה שיוציאו לו עין אחת
.אז יוציאו לך, ישתבח שמו

337
00:21:22,050 --> 00:21:25,840
,אני בלב שלי ארצה שיהיה רק טוב לאנשים
.רק טוב לאנשים

338
00:21:25,880 --> 00:21:29,930
,אוקיי, התחלתי לעבוד. שנה, שנתיים
.עוד שנה, עוד שנה, עוד שנה

339
00:21:30,370 --> 00:21:32,440
,דברים קטנים, שאתה יודע
.היו מפריעים לך בהתחלה

340
00:21:32,680 --> 00:21:35,600
אני זוכר את עצמי בתור אברך
.נכנס לדירה של חבר

341
00:21:35,610 --> 00:21:37,080
.אני הייתי גר בדירת כוך קטנה

342
00:21:37,490 --> 00:21:40,990
.ממש קטנה. אפילו לא יכולנו לארח
.לא היה בסלון מקום למזרן

343
00:21:41,120 --> 00:21:43,130
.היה... כלום. לא היה מקום למזרן

344
00:21:43,720 --> 00:21:47,460
,נכנסתי להתארח אצל חבר, וואלה, ישתבח שמו
.איזה חלונות, איזה פאר

345
00:21:48,020 --> 00:21:48,700
.צביטה בלב

346
00:21:49,330 --> 00:21:50,920
.אמרתי, אני את הצביטה הזו רוצה למחוק

347
00:21:50,930 --> 00:21:54,240
אני רוצה שיהיה לו טוב, להתפלל עליו
.שיהיו לו שניים, ולי יהיה אחד, מספיק לי

348
00:21:55,160 --> 00:21:59,310
,עובד, עובד, עובד, עובד
.מגיע לשלב, וואלה, אני מתחיל לפרגן

349
00:21:59,940 --> 00:22:02,640
מתחיל להיות לי טוב בעין
.כשאני רואה אותך שאתה מחייך

350
00:22:03,500 --> 00:22:04,790
,הרבה פעמים אתה נוסע באוטו

351
00:22:05,740 --> 00:22:07,360
.מחייכים, שני אנשים חבר'ה צוחקים

352
00:22:08,490 --> 00:22:11,290
מה הוא צוחק זה? תגיד לי, מה, הוא לא שמע
.חדשות? תראה כמה צרות יש בעולם

353
00:22:11,300 --> 00:22:12,670
.כאילו, אפילו אתה מקנא בצחוק של החבר

354
00:22:13,570 --> 00:22:15,450
היום אני רואה מישהו מחייך
.וואלה, אני מה זה מבסוט

355
00:22:15,460 --> 00:22:17,400
.אני פותח את החלון, מחייך אליו
...לא משנה

356
00:22:18,990 --> 00:22:20,090
.אשריך שאתה מחייך

357
00:22:21,180 --> 00:22:24,970
.אוקיי? אתה מרגיש טוב עם עצמך
.יופי, ברוך השם התחלתי לפרגן

358
00:22:26,060 --> 00:22:29,850
,עובר חודש, עוברים חודשיים
,שלושה חודשים

359
00:22:31,350 --> 00:22:32,330
.עוד פעם אני מתחיל לקנא

360
00:22:34,230 --> 00:22:35,120
?עוד פעם זה מתחיל

361
00:22:37,240 --> 00:22:38,680
?רגע, מה, לא סגרנו את הפינה הזו

362
00:22:39,810 --> 00:22:43,230
.כאילו, בורא עולם, עבדתי
.עכשיו, לא חודש חודשיים

363
00:22:43,250 --> 00:22:45,740
,אני עובד על זה חודשים
.זאת אומרת שאני כל יום לומד את זה

364
00:22:45,750 --> 00:22:47,270
,לומד את החומר, לומד איך לפרגן

365
00:22:47,500 --> 00:22:50,140
,לומד טכניקות איך לאהוב את השני
.איך לקשר את זה לבורא עולם

366
00:22:50,340 --> 00:22:52,770
.שזה, דרך אגב, אחת הדרכים הטובות ביותר

367
00:22:53,080 --> 00:22:56,250
,טוב לו. כשאני רואה יהודי מחייך
.אני יודע בורא עולם מחייך למעלה

368
00:22:56,610 --> 00:22:57,790
.אם בורא עולם מחייך - טוב לי גם

369
00:22:58,710 --> 00:23:01,490
,נולד לך בן, בורא עולם מחייך למעלה
.אני מחייך איתך ביחד

370
00:23:01,920 --> 00:23:04,830
קנית בית ואתה מחייך, בורא עולם מחייך
.איתך ביחד - אני מחייך איתך ביחד

371
00:23:05,020 --> 00:23:07,480
,זה טוב עין. אני עובד על זה
.עובד על זה, עובד על זה

372
00:23:07,490 --> 00:23:09,420
.עכשיו כמובן כל אחד מקנא בסביבה שלו

373
00:23:10,240 --> 00:23:12,920
.הבן אדם לא מקנא עכשיו בראש הממשלה
?מה לך ולראש הממשלה

374
00:23:13,570 --> 00:23:15,490
?איפה אתה מקנא? במי אתה מקנא
,בחבר שלך במושב

375
00:23:15,510 --> 00:23:19,010
,שברוך השם, שכל השקדייה שלו פורחת

376
00:23:19,030 --> 00:23:21,240
,ואני יודע, וכל הבנדורה שלו גדלה יפה

377
00:23:21,250 --> 00:23:24,810
.העגבניות גדלו יפה, המלפפונים גדלו יפה
.כל אחד והפינה שלו

378
00:23:24,830 --> 00:23:27,380
.אתה מקנא בסובבים אותך
?במה רב מקנא

379
00:23:28,120 --> 00:23:28,900
?במה רב מקנא

380
00:23:31,570 --> 00:23:35,000
,אתה מלמד שיעור, באים לך 50 איש כזה
.חמוד כזה, קומפקטי כזה

381
00:23:35,810 --> 00:23:38,010
.וואלה, רב אחריך, 300 איש

382
00:23:39,090 --> 00:23:42,540
,ואתה בא אחרי זה לשיעור, אומרים לך
.בוא'נה, הרב הזה תותח

383
00:23:43,960 --> 00:23:45,090
...אתה לא יודע איזה שיעור

384
00:23:45,420 --> 00:23:48,410
וואלה, ומה אני? אני כאילו
?הקנה של התותח? מה אני

385
00:23:51,300 --> 00:23:54,170
.לא נעים. כן, זה עובר
.גם לרבנים זה עובר בלב, כן

386
00:23:54,870 --> 00:23:59,340
אמרתי לעצמי... אני זוכר אשתי יום אחד
,בתשעה באב העירה אותי

387
00:24:00,090 --> 00:24:02,010
.אמרה לי, קום
.היה יום תשעה באב. אני זוכר את זה

388
00:24:02,730 --> 00:24:06,170
אמרה לי, הסרטון שלך
.הגיע ל-5,000 צפיות

389
00:24:07,770 --> 00:24:09,830
...איזה כיף לקום ככה, 5,000 צפיות

390
00:24:10,860 --> 00:24:13,420
,אומרת לי, תירגע, אבל יש רב אחר
.קיבל 15,000 צפיות

391
00:24:14,720 --> 00:24:15,770
.רציתי לחזור לישון

392
00:24:17,000 --> 00:24:19,910
,בקיצור, טוב, אוקיי
.יאללה מפרגנים

393
00:24:20,420 --> 00:24:24,470
,הגעתי למצב. אני זוכר... טוב, סיפרתי לכם
,פה באתי, בשיעור הזה שאתם עכשיו פה נמצאים

394
00:24:24,510 --> 00:24:30,560
,היו בהתחלה 20 איש. 20 איש גם, ברוך השם
,במצב של תרדמת, לפני תרדמת

395
00:24:30,670 --> 00:24:32,900
.בשלב הסופי של תרדמת גמורה

396
00:24:34,140 --> 00:24:36,950
,ואני מדבר, מנסה להעיר אותם
.עושים לך עם הראש ככה

397
00:24:36,990 --> 00:24:38,330
.בסדר, ברוך השם, ישתבח שמו

398
00:24:39,570 --> 00:24:41,690
?יהודה, מה חשבת
?אני התחלתי עם 3 אנשים, מה

399
00:24:42,720 --> 00:24:45,600
.עד היום יש לי שיעור בהרצלייה
.ברוך השם, הוא הגיע למניין

400
00:24:47,140 --> 00:24:50,000
,אז טוב, אני בא יום חמישי

401
00:24:50,350 --> 00:24:53,560
.אמרו לי, הרב, אתה חייב לראות פה שיעור
.אתה חייב לראות מה קורה פה יום חמישי

402
00:24:53,580 --> 00:24:56,330
,אני מגיע יום חמישי
,הרב גלזר, ה' ישמרהו ויחיהו

403
00:24:56,630 --> 00:25:00,640
.אנשים עומדים בחלונות
,מזגנים פה מאחורה, עומדים על המזגנים

404
00:25:00,900 --> 00:25:02,030
.וכולם צוחקים

405
00:25:03,090 --> 00:25:04,870
?אני אומר, וואלק, מה זה
?...בורא עולם, איפה

406
00:25:06,160 --> 00:25:07,120
.בהתחלה זה קצת צובט

407
00:25:08,520 --> 00:25:14,780
עבדתי על זה ואז הבנתי שהצלחה של כל
,רב אחר בעולם היא הצלחה של בורא עולם

408
00:25:14,800 --> 00:25:16,260
.ואם זו הצלחה שלו, זו הצלחה שלי

409
00:25:16,840 --> 00:25:21,760
תדעו לכם אחים יקרים, זה לא הנושא
,שלנו בשיעור, אבל היום אני שולח אנשים

410
00:25:22,030 --> 00:25:24,630
.לך לרב גלזר, לך לרב הזה, לך לרב הזה

411
00:25:24,640 --> 00:25:28,210
יהודי שלומד תורה בכל מקום
.זה משמח את בורא עולם

412
00:25:28,920 --> 00:25:33,130
.משמח את בורא עולם, ישתבח שמו לעד
.נשמח בהצלחה של החבר שלנו

413
00:25:33,250 --> 00:25:40,320
טוב, יפה. ואז מגיע שלב חודש, חודשיים
.ועוד פעם אתה מרגיש קנאה בלב

414
00:25:41,460 --> 00:25:43,100
.עוד פעם מציקה לך ההצלחה של האחר

415
00:25:44,150 --> 00:25:47,490
,ואז עוד פעם, אני אומר
?ריבונו של עולם, מה, החזרת אותי חזרה

416
00:25:48,310 --> 00:25:51,540
.עבדתי, עבדתי, עבדתי
,עכשיו לא שאמרתי תשמע

417
00:25:51,570 --> 00:25:54,950
,שם מפורש של בורא עולם
.והתחלתי, פתאום אני בלי קנאה

418
00:25:54,990 --> 00:25:57,100
!עבדתי על זה
?למה החזרת אותי חזרה

419
00:25:58,060 --> 00:26:00,750
.אותו דבר על הגאווה
.אותו דבר על הגאווה

420
00:26:01,240 --> 00:26:04,410
'כשהבנתי כמה הגאווה היא סרוחה בעיני ה
,וכמה בורא עולם מתעב אותה

421
00:26:04,780 --> 00:26:06,120
.אמרתי, אני חייב לעבוד על זה

422
00:26:06,120 --> 00:26:10,430
.אני לא הצלחתי, אבל אני מנסה, רוצה
.אני רוצה לא להיות עם גאווה בלב בכלל

423
00:26:10,740 --> 00:26:11,640
.לא רוצה גאווה

424
00:26:12,160 --> 00:26:15,060
.ואתה עובד על זה, ואתה עובד על זה
,הייתי הולך עם פסוקים, יום שלם הולך

425
00:26:15,640 --> 00:26:18,990
,ה' משפיל גאים עדי ארץ"
"...ה' משפיל גאים עדי ארץ, משפיל

426
00:26:19,160 --> 00:26:21,580
."ואנוכי עפר ואפר"
.חוזר על פסוקים, משנן פסוקים

427
00:26:21,600 --> 00:26:27,180
יום שלם, יום שלם להחזיר, להכניס לתת מודע
שאני כלום, אני רק בובה שבורא עולם

428
00:26:27,190 --> 00:26:30,320
.מנפח אותה ונותן לי חיים
.זה מה שרציתי לעשות בחיים שלי

429
00:26:32,000 --> 00:26:34,060
.הגעתי
,לא הגעתי למדרגות

430
00:26:34,070 --> 00:26:36,480
אבל הגעתי לפחות פחות או יותר
.שאני מכיר את מקומי

431
00:26:37,140 --> 00:26:38,760
.חודש, חודשיים, שלושה - עוד פעם

432
00:26:39,950 --> 00:26:41,700
.עוד פעם הגאווה עולה

433
00:26:42,160 --> 00:26:44,480
?אחים יקרים, מה, אין לזה סוף

434
00:26:46,670 --> 00:26:47,810
.התשובה היא מאוד פשוטה, אחים יקרים

435
00:26:49,730 --> 00:26:55,040
כל מה שעברתי בחיים שלי
.ולא הבנתי זה בגלל דבר אחד

436
00:26:55,580 --> 00:26:57,040
.ואני רוצה להתחיל מהתחלה עכשיו

437
00:26:58,170 --> 00:26:59,190
?למה באנו לעולם

438
00:27:01,030 --> 00:27:03,760
.אנשים שוכחים מה הם עושים פה בעולם

439
00:27:04,590 --> 00:27:06,590
אני אתחיל בשאלה למה בורא עולם
.ברא את העולם

440
00:27:08,210 --> 00:27:12,440
,בורא עולם, י-ק-ו-ק, הגדול והעצום
,החכם והנורא

441
00:27:13,320 --> 00:27:15,920
,שאסור אפילו לתאר אותו
,כי אין סוף לתארים שלו

442
00:27:16,790 --> 00:27:18,120
?למה הוא ברא את העולם הזה

443
00:27:19,650 --> 00:27:25,430
,מה הסיבה שהוא ברא יוניברס
?כדור כזה מדהים, כדור הארץ שאין סוף

444
00:27:26,270 --> 00:27:29,870
תבינו, כל טכנולוגיה חדשה שאתם
,רואים בעולם, כל טלפון חדש

445
00:27:30,610 --> 00:27:33,120
.זה הכול ממה שבורא עולם ברא בעולם

446
00:27:33,200 --> 00:27:39,800
.אני אתן לכם דוגמה, בטרייה. בטרייה
.בהתחלה הייתה בטרייה מחזיקה לך שעתיים-שלוש

447
00:27:40,540 --> 00:27:42,790
היום מצליחים לעשות בטריות של מכוניות

448
00:27:43,200 --> 00:27:47,520
,שנוסעות מאה קילומטר, מאתיים קילומטר
.ארבע מאות קילומטר מבטרייה

449
00:27:48,600 --> 00:27:52,030
?מאיפה החומר של הבטרייה
.ממחצבות

450
00:27:52,610 --> 00:27:55,470
,אני לא יודע את כל השמות של החומר
?אבל הבטרייה ממה עשויה

451
00:27:55,520 --> 00:27:58,990
?מכימיקלים, שאיפה הכימיקלים האלה היו
.בתוך האדמה

452
00:28:00,460 --> 00:28:03,890
,כל הפאר וההדר, לדים, חומר לדים
,אתה רואה טלוויזיה אדירה

453
00:28:03,900 --> 00:28:06,980
.כזאת ענקית עם תמונה כל כך בהירה, לד

454
00:28:08,050 --> 00:28:10,360
זה, הלדים האלה, חצבו אותם
.מתוך האדמה

455
00:28:10,380 --> 00:28:12,920
הכל חומר שיש פה
.שבורא עולם ברא את העולם

456
00:28:13,250 --> 00:28:16,480
.כזה חכם, כזה מדהים
?בורא עולם, למה בראת עולם כזה

457
00:28:16,650 --> 00:28:18,440
?למה בראת ירח
?למה בראת שמש

458
00:28:18,710 --> 00:28:20,100
.עוד מעט נגיע גם לבני זוג

459
00:28:22,930 --> 00:28:26,810
,התשובה היא פשוטה. בזוהר הקדוש כתוב
,גם מביא את זה בשם האר"י הקדוש

460
00:28:26,820 --> 00:28:28,470
,'הרמח"ל כותב את זה בספר 'דרך השם

461
00:28:30,010 --> 00:28:35,160
,בורא עולם ברא את העולם, אחים יקרים
.כדי להיטיב עם בריותיו

462
00:28:36,350 --> 00:28:38,960
.כי דרך הטוב להיטיב

463
00:28:39,260 --> 00:28:40,880
?'מה הכוונה 'כי דרך הטוב להיטיב

464
00:28:41,680 --> 00:28:44,090
,כל סיבת הבריאה שלנו שאנחנו פה

465
00:28:45,240 --> 00:28:49,150
,כי בורא עולם, אני אתן דוגמה
,כמובן להבדיל אלף אלפי הבדלות

466
00:28:49,230 --> 00:28:52,680
,אדם שהוא טוב במהותו
,הוא מושלם בטובו

467
00:28:53,750 --> 00:28:57,610
,לב טוב זהב
.ויש לו עכשיו 5,000 דולר בכיס

468
00:28:58,820 --> 00:29:01,770
.הוא לא טוב מושלם
?למה הוא לא טוב מושלם

469
00:29:02,490 --> 00:29:04,000
.כי אין לו למי לתת את ה-5,000 דולר

470
00:29:05,210 --> 00:29:06,510
.אין לו למי לתת את ה-5,000 דולר

471
00:29:06,520 --> 00:29:11,560
,יש לי 5,000 דולר בכיס, אני רוצה לתת
.אין לי למי לתת - זה לא נקרא טוב מושלם

472
00:29:12,370 --> 00:29:17,100
?מתי הטוב המושלם מגיע
- כשאני מבצע את הפעולה של הנתינה

473
00:29:17,560 --> 00:29:19,770
.אז הטוב שלי כביכול בא לידי ביטוי

474
00:29:20,810 --> 00:29:23,870
.בורא עולם ברא עולם מורכב ומדהים

475
00:29:23,940 --> 00:29:27,390
העולם שלנו זה העולם הכי קטן
.מארבעת העולמות, זה עולם העשייה

476
00:29:28,030 --> 00:29:31,640
,יש עולם המלאכים
.יש עולם הנשמות ויש עולם הבא

477
00:29:32,600 --> 00:29:35,690
אלה עולמות למעלה, והרבה יותר
.גדולים והרבה יותר אדירים

478
00:29:36,430 --> 00:29:42,120
,בורא עולם ברא את העולם הזה, אחים יקרים
ועשה אותנו, שאנחנו בעצם מורכבות אדירה

479
00:29:42,130 --> 00:29:47,600
- שזה חלק אלוה ממעל, ברא אותנו לסיבה אחת
.כדי להיטיב לנו

480
00:29:48,970 --> 00:29:51,630
.לעשות טוב לנבראיו
?איך הוא מטיב את ההטבה הזו

481
00:29:52,300 --> 00:29:54,850
?איך הוא עושה את הטוב הזה
,עכשיו שתבינו, אחים יקרים

482
00:29:55,730 --> 00:29:59,350
,אם אנחנו מדברים על גן עדן
.אני רוצה לסבר לכם את האוזן קצת

483
00:30:00,300 --> 00:30:04,240
?אתם חושבים שהעולם הזה יכול לתת לכם הנאות
.אתם לא מבינים מה בורא עולם יכול לתת לכם

484
00:30:04,340 --> 00:30:06,020
.עכשיו תיכנסו איתי לסרט דמיון

485
00:30:07,080 --> 00:30:12,880
,אתם עומדים עכשיו פה
,כדור הארץ שבעה מיליארד בני אדם

486
00:30:12,910 --> 00:30:15,550
,שבעה מיליארד בני אדם משתחווים אליך

487
00:30:16,260 --> 00:30:19,770
.סוגדים לך, וכל כדור הארץ שלך

488
00:30:20,450 --> 00:30:22,810
.במילים פשוטות: אתה מלך העולם

489
00:30:23,690 --> 00:30:25,710
.מלך של כל העולם כולו

490
00:30:26,810 --> 00:30:31,290
זה אפס קצה להנאה שבורא עולם מכין

491
00:30:31,520 --> 00:30:35,780
- לבן אדם שירד לעולם הזה ועשה
עוד מעט נסביר - את מה שהוא צריך לעשות

492
00:30:35,990 --> 00:30:37,300
.כדי לקבל את העונג העילאי

493
00:30:38,450 --> 00:30:41,620
.העולם שלנו, אחים יקרים, זה עולם המעשה

494
00:30:42,820 --> 00:30:44,150
?מה זה נקרא עולם המעשה

495
00:30:44,930 --> 00:30:52,150
עולם המעשה, פירושו, אתה פה בעולם
.שבעצם באת לפה לעבוד

496
00:30:52,860 --> 00:30:55,400
- עכשיו, למה הקב"ה
- וזה גם מסביר האר"י הקדוש

497
00:30:55,680 --> 00:30:58,200
?למה הקב"ה לא ברא אותנו ישר לגן עדן

498
00:30:59,170 --> 00:31:00,870
.אני שואל את הקב"ה עכשיו שאלה

499
00:31:01,540 --> 00:31:05,200
?אתה אוהב אותי? אתה רוצה להיטיב לי
.שים אותי בגן עדן ישר

500
00:31:06,160 --> 00:31:11,290
?למה שמת אותי פה בעולם הזה לעבוד
.עוד מעט נראה מה התפקיד שלנו בעולם הזה

501
00:31:11,410 --> 00:31:12,500
?מה אנחנו צריכים לעשות פה

502
00:31:13,470 --> 00:31:18,630
הרי אם אתם מסתכלים על מכונית שברולט, ואתם
?שואלים את עצמכם, למה היצרן ייצר שברולט

503
00:31:19,220 --> 00:31:20,120
?למה הוא ייצר שברולט

504
00:31:20,910 --> 00:31:24,710
,מי שיש לו שכל מבין
היצרן ייצר את המכונית שברולט

505
00:31:24,740 --> 00:31:31,180
כדי שתוכל להגיע ממקום למקום במהירות
.המהירה ביותר ובנוחות המיטבית ביותר

506
00:31:32,470 --> 00:31:35,520
.עוד פעם, רכב, שברולט, הגה, גז, ברקס

507
00:31:36,350 --> 00:31:38,340
?למה היצרן ייצר את השברולט

508
00:31:39,070 --> 00:31:41,820
כדי שתגיע ממקום למקום
.בנוחות הטובה ביותר

509
00:31:43,370 --> 00:31:44,700
?למה הקב"ה ברא את העולם

510
00:31:45,580 --> 00:31:49,740
אומר הזוהר הקדוש, הקב"ה לא שלח
,את האדם לגן עדן ישירות

511
00:31:50,120 --> 00:31:54,370
כי אנחנו לא היינו יכולים ליהנות
את ההנאה המרבית

512
00:31:54,820 --> 00:31:57,020
אם היינו מקבלים את כל מה
.שאנחנו מקבלים בחינם

513
00:31:58,360 --> 00:32:01,610
זה נקרא בלשון המקובלים
."נהמא דכיסופא"

514
00:32:02,600 --> 00:32:05,380
?"מה זה נקרא "נהמא דכיסופא
.אני חוויתי את זה השבוע

515
00:32:07,270 --> 00:32:09,690
,"נהמא דכיסופא"
.זה בעברית לחם של בושה

516
00:32:10,880 --> 00:32:13,210
."לחם של בושה, "נהמא דכיסופא

517
00:32:13,710 --> 00:32:16,180
,אני כרגע עומד בשאלה
,למי שלא החזיק ראש

518
00:32:17,070 --> 00:32:21,810
למה הקב"ה, אם הוא רצה להיטיב לנו
,ולעשות לנו טוב, שזו המטרה של בריאת העולם

519
00:32:22,320 --> 00:32:24,500
?למה הוא לא שלח אותנו ישירות לגן עדן

520
00:32:24,530 --> 00:32:26,080
.היינו יושבים כרגע בגן עדן

521
00:32:27,040 --> 00:32:31,310
,דרך אגב, יש מוזיקה בגן עדן
,שאמרתי לכם פעם שתינוק בן שנה

522
00:32:31,320 --> 00:32:32,690
.תתחילו לשים לו מוזיקה, הוא רוקד

523
00:32:33,060 --> 00:32:35,160
?שמתם לב לזה
.הוא מתחיל לרקוד לצלילי המוזיקה

524
00:32:35,660 --> 00:32:37,520
מה יש לו שהוא מתחיל לרקוד
?לצלילי המוזיקה

525
00:32:38,190 --> 00:32:41,680
.הנשמה שלו בגן עדן
,אחד התענוגות הגדולים ביותר בגן עדן

526
00:32:42,010 --> 00:32:45,600
התענוגות הגדולים ביותר בן עדן
.זה מוזיקה. כן

527
00:32:47,050 --> 00:32:51,590
אם אנחנו היינו שומעים את המוזיקה
,שיש בגן עדן שמלאכי השרת מנגנים שם

528
00:32:51,670 --> 00:32:54,470
אף אחד מאתנו לא יכול היה לחיות
.רגע אחד מהתענוג

529
00:32:55,110 --> 00:32:59,190
היה את זה פעם אחת בהיסטוריה
,שסנחריב בא לכבוש את ירושלים

530
00:32:59,600 --> 00:33:02,790
,היו איתו מיליוני חיילים
.אבל הם לא היו רעים, הם היו טובים

531
00:33:03,520 --> 00:33:05,260
.ובא מלאך בלילה והרג את כולם

532
00:33:06,130 --> 00:33:08,320
?איך הוא הרג אותם
.מיתת נשיקה

533
00:33:09,380 --> 00:33:12,120
איך הם מתו אותם חיילים של סנחריב
?שבאו לכבוש את ירושלים

534
00:33:12,780 --> 00:33:17,000
המלאך פתח להם את האוזניים שהם יצליחו
.לשמוע את המוזיקה שיש בגן עדן

535
00:33:18,220 --> 00:33:19,850
...באותו רגע שהם שמעו את המוזיקה

536
00:33:19,860 --> 00:33:21,940
.מוזיקה היא משהו רוחני
.אף אחד לא יכול להבין מהי מוזיקה

537
00:33:21,960 --> 00:33:24,060
?אתם יכולים להבין מה היא עושה לכם בפנים
.זה משהו רוחני

538
00:33:25,440 --> 00:33:28,220
,הם שמעו את המוזיקה של המלאכים
,כולם מתו במקום

539
00:33:28,240 --> 00:33:31,940
,חוץ משלושה שלא הושמעה להם המוזיקה
,זה סנחריב ושני בניו

540
00:33:32,190 --> 00:33:33,600
.שהיו צריכים לספר את הנס הזה

541
00:33:35,100 --> 00:33:37,360
,אני שואל, ריבונו של עולם
?למה לא בראת אותנו

542
00:33:37,410 --> 00:33:38,880
.זה לא אני שואל, זה המקובלים שואלים

543
00:33:39,260 --> 00:33:42,410
למה הוא לא ברא את האדם, ואתה
,רוצה לעשות לי טוב, אתה אוהב אותי

544
00:33:42,440 --> 00:33:43,870
.שים אותי בגן עדן ישירות

545
00:33:44,690 --> 00:33:48,050
,תפתח לי אולם. אמרתי לכם
.אי אפשר להסביר את התענוגות של גן עדן

546
00:33:48,070 --> 00:33:50,090
.התענוג הכי גדול זה להתקרב לבורא עולם

547
00:33:50,280 --> 00:33:52,370
.שהנשמה זה האור הגדול
,כשאתה מתקרב לאור הגדול

548
00:33:52,490 --> 00:33:55,660
,זה לא אור כמו שאנחנו מבינים
.אבל המקובלים קוראים לזה אור אינסוף

549
00:33:55,950 --> 00:33:58,300
להתקרב לאור אינסוף
.זה התענוג הגדול ביותר בעולם

550
00:33:59,510 --> 00:34:02,020
למה בורא עולם לא ברא אותנו
?ישירות לגן עדן

551
00:34:02,570 --> 00:34:06,760
,התשובה היא פשוטה
- אם אנחנו היינו מקבלים גן עדן בחינם

552
00:34:06,820 --> 00:34:10,000
!היינו כל החיים מתביישים

553
00:34:11,020 --> 00:34:12,000
.נהמא דכיסופא

554
00:34:12,920 --> 00:34:14,290
?אתם רוצים אני אתן לכם הסבר לזה

555
00:34:14,710 --> 00:34:16,280
.השבוע היה דינר במוצאי שבת

556
00:34:17,620 --> 00:34:20,550
באו, ברוך השם, הרבה אנשים
.שאני באמת מוקיר להם טובה

557
00:34:21,970 --> 00:34:26,100
,לאסוף כסף למקום לבניין
.'לאסוף כסף לאברכים וכו

558
00:34:26,930 --> 00:34:29,210
בסוף הערב חזרתי הביתה
,בסביבות שתיים בלילה

559
00:34:30,180 --> 00:34:31,490
.הרגשתי מועקה בלב

560
00:34:32,880 --> 00:34:36,950
.הרגשתי משהו לא... לא מרגיש לי
.אני לא מרגיש טוב, מרגיש רע

561
00:34:37,980 --> 00:34:39,180
?לא הבנתי. למה אני מרגיש רע

562
00:34:40,440 --> 00:34:43,220
.אז הבנתי
.לילה שלם ביקשתי כסף מאנשים

563
00:34:45,750 --> 00:34:49,560
אתם יודעים איזו בושה זו לבקש
.כסף מאנשים? ולא ביקשתי בשבילי

564
00:34:50,780 --> 00:34:55,320
,'ביקשתי רק למען ה', לבית ה
.להגדיל שמו של ה' בעולם

565
00:34:56,090 --> 00:34:58,780
.חזרתי הביתה עם הרגשה כל כך רעה

566
00:34:59,270 --> 00:35:02,410
כמה בושה יש לבן אדם
?שהוא כל הזמן צריך לבקש כסף

567
00:35:03,180 --> 00:35:07,440
,תארו לכם, אני אומר לכם
.בוא, נשמה, אתה חי עליי, על חשבוני

568
00:35:07,880 --> 00:35:10,070
,בבוקר אתה אצלי בבית, אני מאכיל אותך

569
00:35:10,120 --> 00:35:13,190
צהריים אני מאכיל אותך, ערב אני מאכיל
.אותך, ואני נותן לך גם 500 שקל לקניות

570
00:35:13,790 --> 00:35:16,520
ביום הראשון אתה תיכנס אליי הביתה
,ותאכל, ביום השני אתה תאכל

571
00:35:16,530 --> 00:35:19,270
ביום השלישי תתבייש, ביום הרביעי
.כבר לא תרצה לראות אותי

572
00:35:20,640 --> 00:35:24,660
.אי אפשר לקבל הנאה בלי לתת תמורה

573
00:35:25,270 --> 00:35:27,860
.הבושה פשוט מבטלת את כל התענוג

574
00:35:27,920 --> 00:35:31,830
?מה עשה הקב"ה, אחים יקרים
...ברא עולם

575
00:35:33,010 --> 00:35:36,510
.ברא עולם עם המון ניסיונות

576
00:35:37,040 --> 00:35:41,170
תדעו לכם, בטבע שלנו
.אין דבר אחד שהוא מיותר

577
00:35:41,860 --> 00:35:45,050
אין דבר אחד. ואם המדענים
.לא גילו, הם יום אחד יגלו

578
00:35:45,460 --> 00:35:47,220
?תשאלו אותי למשל למה יש חיות טורפות

579
00:35:47,870 --> 00:35:51,530
?ראית פעם אריה טורף זברה
?יואו, מסכן. למה

580
00:35:52,100 --> 00:35:55,470
.בורא עולם, רחמים
?למה עשה את האריה טורף את הזברה

581
00:35:56,110 --> 00:35:59,090
,אם אריות לא היו טורפים את הזברות
,העולם היה מתמוטט

582
00:35:59,570 --> 00:36:02,860
כי הזברות והאיילים וכל האלו
,היו מתרבים, מתרבים, מתרבים

583
00:36:03,570 --> 00:36:07,860
,היו אוכלים את כל הירק
.והאיזון האקולוגי של כל העולם היה מתמוטט

584
00:36:07,900 --> 00:36:11,960
בורא עולם ברא זברות
,וברא גם שיהיה איזון אקולוגי 

585
00:36:12,500 --> 00:36:15,420
שיהיו אריות ונמרים וטורפים
,שיאכלו את הזברות

586
00:36:15,890 --> 00:36:17,920
.ומה שנשאר יהיה איזון אקולוגי

587
00:36:17,930 --> 00:36:21,720
 אותו דבר כרישים. למה יש כל כך הרבה
?כרישים והם טורפים דגים אחרים

588
00:36:23,010 --> 00:36:23,840
.זה לא במקרה

589
00:36:24,510 --> 00:36:28,690
כי הכרישים האלה דואגים
,שכמות הדגים שתהיה בים תהיה מאוזנת

590
00:36:28,710 --> 00:36:31,210
 ועל ידי זה כל האקולוגיה בעולם
.תהיה מאוזנת

591
00:36:32,030 --> 00:36:36,470
,בורא עולם ברא עולם, אחים יקרים
.והביא אותנו לעולם

592
00:36:36,910 --> 00:36:41,880
לכל אחד ששומע אותי עכשיו
יש יצר לעשות דברים טובים

593
00:36:42,050 --> 00:36:43,880
.ויש יצר לעשות דברים רעים

594
00:36:44,350 --> 00:36:49,430
וזה אני לא מבין איך אתה לא שם לב
.שבתוך הגוף שלך יש ניגוד מטורף

595
00:36:50,250 --> 00:36:53,530
,יום אחד אתה כועס מזעם
.אתה רוצה להוציא לו את שתי העיניים

596
00:36:53,990 --> 00:36:56,500
יום אחד אתה רחמן בצורה מדהימה
...ואתה רוצה

597
00:36:56,870 --> 00:37:00,010
,אתה רואה חתול עכשיו שלא רואה בעיניים
.אתה רץ להביא לו חלב

598
00:37:01,780 --> 00:37:06,640
,יום אחד אתה אוהב בן אדם בצורה מטורפת
.יום אחד אתה שונא בן אדם בצורה מטורפת

599
00:37:07,470 --> 00:37:09,820
?אתם לא רואים את הניגודים שיש בתוככם

600
00:37:11,160 --> 00:37:12,970
?את הניגודים האלה שיש בתוכנו

601
00:37:13,300 --> 00:37:16,650
.יש בן אדם, יש לו נטייה למתוקים

602
00:37:17,410 --> 00:37:19,320
.יש בן אדם שיש לו נטייה למלוחים

603
00:37:19,330 --> 00:37:22,900
.אני למשל לא אוהב מתוק
.בורא עולם לא נתן לי את התאווה הזו למתוק

604
00:37:23,940 --> 00:37:27,870
,תשים לי עכשיו שוקולדים, עוגות וזה
- ותשים ג'חנון, סחוג וזה

605
00:37:28,170 --> 00:37:28,920
.אני אוכל את הג'חנון

606
00:37:30,430 --> 00:37:34,360
יש בן אדם אחר שבורא עולם
.ברא אותו עם נטייה למתוקים

607
00:37:34,380 --> 00:37:35,590
.הוא רואה מתוק, הוא לא יכול לעמוד

608
00:37:35,770 --> 00:37:39,720
,יום אחד הייתי בשיעור נשים, ישתבח שמו
,הרגשתי ירידה של סוכר

609
00:37:40,260 --> 00:37:43,150
 .הרגשתי אין לי אנרגיה
?שאלתי, יש למישהו איזה שוקולד פה, זה

610
00:37:44,120 --> 00:37:46,700
,כולם מהתיקים ישר
.בבקשה כבוד הרב, שוקולד

611
00:37:47,110 --> 00:37:49,060
.מאתיים בנות, כולן הוציאו לי שוקולד

612
00:37:49,990 --> 00:37:51,440
?למה הוא ברא אותו עם נטייה למתוק

613
00:37:52,110 --> 00:37:53,700
?למה הוא ברא אותי עם נטייה למלוח

614
00:37:53,950 --> 00:37:59,270
.יש אדם, יש לו פתיל קצר
.מה זה פתיל קצר? אין לו פתיל בכלל

615
00:38:00,350 --> 00:38:02,130
 הוא מתעצבן והוא אפילו
.לא יודע על מה הוא התעצבן

616
00:38:02,950 --> 00:38:04,410
?...כאילו מה, שמעת משהו

617
00:38:04,510 --> 00:38:07,860
,ויש בן אדם רגוע, מסטול טבעי
.לא מפריע לו כלום

618
00:38:08,630 --> 00:38:12,670
,דופקים לו על המצח, דופקים לו על הרכב
...דפקו לו בזה, אשתו באה

619
00:38:13,300 --> 00:38:15,450
.יהיה בסדר, ה' יעזור, ה' יעזור

620
00:38:16,410 --> 00:38:18,070
 ,רגע, רגע, רגע
.בורא עולם, זה לא פייר

621
00:38:18,460 --> 00:38:20,810
?למה זה כזה עצבני והוא כזה רגוע

622
00:38:20,920 --> 00:38:22,240
?למה אני נולדתי עצבני

623
00:38:22,890 --> 00:38:25,350
?לא פייר, נכון
?למה הוא נולד רגוע

624
00:38:25,840 --> 00:38:29,860
,אתה רואה ילדים, זה רגוע
.זה בדרן, ההוא כעסן כל הזמן

625
00:38:30,520 --> 00:38:32,730
.ריבונו של עולם, זה לא פייר
?למה זה כזה וזה כזה

626
00:38:33,900 --> 00:38:39,830
.אחים יקרים, אנחנו פה בעולם היינו כבר

627
00:38:41,390 --> 00:38:42,680
.אנחנו לא פעם ראשונה פה

628
00:38:44,320 --> 00:38:53,180
כל אחד מקבל את האיזון הנכון ביותר בשבילו
.לתפקיד שלו בעולם הזה

629
00:38:54,100 --> 00:38:59,330
,אנחנו פה, אחים יקרים, פרוזדור
,כמו שאמר רבי נחמן מברסלב

630
00:38:59,390 --> 00:39:01,970
.כל העולם כולו גשר צר מאוד

631
00:39:02,910 --> 00:39:06,340
.זה גשר לפני הטרקלין המטורף שמחכה לנו

632
00:39:07,230 --> 00:39:11,950
,ובגשר הזה בורא עולם אומר לך
,בני אהובי, לפני שבאנו לעולם

633
00:39:12,270 --> 00:39:15,030
.אני מוריד אותך למטה לעולם מלא בתאוות

634
00:39:16,870 --> 00:39:20,510
?איזה בן אדם לא מרגיש דחף
,לא אמרתי לקחת

635
00:39:21,310 --> 00:39:26,290
 חמשת אלפים שקל על השולחן שלך. אף אחד
.בעולם לא רואה ואתה יודע שזה של מישהו

636
00:39:27,100 --> 00:39:29,460
.חמשת אלפים שקל עכשיו להכניס לכיס

637
00:39:30,140 --> 00:39:33,860
מי הכניס לי את הדחף הזה
?לקחת חמשת אלפים שקל שהם לא שלי 

638
00:39:34,490 --> 00:39:37,040
.יש אנשים שיש להם דחף מטורף לגנוב

639
00:39:37,790 --> 00:39:43,780
 .יש אדם שיש לו דחף מטורף לנשים
.הוא לא יכול. ויש גבר שאין לו את הדחף הזה

640
00:39:44,840 --> 00:39:48,890
 ,יש אחד שיש לו דחף לפטפט, לקשקש
.לדבר לשון הרע, ויש אחד שהוא שתקן

641
00:39:49,870 --> 00:39:53,000
.מה, זה לא פייר, ריבונו של עולם
?למה זה נולד כך וזה נולד כך

642
00:39:53,790 --> 00:39:57,170
 אחים יקרים, בורא עולם
.שלח את הנשמה שלנו לעולם הזה

643
00:39:57,640 --> 00:40:00,580
 ,כל אחד לפני שהוא נולד
.את הנשמה הטהורה ששומעת אותי עכשיו

644
00:40:01,100 --> 00:40:03,240
,מה ששומע אותי זה לא הגוף שלכם
.זו הנשמה שלכם

645
00:40:03,780 --> 00:40:07,820
,הנשמה שלכם שירדה לעולם
,בורא עולם אמר לך, בתי אהובתי

646
00:40:07,840 --> 00:40:11,310
,אני שולח אותך לעולם
.'למה שנקרא 'מערב פרוע

647
00:40:12,040 --> 00:40:14,530
.שולח אותך לעולם מלא בניסיונות

648
00:40:15,200 --> 00:40:19,360
,בבקשה ממך בתי אהובתי
.תעמדי בניסיונות

649
00:40:20,080 --> 00:40:25,430
- תעבור אישה - לא תסתכל. אישה לא שלך
.לא תסתכל ולא תפטפט

650
00:40:26,170 --> 00:40:27,620
.כסף לא שלך - לא תיגע

651
00:40:28,060 --> 00:40:32,150
 ,מגיעה שבת - תשמור את השבת
.אפילו שיהיה לך יצר הרע לעשן סיגריה

652
00:40:32,170 --> 00:40:34,150
.תתגבר על היצר הרע ואל תעשן סיגריה

653
00:40:34,900 --> 00:40:37,140
.'יש לך יצר הרע וכו' וכו' וכו

654
00:40:37,970 --> 00:40:45,200
אם אתה תצליח לעמוד בפיתוי - אתה חוזר לפה
.ומקבל את השכר שלך בגלל שעבדת קשה 

655
00:40:46,090 --> 00:40:49,230
 ואני אראה לקב"ה את הזקן הלבן
,ואני אגיד לו, ריבונו של עולם

656
00:40:49,240 --> 00:40:51,650
.הזקן שלי נהיה לבן כי עבדתי קשה

657
00:40:52,930 --> 00:40:57,670
...ואז אם אני אגיע אחרי 120 ואזכה לראות את
,בעזרת השם אולי אזכה לראות את מלך המשיח

658
00:40:58,080 --> 00:41:00,670
,שדרך אגב, אחים יקרים, תדעו לכם

659
00:41:01,230 --> 00:41:04,290
,כשיבוא מלך המשיח, בעזרת השם
.אנחנו חייבים לחכות לו

660
00:41:04,340 --> 00:41:07,590
,בכל יום לחכות לו
.כי זו תהיה גאולה אמיתית לעם ישראל

661
00:41:08,340 --> 00:41:11,740
 אנחנו נזכה לראות עין בעין
.את בורא עולם ישתבח שמו לעד

662
00:41:12,200 --> 00:41:14,120
.אנחנו נזכה שלא יהיו חולים בעם ישראל

663
00:41:14,970 --> 00:41:20,050
.אתם רואים חולים - תתפללו על המשיח
.המשיח יפתור, לא יהיו חולים

664
00:41:20,060 --> 00:41:22,870
- אתם רואים אנשים שיש להם בעיות נפשיות
.משיח יפתור גם את זה

665
00:41:23,090 --> 00:41:26,200
.ערבים - משיח יפתור
.לא יהיו לנו בעיות, אחים יקרים

666
00:41:26,210 --> 00:41:28,590
,זו הגאולה השלמה
.תיקון עולם במלכות שדי

667
00:41:29,590 --> 00:41:31,320
."ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד"

668
00:41:31,340 --> 00:41:35,170
 ."ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד"
.כל העולם רק נשיקות לבורא עולם

669
00:41:35,190 --> 00:41:38,550
.כפרה עליך בורא עולם
.לא רואים דאגות, לא רואים צרות

670
00:41:39,430 --> 00:41:44,380
 כל אחד יכניס בתפילה שלו שאתה מתפלל לבורא
.עולם שתבוא הגאולה אבל לא בשבילי, בשבילך

671
00:41:45,920 --> 00:41:46,600
.בשבילך, אבא'לה

672
00:41:47,390 --> 00:41:50,070
.תראו אבא בצער
.תדעו שבורא עולם בצער

673
00:41:50,080 --> 00:41:54,920
,אנחנו עכשיו פה בבני ברק, פה קרוב אלינו
.ערים מסביב לא יודעים את בורא עולם בכלל

674
00:41:55,370 --> 00:41:58,150
.לא יודעים מה הם עושים פה בעולם
.לא מבינים למה הם נבראו

675
00:41:59,020 --> 00:42:02,130
מביאים ילדים, מתחתנים
.ועובדים ועובדים ועובדים 

676
00:42:02,170 --> 00:42:04,850
?הם עובדים על מה? מה
?מה אתה עושה פה, נשמה

677
00:42:05,210 --> 00:42:07,100
?מה התפקיד שלך בעולם
?למה באת לפה

678
00:42:08,040 --> 00:42:10,180
?מה בורא עולם שם אותך בפינה הזו

679
00:42:10,370 --> 00:42:12,080
?לעבוד, להביא ילדים, זהו

680
00:42:12,400 --> 00:42:15,920
ומה הילדים האלה יעשו? יביאו עוד ילדים
?ועוד ילדים ועוד ילדים? בשביל מה 

681
00:42:16,850 --> 00:42:20,140
 העולם הזה שאנחנו נמצאים בו, למה הוא
.ברא אותנו? התשובה היא מאוד פשוטה

682
00:42:20,870 --> 00:42:22,790
.אנחנו בעולם העבודה, אחים יקרים

683
00:42:23,520 --> 00:42:28,470
 ,בעולם העבודה. ואם יש לך כעס גדול
.תדע לך זה לא במקרה, נשמה

684
00:42:29,380 --> 00:42:33,370
 ,אם יש לך נטייה לנשים, אם יש לך נטייה לגזל
...אם יש לך חס ושלום נטייה ל

685
00:42:33,500 --> 00:42:35,840
.יש בחורה, יש לה נטייה ללכת עם קצר

686
00:42:36,770 --> 00:42:39,300
.היא לא יכולה
...ואני אומר לה, גברת

687
00:42:39,390 --> 00:42:40,480
.היא אומרת לי, הרב, קשה לי

688
00:42:40,490 --> 00:42:41,300
.אני יודע שקשה לה

689
00:42:41,900 --> 00:42:44,540
,יש בחורה, 5 דקות שומעת שיעור

690
00:42:44,570 --> 00:42:47,450
.שמה חצאיות... טאליבאן

691
00:42:49,910 --> 00:42:52,660
?יא... איך היא הצליחה ככה בחמש דקות

692
00:42:53,150 --> 00:42:55,120
.אין לה נטייה לזה, אין לה קושי כזה

693
00:42:55,510 --> 00:42:59,310
 מה שהשנייה נלחמת בשיניים על כל
.סנטימטר בחצאית - זאת עושה ב-5 דקות

694
00:42:59,860 --> 00:43:03,580
,ואז אתה צועק לבורא עולם
.טאטא, זה לא פייר מה שאתה עשית פה 

695
00:43:04,150 --> 00:43:07,020
?למה ככה
?למה זאת עם נטייה וזאת ככה

696
00:43:07,750 --> 00:43:13,090
 אחים יקרים, דבר ראשון שאנחנו צריכים
,להבין, עוד מעט אני אגיע לקשיים

697
00:43:13,560 --> 00:43:16,700
,אבל לגבי השוני שבינינו
,לגבי השוני שבינינו

698
00:43:17,310 --> 00:43:19,360
.כל אחד מאיתנו היה פה בעולם הזה כבר

699
00:43:20,450 --> 00:43:22,290
.לכל אחד מאיתנו יש פה תפקיד

700
00:43:22,960 --> 00:43:25,230
.יש אחד שבא לתקן נושא של לימוד תורה

701
00:43:26,680 --> 00:43:30,070
 האר"י הקדוש אומר, אם אתה רוצה לדעת
,למה בורא עולם הוריד אותך לעולם

702
00:43:30,780 --> 00:43:33,610
...מה הכי קשה לך
?מה הכי קשה לך

703
00:43:34,060 --> 00:43:36,250
,יש בן אדם לא מעניין אותו כסף
.יש בן אדם רק כסף

704
00:43:36,780 --> 00:43:38,900
,אמרתי לכם, יש אחד נשים לא מעניין אותו
.אחד רק נשים

705
00:43:39,110 --> 00:43:42,060
...אחד אוכל. הוא אוכל אוכל, יואו

706
00:43:42,320 --> 00:43:46,490
?תגיד, שמת פה רום קרמל
?איך הגעת לרום קרמל? תאכל. מה אתה עכשיו

707
00:43:46,900 --> 00:43:50,100
,הוא אוכל איתך את הדג, הוא אומר
יו, אני מרגיש פה טעם של מלח לימון

708
00:43:50,110 --> 00:43:52,040
.עם פפריקה אדומה ופפריקה ירוקה

709
00:43:52,450 --> 00:43:55,860
...הוא אוכל והוא מתענג על האוכל
.מרביץ את הלעיסות שלו

710
00:43:56,280 --> 00:43:58,560
,אני אוכל את הדג, אני אומר
.זה דג מרוקאי. זה מה שאני יודע

711
00:43:58,580 --> 00:44:02,050
.מה זה... תאכל, תאכל כבר
.הבן אדם יש לו תאווה לאוכל

712
00:44:03,010 --> 00:44:07,890
,גלידה, שוקולדים. אתה יודע, עובר פסח
.הוא אומר לך, יואו, איך בא לי ופלה

713
00:44:08,130 --> 00:44:09,350
.וואלה, לא בא לי ופלה בכלל

714
00:44:10,750 --> 00:44:14,300
חביבי, באת לעולם כנראה לתקן
.את הוופלים שאכלת בפסח, נשמה

715
00:44:15,680 --> 00:44:18,790
.קשה לך עם הוופלים? כן, כן
.כן, אחים שלי

716
00:44:19,430 --> 00:44:23,320
 אתה כעסן? עכשיו, למה בורא עולם עושה
.את זה, אני אגיד לכם סיבה פשוטה

717
00:44:24,140 --> 00:44:27,460
 סיפרתי לכם את הסיפור עם האר"י הקדוש
,על אחד שאשתו הייתה מתעללת בו

718
00:44:28,220 --> 00:44:28,930
.מתעללת בו

719
00:44:29,450 --> 00:44:32,570
- היה אומר לה, תעשי לי אורז
.עשתה לו עדשים

720
00:44:33,220 --> 00:44:35,010
.תעשי לי עדשים - עשתה לו קוסקוס

721
00:44:35,400 --> 00:44:39,290
.תעשי לי קוסקוס
.מתעללת בו, מתעללת בו

722
00:44:39,610 --> 00:44:42,700
.שמה לו גרביים שלא כיבסה לו
.בקיצור, ישתבח שמו לעד

723
00:44:42,720 --> 00:44:47,350
.הוא בא, פתאום הוא מריח איזה ג'יף
.היא לא כיבסה לו בכוונה שיריח את הסירחון

724
00:44:48,030 --> 00:44:51,510
 בא לאר"י הקדוש אמר לו, רבנו, מורנו
?ועטרת ראשנו, מה זה התיקון הזה

725
00:44:52,800 --> 00:44:56,580
אמר לו האר"י הקדוש, בגלגול הקודם
.קיבלת אישה טובה והתעללת בה

726
00:44:58,360 --> 00:44:59,590
.התעללת בה

727
00:45:01,430 --> 00:45:04,680
ויש את זה. לפעמים אתה רואה אישה
...צדיקה, טובה והבעל לא

728
00:45:05,050 --> 00:45:08,740
?אתם יודעים כמה אנשים יושבים לי במשרד
.יש לי טישו קבוע כבר

729
00:45:10,070 --> 00:45:13,810
.הרב, רציתי לדבר איתך
.ואז הוא מסכן, הוא בוכה

730
00:45:14,440 --> 00:45:17,180
?מה קרה, נשמה
.אשתי רוצה להתגרש-

731
00:45:18,240 --> 00:45:20,970
?למה היא רוצה להתגרש
.אני יודע, עשיתי טעויות-

732
00:45:22,810 --> 00:45:23,700
?איפה השכל שלך

733
00:45:25,060 --> 00:45:26,030
.שנתיים הוא התעלל בה

734
00:45:27,650 --> 00:45:30,010
...תסתכל בחורות
.כל מיני דברים, ה' ירחם

735
00:45:30,370 --> 00:45:33,710
.בחורה טובה, אישה צדיקה נמאס לה
.היא רוצה להתגרש

736
00:45:33,780 --> 00:45:37,000
פתאום עכשיו הוא מעריך אותה. איפה השכל
?שלך היה להעריך אותה לפני כן

737
00:45:38,420 --> 00:45:41,670
 .לפני שהגיע הצעד הזה
.לפני הדמעות האלה שאתה מוריד פה עכשיו

738
00:45:42,190 --> 00:45:46,430
 למה לא היית חכם כשאשתך הייתה בבית, אוהבת
?אותך, מוכנה להקריב את החיים שלה למענך

739
00:45:46,630 --> 00:45:47,910
?למה לא היית יודע להעריך את זה אז

740
00:45:48,520 --> 00:45:49,820
,אמר לו האר"י הקדוש
.זה התיקון שלך

741
00:45:50,800 --> 00:45:54,250
 כשאדם מגיע אחרי 120
,עם מקרה כזה לפני בורא עולם

742
00:45:54,800 --> 00:45:57,450
.ואומר לו הקב"ה, תראה מה עשית

743
00:45:57,530 --> 00:46:00,420
.סרט. רואים לך את כל הסרט בחיים
.תראה מה עשית לאשתך

744
00:46:01,450 --> 00:46:02,570
.תראה איך התעללת בה

745
00:46:02,950 --> 00:46:06,050
.או חס ושלום אישה שעשתה את זה לגבר
.תראי מה עשית לבעלך

746
00:46:06,380 --> 00:46:08,330
.בעלך בא בחיוך, את מורידה לו את החיוך

747
00:46:09,580 --> 00:46:12,280
.ואז אנחנו מתביישים, מבקשים סליחה

748
00:46:12,300 --> 00:46:15,250
 .ובורא עולם הוא אל רחום וחנון
.אומר, תשמע נשמה, אני אתן לך עוד ניסיון

749
00:46:15,650 --> 00:46:20,470
 אני אוריד אותך למטה, תרד למטה, אבל עכשיו
.הניסיון שלך יהיה יותר קשה ונראה אם תעמוד

750
00:46:21,330 --> 00:46:23,130
?מה עושה בורא עולם
.מביא לו אישה שמציקה לו

751
00:46:24,220 --> 00:46:27,720
אם הוא יצליח להתגבר על האישה הזאת
,שכל כך קשה לו איתה

752
00:46:28,260 --> 00:46:30,520
.אה... בורא עולם, אז תגיע למנוחה ולנחלה

753
00:46:31,340 --> 00:46:34,030
.חזר הביתה, אשתו צועקת עליו והוא שותק

754
00:46:34,580 --> 00:46:36,920
.עוד פעם צועקת עליו והוא שותק
?אומרת לו אשתו, מה קרה

755
00:46:37,720 --> 00:46:41,530
 .אמר לה, תשמעי גברת, אני הבנתי
.הלכתי לרב. אמר לי שזה התיקון שלי

756
00:46:41,540 --> 00:46:45,140
.אם אני אשתוק, אני אקבל גן עדן
.אמרה לו, אני אראה לך מה זה גן עדן

757
00:46:46,340 --> 00:46:49,970
 ,היה רוצה אורז
...הייתה עושה לו אורז ואושפלו ואוכל

758
00:46:50,880 --> 00:46:52,370
.בגדים מגוהצים חדשים

759
00:46:52,400 --> 00:46:55,470
?אמר לה, מה קרה גברת
.אומרת לו, אצלי גן עדן לא תראה

760
00:46:56,020 --> 00:46:57,070
.גן עדן לא תראה

761
00:46:58,230 --> 00:46:59,210
.חזר לאר"י הקדוש

762
00:46:59,620 --> 00:47:02,310
 ,חזר לאר"י הקדוש, אמר לו
.רבנו, אני מפחד שאיבדתי את התיקון שלי

763
00:47:02,410 --> 00:47:03,440
.היא התחילה להיות אישה טובה

764
00:47:04,060 --> 00:47:08,330
 אמר לו, תירגע. ברגע שקיבלת את זה
,באהבה, מה שדיברנו בתחילת השיעור

765
00:47:08,510 --> 00:47:11,540
 - קיבלת את זה באהבה
.התבטלה מעליך הגזירה

766
00:47:12,800 --> 00:47:18,390
- אם אתה כעסן, מרגיש שיש לך פתיל קצר
.בשביל זה באת לעולם, נשמה. אל תכעס, תעבוד

767
00:47:19,250 --> 00:47:21,010
.הרבה פעמים בחיים שלנו אנחנו עובדים

768
00:47:21,520 --> 00:47:23,750
,התחלנו לעבוד
.דיברתי איתכם, על אמונה

769
00:47:24,380 --> 00:47:29,410
תארו לכם שהייתי לומד עכשיו שנה שנתיים
.אמונה - זהו, אני מאמין באמונה שלמה

770
00:47:30,530 --> 00:47:32,470
 ,אומר לך הקב"ה
?אז בשביל מה אתה בעולם

771
00:47:33,710 --> 00:47:36,650
,אם נגמר לך הניסיון של אמונה
?בשביל מה אני משאיר אותך בעולם

772
00:47:37,360 --> 00:47:40,200
,אני רוצה שתעבוד עוד פעם
.אני רוצה שתתקדם עוד פעם

773
00:47:40,210 --> 00:47:45,900
אני רוצה שתראה לי שאתה עובד, כי אתה
!בעולם הזה, אחים יקרים, לעבוד! לעבוד 

774
00:47:47,310 --> 00:47:49,050
?נתתי לכם כמה סוגים של קשיים, נכון

775
00:47:49,440 --> 00:47:50,560
.נולדתי בשכונת התקווה

776
00:47:51,610 --> 00:47:54,740
עכשיו אני מבין שלפני שנולדתי
,בורא עולם הראה לי את המסלול

777
00:47:54,760 --> 00:47:58,340
 יגאל כהן, אתה בגיל 8
.הולך ללמוד בישיבה בבני ברק

778
00:47:58,720 --> 00:48:02,700
 ,ואמרתי לו, ריבונו של עולם
.כפרה עליך, אמן, כי זה הכי טוב בשבילי

779
00:48:02,870 --> 00:48:04,670
.כי בשביל זה אני ירדתי לעולם

780
00:48:05,650 --> 00:48:07,640
.זה היה הכי טוב בשבילי

781
00:48:07,910 --> 00:48:12,310
.מי שחסר לו כסף, זה הניסיון שלך בעולם
.בשביל זה ירדת

782
00:48:12,480 --> 00:48:14,680
.שיהיה חסר לך כסף
.חס ושלום, שלא יהיה חסר

783
00:48:14,690 --> 00:48:18,000
אבל אם חסר לך, באת לעולם
כדי שיהיה חסר לך כסף 

784
00:48:18,320 --> 00:48:20,240
,ותראה לבורא עולם שאתה נאמן אליו

785
00:48:20,410 --> 00:48:23,220
כי כנראה שבגלגול הקודם היה לך
.וזלזלת בו

786
00:48:24,040 --> 00:48:28,330
.אמר בורא עולם, אני אוריד אותך בלי
,אם אתה תנשק אותי עכשיו

787
00:48:29,600 --> 00:48:33,150
 שיחקת אותה, מה שנקרא. עשית את
.התפקיד שלך. ואז גם בורא עולם יפתח לך

788
00:48:34,260 --> 00:48:37,670
,אם אנחנו נדע, אחים יקרים
.מה שדיברתי על הקנאה

789
00:48:37,890 --> 00:48:40,010
 תארו לכם הייתי עובד על הקנאה
,חודש, חודשיים, שלושה

790
00:48:40,030 --> 00:48:41,390
,שנה, שנתיים עובד על הקנאה

791
00:48:41,560 --> 00:48:44,310
.מגיע לשלב שאני רק מפרגן
,רק מנשק אנשים

792
00:48:44,340 --> 00:48:46,180
.רק מברך אנשים, רק רוצה טוב לכולם

793
00:48:47,400 --> 00:48:48,050
?אז בשביל מה אני פה

794
00:48:49,310 --> 00:48:50,310
?אם אין לי עבודה

795
00:48:50,780 --> 00:48:54,180
.התפקיד שלנו בעולם, אחים יקרים
.תסתכלו על גבר ואישה

796
00:48:55,020 --> 00:48:58,390
,אני בתור בחור שהתחתנתי עם אשתי
,וזה קורה לכל הבחורים

797
00:48:59,160 --> 00:49:01,240
.אתה לא יודע מהי אישה
,אתה חושב שאישה היא חבר

798
00:49:02,040 --> 00:49:03,820
,ואתה מדבר איתה ואתה חושב שהיא חבר

799
00:49:04,210 --> 00:49:06,450
.ואתה אומר, עולם שלם
,שתדעו אחים יקרים

800
00:49:06,970 --> 00:49:11,800
.גבר ואישה עולמות אחרים לגמרי
.לגמרי, לגמרי, לגמרי

801
00:49:12,910 --> 00:49:16,990
מי שמבין את זה בכניסה לנישואין, הסיכוי
.שלו שהבית שלו יצליח הוא גדול מאוד 

802
00:49:17,960 --> 00:49:20,330
.אישה נכנסת לחדר, רואה עולם אחר

803
00:49:20,880 --> 00:49:24,590
 היא נכנסת לחדר, היא מסתכלת
.על האסתטיקה, על הווילון מתאים לזה

804
00:49:25,110 --> 00:49:27,890
.קרמיקה, אוי, איזה יופי, זה מתאים לחלון
.איזו התאמה יפה

805
00:49:28,090 --> 00:49:31,840
,המזגן לזה... תקרה אקוסטית, יואו 
...אה, זה

806
00:49:32,310 --> 00:49:37,600
.היא מסתכלת על אסתטיקה
?גבר נכנס לחדר, כמה עולה הוויטרינה הזו

807
00:49:38,110 --> 00:49:41,000
...חמשת אלפים שקל נראה לי
.וואלה, אני יכול להשיג את זה בזול

808
00:49:41,030 --> 00:49:44,550
.המזגן הזה? וואלה, יש לי 'אלקטרה' במבצע
.גבר חושב עולם אחר

809
00:49:45,210 --> 00:49:49,060
,כמה פעמים הייתי נכנס הביתה
.שלום אשתי. מדלג לחדר

810
00:49:49,650 --> 00:49:51,060
?אשתי שואלת אותי, אתה לא רואה

811
00:49:52,080 --> 00:49:53,690
?מה אני רואה
?אתה לא רואה-

812
00:49:54,160 --> 00:49:57,750
 לא, מה אני רואה? -אתה לא רואה כמה
?דברים על הרצפה? אתה לא יכול להרים בדרך

813
00:49:59,350 --> 00:50:03,390
?מה התשובה
.מה התשובה? לא רואה

814
00:50:04,990 --> 00:50:09,960
,הגבר לא רואה! זה לא מעניין אותי. כאילו
.אני יכול לעבור? עובר. מספיק

815
00:50:11,100 --> 00:50:13,150
.אישה שכועסת על זה היא לא מבינה
.גבר הוא שונה

816
00:50:14,080 --> 00:50:18,060
,גבר מערבב את הקפה
,עשרים ושתיים שנה ישתבח שמו לעד

817
00:50:19,300 --> 00:50:22,720
מערבב את הקפה, משאיר סימנים
?או לא משאיר סימנים

818
00:50:23,240 --> 00:50:24,980
.משאיר סימנים, ישתבח שמו לעד

819
00:50:25,540 --> 00:50:28,910
,לוקח את הקפה לכיוון החדר
?משאיר סימנים או לא משאיר סימנים

820
00:50:29,360 --> 00:50:30,100
.בטח משאיר

821
00:50:30,860 --> 00:50:32,420
.עכשיו, אישה חכמה קולטת עניין

822
00:50:32,440 --> 00:50:35,500
 .טוב, זה הבעל. זו הסחורה
.ממשיכים הלאה. אין מה לעשות

823
00:50:35,580 --> 00:50:37,570
.לא. נקה את הקפה
.אני אנקה-

824
00:50:38,340 --> 00:50:42,340
שחרר. אותו דבר גבר ואישה
.שונים לגמרי, לגמרי

825
00:50:42,410 --> 00:50:45,520
.בדיחות של גברים הן לא בדיחות של נשים
.כל דבר. אפילו בנהיגה

826
00:50:45,950 --> 00:50:48,300
.בנהיגה אתה רואה אישה, גבר, שונים

827
00:50:48,920 --> 00:50:52,140
בורא עולם ברא לו מוח אחד
.וההיא מוח אחר. שונה לגמרי

828
00:50:53,290 --> 00:50:56,120
אני רוצה לשאול אתכם שאלה, בורא עולם
?לא יכול היה לברוא אותנו דומים 

829
00:50:57,220 --> 00:50:59,520
?למה? למה? למה עשית את זה שונה
?למה

830
00:51:00,200 --> 00:51:03,600
?לא יכולתי להיכנס הביתה, מה נשמע אשתי
.יאללה, צחוקים, בלגן

831
00:51:03,770 --> 00:51:05,100
.הלו, בלגן תעשה אצל אימא שלך

832
00:51:07,310 --> 00:51:09,320
.חבר, יאללה, בוא נעשה בלגן
.אחרי זה נסדר

833
00:51:09,340 --> 00:51:11,430
!לא, לא, אל תעשה לי בלגן
!אל תעשה לי בלגן

834
00:51:11,530 --> 00:51:13,610
...בחדר שלך
.תוריד נעליים

835
00:51:13,620 --> 00:51:16,640
,יש נשים ישתבח שמו לעד
.תוריד נעליים לפני שאתה נכנס לסלון

836
00:51:17,730 --> 00:51:19,430
?למה, ריבונו של עולם
?לא יכולת לברוא אותנו שווים

837
00:51:19,450 --> 00:51:21,600
,ככה נשתולל על הסלון
.נשים רגליים על הספה

838
00:51:21,620 --> 00:51:24,360
 תנסה פעם, יהודה, לשים רגליים
.על הספה ככה עם נעליים

839
00:51:25,560 --> 00:51:26,860
?אתה מבין
?למה? למה

840
00:51:27,030 --> 00:51:30,110
,וואלה, עם החבר'ה יושבים, שים ספה
.מקסימום אחרי זה נעביר סמרטוט, ננקה

841
00:51:30,260 --> 00:51:32,000
?למה בורא עולם עשה אותנו שונים

842
00:51:35,320 --> 00:51:38,470
.כדי שנעבוד, נעבוד אחים יקרים

843
00:51:38,500 --> 00:51:41,620
,שאלה יותר קשה
?למה בורא עולם ברא גבר ואישה

844
00:51:42,850 --> 00:51:45,830
 למה? הוא לא יכול היה לברוא
?אחד זכר ונקבה, הוא יוליד את עצמו

845
00:51:47,880 --> 00:51:51,420
.כן, יש חיות בעולם שזכר ונקבה זה אחד
.הוא מיילד את עצמו

846
00:51:51,630 --> 00:51:55,180
.מפרה את עצמו ויולד לבד
.ישתבח שמו לעד, גבר ואישה ביחד

847
00:51:55,760 --> 00:51:58,390
.לא צריך עכשיו פרחים לשבת, מתנות בחג

848
00:51:58,950 --> 00:52:01,360
,תכיני לי קוסקוס, תכיני זה
,והיא תכין לו זה

849
00:52:01,390 --> 00:52:04,640
,"והיא זה... כתובה, "הרי את מקודשת לי

850
00:52:04,820 --> 00:52:07,470
.השקעות, טבעות, חתונות
?לא חבל על הכסף

851
00:52:07,970 --> 00:52:09,090
.ישתבח שמו, כולם אותו דבר

852
00:52:10,080 --> 00:52:13,680
 ,לא חשבתם על זה למה בורא עולם? מה
?הוא... כאילו בלי כוונה יצא לו גבר ואישה

853
00:52:16,810 --> 00:52:17,840
?למה הוא ברא גבר ואישה

854
00:52:20,350 --> 00:52:25,420
,הוא ברא אותנו שונים והוא אמר לנו
,רק ככה תוכלו להביא צאצאים

855
00:52:26,130 --> 00:52:31,110
,ואני מצווה עליכם להתחתן
,ואני מצווה עליכם להסתדר

856
00:52:31,550 --> 00:52:35,970
ואני מצווה עליכם לאהוב אחד את השני
- אף-על-פי שאתם שונים במהותכם

857
00:52:36,500 --> 00:52:38,630
!כי זו תכלית הבריאה

858
00:52:39,800 --> 00:52:42,700
.הבריאה שלנו נוצרה בשביל עבודה

859
00:52:43,180 --> 00:52:47,900
- נוצרנו עם יצרים לדברים אסורים
!כי זו תכלית הבריאה

860
00:52:48,080 --> 00:52:50,230
,לא במקרה זכר ונקבה בראם

861
00:52:50,380 --> 00:52:54,170
ולא במקרה הקב"ה אמר
."ודבק באשתו והיו לבשר אחד"

862
00:52:55,350 --> 00:52:59,870
 דווקא עם מי ששונה ממני כל כך, שאני
?אוהב דברים כאלה והיא אוהבת דברים כאלה

863
00:53:00,470 --> 00:53:03,360
.למה? אני אוהב מלוח חריף
.היא אוהבת מתוק

864
00:53:03,370 --> 00:53:05,240
?למה בורא עולם אמר לי תהיה בשר אחד איתה

865
00:53:05,540 --> 00:53:07,180
!כי פה אתה עובד באמת

866
00:53:08,270 --> 00:53:10,030
.אתה באת לפה לעבוד, יהודי יקר

867
00:53:10,080 --> 00:53:16,310
באת לפה לקחת את היצרים שלך, לשעבד אותם
,למוח שלך, לבורא עולם ישתבח שמו לעד

868
00:53:16,580 --> 00:53:21,090
,ועל כל פעם שעברה אישה, יהודי יקר
.תדעו את זה, תאמינו בזה, תחיו את זה

869
00:53:21,320 --> 00:53:25,400
- עברה אישה, לא הסתכלת
,בורא עולם עולמות שלמים מכין לך

870
00:53:25,620 --> 00:53:26,790
...כי בשביל זה הוא אמר לך

871
00:53:27,000 --> 00:53:29,620
 ,ותדעו לכם, לפני שהנשמה באה לעולם
.בורא עולם מראה לה גן עדן, גיהינום

872
00:53:30,850 --> 00:53:34,180
 תראי מה מחכה לך. רק בורא עולם השכיח
.את זה מאיתנו כדי שיהיה לנו את הבחירה

873
00:53:35,140 --> 00:53:36,980
,תראו בן אדם חי בעולם שלנו

874
00:53:37,260 --> 00:53:40,710
הניסיון הראשון בעולם שיש לתינוק
.שהוא נולד זה להכיר את בורא עולם 

875
00:53:40,920 --> 00:53:43,450
אברהם אבינו הכיר את בורא עולם
.בלי סמינרים, בלי רבנים

876
00:53:44,140 --> 00:53:49,030
פשוט. רואה ירח, רואה שמש, רואה דשא, רואה 
?עצים, רואה בני אדם - אומר, מי עשה אותם

877
00:53:50,000 --> 00:53:52,520
,שאלה שכל תינוק צריך לשאול אותה
?"מי ברא אלה"

878
00:53:53,050 --> 00:53:58,600
,אני רואה פה קהל, בן פורת יוסף
.כל כך מגוון, כל כך שונה, כל כך לא דומה

879
00:53:59,110 --> 00:54:00,310
.אנשים, גברים, נשים

880
00:54:00,640 --> 00:54:04,000
?מי ברא את כל הדבר הזה
?את כל המחשבות האלה

881
00:54:04,170 --> 00:54:06,980
אתם יודעים איזו עוצמה יש פה 
?בחדר הזה עכשיו? כמה לבבות פועמים

882
00:54:07,580 --> 00:54:10,300
 .זה הניסיון הראשון. תכיר את בורא עולם
,אחרי שהכרת אותו

883
00:54:11,360 --> 00:54:13,420
.תתחיל לנקות את היצרים שלך

884
00:54:14,260 --> 00:54:15,520
.תתחיל לנקות את היצרים שלך

885
00:54:15,910 --> 00:54:21,770
,שלום בית, פעם אחת הגעת לשלום עם אשתך
.בורא עולם אמר, נשמה, עברת, ניצחת מערכה

886
00:54:22,500 --> 00:54:25,370
,אני אביא לך עוד מערכה
.כי בשביל זה הורדתי אותך לעולם

887
00:54:25,610 --> 00:54:29,600
.אתה מתקדם בכל מערכה
...כל פעם שקמת בבוקר ואשתך

888
00:54:29,610 --> 00:54:34,120
 או קמת בבוקר והבעל קם
,הפוך על הפוך עצבני וזה

889
00:54:34,590 --> 00:54:37,900
.סימן שבורא עולם יודע
.התפקיד שלך בעולם חי וקיים

890
00:54:38,180 --> 00:54:39,590
.זה הניסיון שלנו בעולם הזה

891
00:54:41,750 --> 00:54:45,620
,הקשיים, אחים יקרים
החוסר באמונה שסיפרתי לכם מקודם

892
00:54:45,630 --> 00:54:49,550
 ,שיש ימים שאני קם בחוסר אמונה
,פשוט מאוד בורא עולם אומר, יגאל כהן

893
00:54:50,610 --> 00:54:53,570
,עבדת, הגעת לפה
.אני רוצה להרים אותך יותר

894
00:54:53,750 --> 00:54:57,730
?אתם יודעים איך הוא מרים אותך יותר
.הוא לוקח לך את זה, תילחם עכשיו יותר חזק

895
00:54:58,570 --> 00:55:01,840
.אדם שעבר בגולני, הוא הולך לקומנדו

896
00:55:01,920 --> 00:55:03,680
.תהיה יותר חזק, יותר גיבור

897
00:55:04,770 --> 00:55:08,920
 כשאתה מתקדם, אתה בעל תשובה - בורא
.עולם עוזר לך כי אתה לא יכול להסתדר לבד

898
00:55:09,450 --> 00:55:11,600
אתם יודעים למה בעלי תשובה
?התפילות שלהם מתקבלות מהר

899
00:55:11,650 --> 00:55:14,480
 ,כי בורא עולם אוהב אותם
.הם חלשים עדיין, הם לא חזקים

900
00:55:14,700 --> 00:55:16,840
.הם עדיין לא התרגלו למבנה הזה של החיים

901
00:55:17,070 --> 00:55:20,080
,אז בורא עולם לוקח אותם
.בוא בני אהובי, אני אעזור לך

902
00:55:21,760 --> 00:55:23,110
.את באורות, אתה באורות

903
00:55:23,720 --> 00:55:26,790
,אבל אחרי שאתה מתחיל לפתח שרירים כבר
,אחרי שאתה יודע ללכת

904
00:55:27,190 --> 00:55:30,610
 .הופה, הוא עוזב אותך
.תתחיל ללכת לבד כי לכך נוצרת

905
00:55:31,530 --> 00:55:33,070
,"אדם לעמל יולד"

906
00:55:33,700 --> 00:55:35,430
?אבל למי העמל הזה, אחים יקרים

907
00:55:36,560 --> 00:55:39,650
,"בשביל מי שאמר "והיה העולם
.ישתבח ויתעלה שמו

908
00:55:41,150 --> 00:55:46,800
,קשה לך גברת יקרה
- קשה לך בשבת, קשה לך לשמור שבת

909
00:55:47,630 --> 00:55:52,170
תדע לך שהקושי הזה נובע
.כי זו התכלית שלך בעולם

910
00:55:52,400 --> 00:55:55,410
.לכל אחד ששומע אותי עכשיו יש קושי אחר

911
00:55:56,390 --> 00:55:59,600
- מה קשה לך הכי הרבה
.בשביל זה ירדת לפה

912
00:56:00,220 --> 00:56:02,880
,ויש אנשים תראו אותם באים
.רק לימוד תורה

913
00:56:03,460 --> 00:56:06,310
.כלום. לא רואה כלום
.לא רואה מימין, לא רואה משמאל

914
00:56:06,330 --> 00:56:09,160
.רק לומד תורה, לומד תורה, לומד תורה
?למה הוא בא לעולם

915
00:56:09,580 --> 00:56:12,560
,נשים הוא תיקן, כסף הוא תיקן
.זה הוא תיקן, זה הוא תיקן

916
00:56:12,570 --> 00:56:15,210
.הוא לא למד מספיק תורה
.בורא עולם הוריד אותו לעולם

917
00:56:15,780 --> 00:56:17,210
אני אסביר לכם את זה
.בצורה הגיונית גם

918
00:56:17,800 --> 00:56:20,820
,אדם למשל היה בעולם הזה
.היה בעל טוב לאשתו

919
00:56:21,750 --> 00:56:24,010
 ,היה בעל מקסים לאשתו
.אבל עשה בעיות אחרות

920
00:56:24,580 --> 00:56:25,450
.עשה דברים אחרים

921
00:56:26,080 --> 00:56:28,870
,שבת לא היה בסדר, צדקה לא נתן
.כל מיני דברים שהוא לא עשה

922
00:56:29,480 --> 00:56:31,160
 ,הוא יורד עוד פעם לעולם
,הוא אומר לבורא עולם

923
00:56:31,170 --> 00:56:33,110
זה לא פייר שתעמיד אותי עוד פעם
,בניסיון של שלום בית

924
00:56:33,470 --> 00:56:37,000
.כי את השלום בית שלי אני כבר ניצחתי
.אני ניצחתי את השלום בית שלי

925
00:56:37,690 --> 00:56:39,730
,אומר לו הקב"ה, אל תדאג
,אני אוריד אותך לעולם

926
00:56:40,200 --> 00:56:42,570
,אני אתן לך אישה טובה
.איתה לא יהיו לך בעיות

927
00:56:43,300 --> 00:56:44,340
.דברים אחרים יהיה לך קשה

928
00:56:45,360 --> 00:56:46,580
.אני רוצה לסכם, אחים יקרים

929
00:56:47,470 --> 00:56:48,090
.אני רוצה לסכם

930
00:56:48,980 --> 00:56:51,780
,לא הספקתי לענות על כל השאלות
...אבל פחות או יותר אני חושב

931
00:56:53,290 --> 00:56:55,250
.אני חושב שההסבר הוא מאוד פשוט

932
00:56:56,440 --> 00:56:57,250
.ההסבר הוא פשוט

933
00:56:58,680 --> 00:56:59,850
?קשה לך, יהודי יקר

934
00:57:01,400 --> 00:57:02,090
?קשה לך

935
00:57:03,540 --> 00:57:08,000
 תדע לך, בשביל זה בורא עולם
,ברא עולם מושלם ובשבילך

936
00:57:08,230 --> 00:57:09,210
.שתתגבר על הקושי הזה

937
00:57:10,050 --> 00:57:12,040
.כי אם אין קושי, אין תכלית לבריאה

938
00:57:13,120 --> 00:57:15,180
,המלחמה שלנו זו תכלית הבריאה

939
00:57:15,700 --> 00:57:18,630
,ואתה תנצח, יהודי יקר
.כי בורא עולם איתך

940
00:57:19,780 --> 00:57:22,560
מי שיש לו כעס בלב
,ורוצה לבטל את הכעס שלו מהלב 

941
00:57:22,910 --> 00:57:25,470
,יתפלל על זה הרבה
,יעבוד על זה הרבה

942
00:57:25,720 --> 00:57:29,130
ותראו כי בורא עולם
.לא מוריד חיה לעולם בלי נשק

943
00:57:30,450 --> 00:57:33,060
 לעולם בורא עולם לא יוריד
.אותך לעולם בלי נשק

944
00:57:33,070 --> 00:57:37,330
...כשאני אומר לבן אדם שיש לו
.למשל, כוהן שהיה חי עם גרושה

945
00:57:38,450 --> 00:57:40,870
.כוהן חי עם גרושה
.הוא חוזר בתשובה

946
00:57:41,650 --> 00:57:43,780
.מסכן, קשה לו
.קשה לו

947
00:57:44,280 --> 00:57:47,850
לך תגיד לו עכשיו לעזוב אותה. הוא לא יכול
.לחיות איתה. לכוהן אסור לחיות עם גרושה 

948
00:57:49,160 --> 00:57:52,210
.אומר לי, הרב, אני לא מסוגל
.אני לא מסוגל

949
00:57:53,400 --> 00:57:55,720
.אני אומר לו, תשמע, קשה לך - כן
.אל תגיד לי אני לא מסוגל

950
00:57:57,650 --> 00:58:00,470
.אם בורא עולם ציווה עליך את זה
.לא אני ציוויתי, זו לא התורה שלי

951
00:58:01,440 --> 00:58:03,720
.אם אני בן אדם - אני טועה
.בורא עולם לא טועה

952
00:58:04,260 --> 00:58:11,160
אם הוא אמר לך 'תעזוב', הוא גם נותן לך
,את הכוחות לנצח ולהצליח

953
00:58:11,880 --> 00:58:15,300
כי אבא לא שולח את הבן לקרב
.בלי הנשק לנצח בקרב

954
00:58:16,220 --> 00:58:20,280
 אני נתקל עם המון שאלות. אדם שיש לו
מועדון, מועדון, זה הפרנסה שלו

955
00:58:20,290 --> 00:58:23,360
.והוא אחד החזקים בארץ הוא אומר
.מועדון לדברים לא צנועים

956
00:58:24,720 --> 00:58:27,760
.והוא מתחיל להתקרב לבורא עולם
.וואלה, בא לי לחבק אותו, לנשק אותו

957
00:58:27,770 --> 00:58:29,900
,אם הייתה לי יכולת להעביר לו אנרגיות
.הייתי מעביר לו אנרגיות

958
00:58:30,830 --> 00:58:34,530
?הוא אומר לי, הרב, איך אני עושה את זה
.כל החיים שלו שם בפנים

959
00:58:35,410 --> 00:58:38,050
כל החיים שלו, כל העולם שהוא מכיר
.זה העולם הזה

960
00:58:40,050 --> 00:58:42,630
,אני לא יודע
.אבל אני יודע שיש לך את הכוח

961
00:58:43,720 --> 00:58:50,410
יש לכם כוח לנצח כל משבר שעבר
,עליכם בחיים ויעבור עליכם בחיים 

962
00:58:50,770 --> 00:58:52,740
,כל כעס שבא לכם
.יש לכם כוח לנצח אותו

963
00:58:53,750 --> 00:58:58,320
,כי מי שציווה עליכם לנצח את הכעס
,מי שציווה עלינו להתגבר על הקנאה

964
00:58:58,560 --> 00:59:01,950
,מי שציווה עלינו להתגבר על הדיכאון
.מחשבות שליליות

965
00:59:02,630 --> 00:59:06,450
 ,'הרבה פעמים אתה רואה בן אדם 'עף על החיים
.מבסוט, נהנה מהחיים, ויש בן אדם דיכאוני

966
00:59:07,430 --> 00:59:09,600
?מי זורק לנו את המחשבות
.דיברנו על זה שבוע שעבר

967
00:59:09,630 --> 00:59:12,040
.בורא עולם זורק לך
?ולמה לי? למה דווקא לי

968
00:59:12,770 --> 00:59:16,970
למה דווקא לי בורא עולם זורק מחשבות שליליות
?והחבר שלי הוא כל הזמן מתענג על החיים

969
00:59:17,650 --> 00:59:18,520
.בשביל זה באת לעולם

970
00:59:20,410 --> 00:59:26,030
בורא עולם זורק לך, יהודי יקר, אבל במקביל
.ליצר הרע הוא ברא גם את היצר הטוב 

971
00:59:27,630 --> 00:59:29,750
.יש שני חילות בתוך הגוף שלך, יהודי יקר

972
00:59:29,950 --> 00:59:32,910
חיל אחד של יצר הרע
,שמושך אותך לעשות דברים רעים

973
00:59:33,060 --> 00:59:36,780
,שאנחנו רואים את זה ברחוב
.רוצחים, חס ושלום אנסים

974
00:59:37,050 --> 00:59:39,000
?יואו, איך אתה עושה את זה
?מאיפה בא הרוע

975
00:59:39,720 --> 00:59:42,740
.אדם מוכן לרצוח בשביל 5,000 שקל
.בשביל חנייה הוא מוכן לרצוח

976
00:59:43,400 --> 00:59:44,240
.חנייה של רכב

977
00:59:45,550 --> 00:59:48,180
.יצר רע
.אבל בתוכו יש גם יצר טוב

978
00:59:49,170 --> 00:59:52,500
,תדעו לכם, אחים יקרים
,שורש האמונה של יהודי

979
00:59:53,480 --> 00:59:55,470
,אם אתה מאמין
,אומר רבי נחמן מברסלב

980
00:59:56,420 --> 01:00:00,870
,אם אתה מאמין שאפשר לקלקל
.תאמין שאפשר לתקן

981
01:00:01,560 --> 01:00:04,710
,כמו שאת הקלקול אנחנו רואים בעיניים
,את הכעסים שלנו, את הדברים 

982
01:00:04,730 --> 01:00:09,320
- אנחנו רואים בעיניים
.תדע לך שיש בך את הכוח גם לתקן

983
01:00:10,170 --> 01:00:12,610
.אין אחד מכם שלא יכול להיות גדול הדור

984
01:00:13,690 --> 01:00:17,580
,לא חייב להיות בתורה
,אבל מושלם במידותיו, בטוב שבו

985
01:00:17,850 --> 01:00:19,030
.כי בורא עולם נתן לכם את הכוח

986
01:00:20,520 --> 01:00:23,670
- אם יש לכם קושי
.סימן שבורא עולם לא שכח אתכם

987
01:00:24,220 --> 01:00:28,760
הגמרא אומרת על דוד מלך ישראל שלא היה
.לו שבוע ימים שהוא לא חלם חלום רע 

988
01:00:30,430 --> 01:00:32,460
.חלום רע, מבעית
,נופל מעשר קומות

989
01:00:32,880 --> 01:00:35,410
.גנבו לו את האוטו, מסכן
.גנבו לו את הטרקטור

990
01:00:35,750 --> 01:00:36,910
.כל אחד והחלומות שלו

991
01:00:37,290 --> 01:00:39,750
,אחד חולם שהמשגיח יצעק עליו
.אחד חולם שאשתו תברח לו

992
01:00:39,770 --> 01:00:41,630
.כל אחד והחלום שלו
.מפחיד

993
01:00:42,280 --> 01:00:44,160
 לא היה לו שבוע בחיים
.שלא היה לו חלום רע

994
01:00:45,020 --> 01:00:46,750
אתם יודעים למה? כי בורא עולם
.אומר לו שהוא אוהב אותו

995
01:00:47,880 --> 01:00:50,630
.מנקה אותך
.הלו, תרים עיניים לבורא עולם

996
01:00:50,810 --> 01:00:54,010
?תרים עיניים לבורא עולם. קשה לך
.יופי, זה הזמן להרים עיניים לקב"ה

997
01:00:54,380 --> 01:00:55,730
?למי הקב"ה שולח את הקשיים

998
01:00:56,700 --> 01:00:58,220
.למי שהוא מחכה לתפילה שלו

999
01:00:58,840 --> 01:01:00,410
,לפעמים בורא עולם, ובזה אני אסיים

1000
01:01:00,420 --> 01:01:03,170
 השמיעיני את קולך"
."כי קולך ערב ומראך נאווה

1001
01:01:04,090 --> 01:01:06,050
.אומר הקב"ה, תשמיע לי את הקול שלך

1002
01:01:06,690 --> 01:01:09,730
.אבל אתה ברוך השם מסודר
,אין לך על מה לבכות

1003
01:01:10,240 --> 01:01:12,820
,אין לך על מה להתפלל
.'אין לך על מה לבטוח בה

1004
01:01:13,640 --> 01:01:15,670
,אז בורא עולם מחזיר צ'ק

1005
01:01:16,330 --> 01:01:19,610
,פתאום חס ושלום פיטורין מהעבודה
.פתאום חסר לך משהו

1006
01:01:20,200 --> 01:01:23,530
 ,ואז פתאום אתה נזכר
.אבא'לה, אבא'לה, אבא, תעזור לי

1007
01:01:24,480 --> 01:01:26,420
.בורא עולם רצה לשמוע את הקול שלך

1008
01:01:27,370 --> 01:01:29,720
,אז בואו נשמיע לקב"ה את הקול שלנו תמיד

1009
01:01:30,760 --> 01:01:32,920
,כי בורא עולם, ישתבח שמו
.אוהב אתכם אהבה גדולה

1010
01:01:33,670 --> 01:01:37,960
 אני הקטן מברך אתכם
.שלא יהיו לכם קשיים

1011
01:01:38,590 --> 01:01:40,720
.יהיו לכם רק קשיים בלעשות טוב לאחרים

1012
01:01:41,400 --> 01:01:42,550
.רק לעשות טוב לאחרים

1013
01:01:43,040 --> 01:01:45,160
.תפיצו תורת ה' בעולם

1014
01:01:45,490 --> 01:01:48,450
."אנחנו צועקים "יהא שמיה רבא
.הגמרא אומרת, תקשיבו טוב, אני מסיים בזה

1015
01:01:49,990 --> 01:01:55,140
,כל העונה "אמן יהא שמיה רבא" בכל כוחו
.קורעים לו גזר דין של שבעים שנה

1016
01:01:55,930 --> 01:01:58,990
,זאת אומרת ככה
,אדם היה רשע שבעים שנה

1017
01:01:59,330 --> 01:02:03,210
 ,עושה את הכול, אוכל הכול
,עושה את כל העבירות שבעולם

1018
01:02:03,840 --> 01:02:05,200
,שבעים שנה היה עושה עבירות

1019
01:02:06,030 --> 01:02:08,340
,והוא בא לבית המדרש, שומע קדיש

1020
01:02:09,000 --> 01:02:15,920
וצועק בכל הכוח: "יהא שמיה רבא מברך
,לעלם ולעלמי עלמיא

1021
01:02:15,980 --> 01:02:19,650
 יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם"
"ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל

1022
01:02:20,180 --> 01:02:22,070
.בכל הכוח - קורעים לו גזר דין

1023
01:02:22,790 --> 01:02:24,560
.זהו, צדיק
.גן עדן. אתה צדיק

1024
01:02:25,760 --> 01:02:27,390
."זה למי שאומר "יהא שמיה רבא

1025
01:02:28,900 --> 01:02:31,620
מה יקרה עם מי שעושה
,"את "יהא שמיה רבא

1026
01:02:32,500 --> 01:02:37,360
לא רק אומר. רץ ומחלק דיסקים ברחוב
שיהיה שמו של הקב"ה בעולם

1027
01:02:37,380 --> 01:02:39,560
.במעשים שלו, לא בדיבורים שלו

1028
01:02:40,400 --> 01:02:43,230
אתם מבינים איזו עוצמה זו להגדיל
?"את שמו? מה זה "יהא שמיה רבא 

1029
01:02:43,400 --> 01:02:45,950
אנחנו מבקשים מבורא עולם
,שהשם שלו יהיה גדול

1030
01:02:46,240 --> 01:02:47,550
,שהשם שלו יהיה גדול בעולם

1031
01:02:47,760 --> 01:02:51,560
יהיה שמו הגדול "מבורך לעלם
.ולעלמי עלמיא", בכל העולמות כולם 

1032
01:02:51,580 --> 01:02:54,440
,"וישתבח ויתפאר ויתרומם"
.שכולם יפארו את בורא עולם

1033
01:02:54,720 --> 01:02:58,170
 תאר לך מה אתה עושה
כשאתה הולך בידיים וברגליים שלך

1034
01:02:58,570 --> 01:03:01,410
ומודיע את שמו של הקב"ה בעולם

1035
01:03:01,700 --> 01:03:04,380
 ויהודי בגללך אמר
- "ישתבח שמך, בורא עולם"

1036
01:03:05,180 --> 01:03:07,580
 בכפל כפליים ממי שעונה
,"אמן יהא שמיה רבא"

1037
01:03:08,240 --> 01:03:10,140
."כי אתה עושה שיהיה "שמיה רבא ומברך

1038
01:03:10,660 --> 01:03:14,730
 ה' יתברך ייתן לכם את הכוח להגדיל את תורתו
.של ה' יתברך בעולם, אמן ואמן

1039
01:03:14,800 --> 01:03:16,230
עריכת כתוביות: אורטל זגורי

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה