הדרכה למתחזקים

המדריך למתחזק, והפעם: מה זה "ברכות השחר"?

ברכות השחר הן סדרה של ברכות, הנאמרות מדי יום בתחילת תפילת שחרית. מטרת הברכות היא להודות, כל יום מחדש, על שפע המתנות שאנו מתברכים בהם מדי יום ביומו

| ז' חשון התשע"ט |
(צילום אילוסטרציה: shutterstock)
אא

ברכות השחר הן סדרה של ברכות, הנאמרות בפתיחת ברכת שחרית, ומטרתן להודות לבורא על שפע המתנות שהוא מרעיף עלינו מדי בוקר מחדש. במקור, ברכות השחר נקבעו כברכות שיש לומר מיד לאחר שאדם מתעורר משנתו עם בוקר בשעה שנהנה מדברים אלו. בדוורת האחרונים מקובל לגמור להתארגן לתפילה, ואז לברך את כל הברכות על פי הסדר.

 

ברכות השחר

1. "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר נתן לשכוי בינה להבחין בין יום ובין לילה". מהות הברכה היא כיון שלב נקרא 'שכוי' והאדם מבין בלב, אנו מודים לה' יתברך על הבינה שנתן לנו.

2. "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שלא עשני גוי" – ברכת הודיה על מתנת היהדות, ועל היותינו מצווים במצוות.

3. "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שלא עשני עבד" – ברכת הודיה על היותנו בני חורין, בשונה מעבד הפטור ממצוות רבות.

4. "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שלא עשני אישה", ואישה מברכת: "ברוך שעשני כרצונו", ללא הזכרת שם ומלכות. יצוין כי על פי חלק מהפוסקים האשכנזים, האישה יכולה לברך עם הזכרת שם ומלכות. 

5. "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם פוקח עיוורים" - נכון שהתרגלנו שעינינו רואות תמיד ברוך ה', אך בודאי שאין זו סיבה למעט בהכרת הטוב, ומאחר שכשהאדם ישן הוא אינו רואה, לכך מודים אנו לה' שפקח את עינינו, ובזה מביעים את תודתנו על ראייתנו כל היום.

6. "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם מלביש ערומים" - מודים אנחנו לה' על המלבושים שֶׁמְּזַמֵּן לנו בכל עת, בגדי חורף בחורף, בגדי קיץ בקיץ, בגדי שבת, בגדי חול ועוד.

7. "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם זוקף כפופים" - היתה קומתו כפופה כל הלילה, ועתה יכול לזקוף קומתו ולעמוד.

8. "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם מתיר אסורים" - הודיה לה' שמצליח להניע את איבריו ועצמותיו, שהיו כל הלילה כאסורים וכפותים.

9. "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם רוקע הארץ על המים" - שוטח את האדמה על המים, שהרי הארץ נמצאת על המים, והקב"ה שוטח אותה ומייצב אותה שלא תתמוטט תחת רגלנו. ובברכה זו אנו מודים אפילו על עובדה פשוטה זו של הרגשת קרקע יציבה שאינה מתמוטטת, ובכך מנצלים כל הזדמנות, כדי לכוון את מבטנו אל יצירתו של הטבע וקיומו בדרך נס, שהארץ צפה על המים במאמרו.

10. "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שעשה לי כל צרכי" - מודה לה' על שנתן לו נעליים לרגליו, ועל ידי זה יכול ללכת לכל צרכיו. וכן מודה הודאה כללית, על כל מה שנתן לו ה' מקטן ועד גדול.

11. "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם המכין מצעדי גבר" - מודה לה' על שברא בו איברים וחוליות ברגלים, המאפשרים לו לצעוד כפי רצונו.

12. "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אוזר ישראל בגבורה" – אסור לברך או לומר כל דבר שבקדושה כשלבו רואה את הערוה [דהיינו שאין דבר חוצץ ומפריד בין לבו לערוה], וכשחוגר את חגורתו [או לובש מכנסים], שאז יש דבר חוצץ ביניהם, יכול לברך ולומר דבר שבקדושה. ומאחר וחציצה זו נותנת לאדם גבורה רוחנית להתגבר על יצרו הרע, מודים אנו לה' שנתן בנו גבורה ועוז להתגבר על יצרנו הרע, כי לולא ה' שעזרנו, לא היינו יכולים נגדו.

13. "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם עוטר ישראל בתפארה" - מודים לה' על שעיטר אותנו במעלה חשובה כזו, שלא ללכת בגילוי ראש, וזיכנו בטלית, ציצית ותפילין.

14. "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם הנותן ליעף כח" - תודה לה' שאנחנו מפקידים נשמתנו בידו כשהיא עייפה מעבודת היום, ומחזירה לנו בבוקר שקטה, רגועה ושלוה. וכמו שאמרו במדרש תהלים (כה): אמר רבי אלכסנדרי: בשר ודם מפקידים בידו כלים חדשים, ושוהים אצלו, והוא מחזירם בלויים וישנים, אבל הקב"ה מפקידים בידו בלויים ושחוקים, והוא מחזירם חדשים. תדע לך שהוא כן, שהרי הפועל הזה עושה מלאכה כל היום, ונפשו יגיעה עליו ושחוקה, וכשהוא ישן הוא מפקידה ביד הקב"ה, ולשחרית היא חוזרת לגופו בריאה חדשה, שנאמר (איכה ג כג): "חדשים לבקרים רבה אמונתך".

15. "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם המעביר שינה מעיני ותנומה מעפעפי. ויהי רצון מלפניך ה' אלוקיי ואלוקי אבותי שתרגילני בתורתך, ודבקני במצותיך, ואל תביאני לא לידי חטא ולא לידי עון, ולא לידי נסיון, ולא לידי בזיון. וכוף את יצרי להשתעבד לך, ורחקני מאדם רע ומחבר רע, ודבקני ביצר טוב ובחבר טוב בעולמך, ותנני היום ובכל יום לחן ולחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואי, ותגמלני חסדים טובים. ברוך אתה ה' הגומל חסדים טובים לעמו ישראל".

 

המכנה המשותף של ברכות השחר - מתנות נפלאות ויום יומיות

הרב חנניה צ'ולק, יו"ר ארגון עזר מציון, זכה לשמש את ראש ישיבת פוניבז', הרב שך זצ"ל בשנותיו האחרונות. "כל יום התפללתי אתו, שבתות חגים", הוא מספר. "כשהגענו לברכת 'פוקח עיוורים', הוא אמר לי: 'תצעק פוקח עיוורים, אני כבר לא רואה בעיניים'. חולה אחד אומר לי: 'תצעק המכין מצעדי גבר, אני על כסא גלגלים כבר'. פעם הייתי אצל חולה, שכן שלי שהיה חולה בסרטן, כבר שכב הוא לא יכול היה לזוז. הוא אמר לי: 'תצעק מתיר אסורים , אני אסור במיטה שלי ולא יכול לזוז'", מצטט הרב צ'ולק את קריאתם של המיוסרים.

על ידי הקפדה על אמירת ברכות אלו מדי יום, האדם מגיע לדרגה הגבוהה של אהבת ה'. על פי עצתו של הרמב"ם: להתבונן בחסדיו יתברך. כאשר אדם מצליח לרכוש בנפשו את אהבת ה' – כל החיים שלו נראים אחרת. את המצוות הוא מקיים בשמחה, וכל חייו הוא מקיים את אחת המצוות התמידיות הבסיסיות – מצוות אהבת ה'.

בברכות השחר אנו מודים לבורא על שורה ארוכה של חסדים יומיומיים. אנו מודים על שלל איברינו המורכבים והמשוכללים, על בריאת הנשמה ועוד רשימה ארוכה של ברכות על העיניים הנפלאות, על הרגליים היעילות, על הנעליים הנוחות, על השכל המדהים והמוח המופלא, ואפילו על פיסת הקרקע שעליה אנו דורכים מדי יום ביומו.

המכנה המשותף של פרטי רשימה זו הוא שכל המתנות הנפלאות הללו הן דברים שאנו חיים איתם כל רגע ורגע. מסיבה זו, אם לא נשקיע חשיבה והתבוננות מיוחדת בנושא, אנו עלולים שלא לחוש שהקדוש ברוך מיטיב עמו.

ברכות השחר משרישות בלב המברך את הידיעה שכל אשר לנו – מה' הוא. כאשר נברך את ברכות השחר בכוונה ובשימת לב, נחוש שהחיים עצמם, הלבוש, האפשרות לפקוח עיניים וכל המצוי בידינו– מתנת שמים הם. ברכות השחר הן הזדמנות פז לבטא את הכרת הטובה לבורא. ולו פעם אחת ביום באופן מסודר ובשימת לב. 

המטרה של כל הברכות בכלל, ושל ברכות השחר בפרט, לומר לאדם - עצור. חשוב, התבונן. קמת בבוקר, ואתה רואה, אתה שומע-הפלא ופלא! יש לך זוג רגליים, ידיים, המוח שלך עובד- פלאי פלאים. תשמח, תתרגש, תגיד תודה. תזכור את בורא העולם שהעניק לך באופן אישי את ים המתנות גם הבוקר, ועשה את רצונו. 

 

דיני ברכות השחר

מי ששכח לברך ברכות השחר ונזכר לאחר התפילה, מברך את כל הברכות חוץ מברכת אלוקי נשמה. והטעם בזה, כי מאחר וחותם בה 'ברוך אתה ה' המחזיר נשמות לפגרים מתים', וכבר אמר בתפילה 'ברוך אתה ה' מחיה המתים' שהיא כעין זו, יש אומרים שיצא ידי חובה ולא יברך שוב.

מי ששכח לברך ברכות השחר ונזכר במשך היום, יברך כשנזכר. וגם אם נזכר בערב לאחר צאת הכוכבים, רשאי לברך (מאמר מרדכי, הגר"א, וחזון איש). אבל אם נזכר לאחר חצות לילה, הפסיד את הברכות של היום שעבר ולא יברך. (ד לו, תרלז)

הרב שי עמר בביאור דיני ברכות השחר:


דרגו את המאמר - ותעזרו לקידומו בגוגל:

ממוצע 4 (88 מדרגים)
הנקראים ביותר
הידברות שופס

חומש אור החיים עם ביאור אור לעיניים

320לרכישה

מוצרים נוספים

כמים ליבך - הרבנית ימימה מזרחי

המדריך המלא לחינוך ילדים - הרב זמיר כהן

ילדים מספרים על עצמם 11 - חיים ולדר

חבורת תריג 4 - בתעלומת בבל - חיים ולדר

חבורת תריג - עונה 7

ערכה מהודרת להבדלה

לכל המוצרים