לומדים תורה

כמה עולה תפילין דרבינו תם? הרב עובדיה יוסף מכריע

כל אחד ישיג לו תפילין דר"ת, ישתדל להשיג כמה שזה עולה - עולה לכל החיים. וכי כל יום קונה תפילין חדשות? יקנה פעם אחת ויניח כל יום. הדברים מלוקטים משיעורי הרב, ומובאים בלשון קדשו הטהורה.

(צילום אילוסטרציה: פלאש 90/ יונתן סינדל)
אא

{הדברים דלהלן נאמרו ע"י מרן לפני רבות בשנים כאשר טרם היה נפוץ הנחת תפילין דר"ת. כיום הדבר נעשה כחלק מהשגרה בבתי כנסיות רבים ברחבי הארץ להמתין זמן מה להנחת תפילין דר"ת}

אצלינו בבית הכנסת שלנו ב"ה יש אולי חמשה עשר איש שכולם מניחים רבינו תם, אנחנו מפסיקים לפני אשרי, חולצים את התפילין של רש"י, קוראים קריאת שמע בקול רם עד 'כימי השמים על הארץ', ואחר כך מתחילים אשרי יושבי ביתך. במקום שכל אחד ירוץ אחרי החזן, אומרים את ק"ש שם, מפסיקים כולם, יש מנין ויותר שכולם מניחים ר"ת.

לצערנו הרב מצוה זו רפויה בידינו, כמ"ש הסמ"ג בס' המצוות, 'רפויה בידינו המצוה', וצריך להתאמץ כדי להחזיר עטרה ליושנה, דהיינו כל אחד ואחד ישתדל לקנות. לא יאמר וכי אני חסיד? דבר זה לא שייך לחסידות, זה דבר כמו שאמרתי שמרן כתב 'ירא שמים יניח תפילין דרבינו תם' , וכי אדם יכול לומר אני לא ירא שמים?! אסור לומר כן, 'את האלהים אני ירא' !

לכן כל אחד ישיג לו תפילין דר"ת, ישתדל להשיג כמה שזה עולה - עולה לכל החיים. וכי כל יום קונה תפילין חדשות? יקנה פעם אחת ויניח כל יום.

ואם אינו יכול להניח בבית הכנסת מחמת שממהרים, יכול להניח בביתו או בסוף התפילה אחר שיגמרו את התפילה יניח את התפילין חמש דקות, יקרא בהם 'שמע ישראל' ודי בזה .

* * *

כולכם יראי שמים, אם אתם באים לשמוע תורה יש לכם יראת שמים, תניחו תפילין של רש"י ורבינו תם. ואת הכסף הקב"ה שולח, 'מצוות לאו ליהנות ניתנו'. בשמים נותנים לכל אדם את התקציב 'מתשרי עד תשרי חוץ מתשר"י'. תשר"י ראשי תיבות: תלמוד תורה, שבתות, ראשי חודשים, ימים טובים. כל המצוות האלה הם "כספים יחודיים" חוץ מהתקציב השנתי, כל אחד נגזר עליו כמה ירויח השנה, על כן לא יחוש בהוצאות שבת, 'עיניכם לא תחוס על כליכם', 'לוו עלי ואני פורע'. וכן תלמוד תורה, בבית ספר רגיל יש חוק חינוך חובה, אבל בתלמוד תורה יש הוצאות, והכל על חשבון הקב"ה. חותמו של הקב"ה הוא אמת, א' זו האות הראשונה בתורה, מ' באמצע ות' בסוף, התקציב של הקב"ה הינו אמת לאמיתו, ושום אדם לא יוכל לשנותו, לא על ידי שקר ולא גזלנות, 'שוא תשועת אדם', כל מה שנגזר עליו הוא מה שירויח. מה שמרויח על ידי דברים כאלו 'בחצי ימיו יעזבנו ואחריתו יהי נבל'.

וכמו שמספר אליהו הנביא בתנא דבי אליהו : "אמר לי, רבי, מעשה היה בי שמכרתי לגוי ארבעה כורים של תמרים, ומדדתי לו בבית אפל מחצה על מחצה - פחות מהשיעור שרצה. אמר לי, אתה ואלהים אשר בשמים יודע על מדה שאת מודד לי, מתוך שמדדתיו חיסרתיו שלש סאין של תמרין. לאחר מיכן נטלתי את המעות ולקחתי בהן כד אחד של שמן, והנחתיו במקום שמכרתי התמרים לגוי, - עבר שיכור אחד, הולך פסיעה וחוזר שתי פסיעות, נקרע הכד ונשפך השמן והלך לו - עשה ספנוג'ה בשמן... אמרתי לו: בני, הכתוב אומר  'לא תעשוק את רעך', רעך הרי הוא כאחיך, ואחיך הרי הוא כרעך. הא למדת שגזל הגוי גזל, ואין צריך לומר אפילו של אח. ומתוך שהקב"ה ראה את בני אדם בעונותיהן שהן עושקין וגוזלין וחומסין זה בזה, חזר ופירש בקבלה על ידי יחזקאל בן בוזי הכהן, 'ואביו כי עשק עושק וגזל גזל אח' ". מי שאינו עושה ממון בצדק לא ירויח כלום.

התקציב האמיתי הוא של הקב"ה. גם בתפילין לא יחוס אדם על הכסף, הקב"ה ישלח לו ממקום אחר, הוא לא יפסיד. גם אדם שבנו מתחתן ירוץ לקנות לו תפילין דרבינו תם.

חשוב מאוד להפיץ זאת, הרבה אנשים אינם יודעים מכך, קונים תפילין אחד וגמרנו, אם היו יודעים היו קונים, לכן מצוה להודיע להם ולהשפיע עליהם. כמה עשירים מניו-יורק היו באים ומתפללים אצלי בבית הכנסת, וכשראיתי שהם מניחים רק תפילין אחד, דברתי עמם ומיד הלכו קנו תפילין דרבינו תם, 'ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ'.

הדברים לקוחים מתוך הספר "מעדני המלך". 

לרכישת הספר היכנסו להידברות שופס או הקליקו כאן


דרגו את המאמר - ותעזרו לקידומו בגוגל:

ממוצע 4.5 (81 מדרגים)
הנקראים ביותר
הידברות שופס

סט ארכיאולוגיה תנ"כית - הרב זמיר כהן

319לרכישה

מוצרים נוספים

המדריך המלא לחינוך ילדים - הרב זמיר כהן

בוסר המלאכים - ארגז כלים להורי המתבגר - הרב דן טיומקין

רזי התזונה - להתנקות, להבריא, לרזות בקלות

תיק מהודר עם ידית לטלית ותפילין

נטלה מהודרת "עיטורים"

ערכה מהודרת להבדלה

לכל המוצרים