חינוך ילדים

גדולי ישראל על חינוך: מילים למתחנך – כיצד תלמד היטב?

גדולי ישראל מפנים את אמרי השפר שלהם בנושאי חינוך – למתחנכים עצמם, ומסבירים לנו כיצד יכול התלמיד לעלות ולהתעלות

| כ"ד טבת התשע"ח |
(צילום: shutterstock)
אא

אם לא נפלת – לא קמת!

סיפר הגאון רבי מרדכי בונם זילברברג שליט"א, רב שיכון ה' בני ברק:

לפני שנים רבות הגיע בחור למעונו של רשכבה"ג מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטינמן שליט"א, והחל לבכות בכי תמרורים בכאב רב על כך שהוא כל העת בירידות רוחניות ומה יהיה איתו.

היה זה בפורים, ועל אף שתיקתו של מרן שליט"א, בימי הפורים, דברי הבחור ובכיו הצליחו להוציא את רבינו שליט"א, משתיקתו, ולגרום לו לדבר, וכה היו דבריו לבחור:

"שבע יפול צדיק וקם", אם לא נפלת - לא קמת! הנפילות שלך הן חלק מדרך העלייה. כך היא דרך העלייה, בניסיונות ובפיתויים, ובסוף מגיע האדם לעלייה ולהצלחה!

(לכותב השורות)

 

כדי להצליח בחיים אסור לפחד מנפילות

הגאון רבי מרדכי בונם זילברברג שליט"א, רב שיכון ה' בני ברק ומראשי ישיבת "אוצרות התורה":

המגיד מישרים הנודע רבי שלמה מילר שליט"א, שאל יהודי ירושלמי שנוהג לרקוד בחתונות עם בקבוקים על הראש, האם הדבקת את הבקבוקים על הראש? לא, אמר. איך הבקבוקים לא נופלים? השיב הירושלמי, כיוון שאני לא מפחד מהמציאות שזה ייפול!

לאדם אסור לפחד מנפילות. פחד מנפילה מונע מלהתקדם, וכך לא היה שם כלל את הבקבוקים על הראש. כדי להצליח בחיים, אסור לפחד מנפילות!

 

התורה מתוקה מדבש – מדוע מתפללים מדי בוקר "והערב נא"

הגאון רבי מרדכי בונם זילברברג שליט"א:

אמר רבינו מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטינמן שליט"א, שהלא התורה מתוקה מדבש ונופת צופים, כפי שכתוב "הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונופת צופים", ואין מתיקות כמתיקות התורה, ואם כן, מדוע אנו מתפללים כל בוקר על עריבות בתורה?

אלא, רואים מכך את כוחו האדיר של יצר הרע שיכול לקחת את הדבר הכי מתוק בעולם ולהפוך אותו למר!

 

"רב'ה, אני לא מצליח ללמוד!"

בזמן קבלת הקהל בבית מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א, נכנס יהודי לא צעיר והתאונן ממש על מר גורלו: כבר שנים שהוא לא מצליח ללמוד, פשוט אין לו כח.

הוא מנסה שוב ושוב, ותמיד לאחר זמן קצר כואבות לו העיניים עד שאינו מסוגל להמשיך וללמוד. מה אפשר לעשות? שאל בכאב רב את רבינו שליט"א.

אמר לו מרן שליט"א, כדברים האלה: "הלימוד צריך להיות קשה, ככה זוכרים, ואפילו שקשה לך, תתאמץ! ואם אינך מצליח ללמוד מן הכתב, תלמד בעל פה מה שאתה יודע, 'איזהו מקומן' אתה יודע בעל פה? 'אשרי' אתה יודע? תבין ותתעמק במה שכתוב בזה, וכך תלמד!"

(מפי הרב אריה קניבסקי שליט"א, יו"ר ארגון "ארחות יושר" לחיזוק לימוד המוסר)

 

להיות דבוק בתורה בנאמנות ללא חשבונות

הגאון רבי יצחק אזרחי שליט"א, מראשי ישיבת מיר:

חובת הנאמנות והדבקות בתורה היא ללא שאלות ופקפוק, בלי חשבונות. כיוון שמי שעושה חשבון הרי הוא כערפה, שלא הלכה אחר נעמי, היו לה "חשבונות" וממנה יצא גלית.

מי שדבוק בתורה בנאמנות והולך ללא חשבונות בדביקות זו, הרי הוא דומה לרות שדבקה בנעמי וממנה יצא דוד המלך. זה יסוד ושורש מהות היהודי וזה שורש העניין בקהילות ישראל בכל מקום. אלו ההולכים בתמימות בדרך התורה, הם היסוד לדוד המלך ולמלכות התורה.

(מעמד סיום סדר חלק א' ב"משנה ברורה" בדף היומי בהלכה, סיון תשע"ו, ארגנטינה)

 

הקב"ה לא ברא את העולם בשביל העולם הזה

הגאון הגדול רבי אריה פינקל שליט"א, ראש ישיבת מיר מודיעין עילית וחבר מועצת גדולי התורה:

הקב"ה לא ברא את העולם בשביל העולם הזה שהוא ימים חולפים, אלא, העיקר כדי לזכות לקיים רצון ד' באמונה שלימה, לזכות לחיים נצחיים בעולם הנצח, והוא עיקר היסוד שיש לאדם מישראל לקחת.

כפי שאמר רבי אלכסנדרי, שגלוי וידוע לפניך שרצוננו לעשות רצונך, וכל אחד מישראל בתוכו רוצה וחפץ בכך, אלא ששרו של עשיו מעכב עלינו, והיצר הרע בדורנו עמל רבות לעכב אותנו, והפתרון הוא בראתי יצר הרע בראתי תורה תבלין, ובכח התורה לנצחו.

(ועידת החינוך השישית, ניר עציון, שבט תשע"ד)

 

לחזור על הסוגיה ולחזור שוב על המהלך

הגאון הגדול רבי משה הלל הירש שליט"א, ראש ישיבת סלבודקה וחבר מועצת גדולי התורה:

דרכה של תורה היא בכל לבבך, רק כך ניתן לקנות את התורה שבעל פה. עמלות התורה, לחזור על סוגיה ואחר כך לחזור שוב על המהלך.

(שיחה בישיבת "באר התורה", ר"ח סיון תשע"ו)

 

לא רואים מיד את הטעם הטוב

הגאון הגדול רבי בן ציון שאול זצוק"ל:

כפי שבזריעת חיטה לא רואים את התוצאה מיד, כך בלימוד התורה לא רואים מיד את הטעם הטוב.

כך גם להיפך, בהידרדרות, חלילה, לא רואים מיד את התוצאות הגרועות, ח"ו. רק כאשר מבחינים בהתרסקות מגלים שהיא בעצם החלה זמן רב קודם לכן.

(מפי הרה"ג רבי צביאלי בן צור שליט"א, ועידת החינוך השלישית, ניר עציון, תשע"א)

 

שמחת התורה אינה רק כשיש טעם בסברא

הגאון הגדול רבי משה הלל הירש שליט"א:

יש לדעת כי שמחת התורה אינה רק כשיש טעם בסברא. כשאדם עושה דבר טוב גם אם זה קשה לו כגון להציל ממוות וכדומה, הוא שמח, ויש לו סיפוק, וזהו לא הנאה מעשיית פעולה, אלא, סיפוק מעשיית דבר חשוב.

כך גם בתורה, הידיעה שהוא עוסק בדבר חשוב היא הנותנת לו את הסיפוק. אצל גדולי עולם ראינו את השמחה העצומה בלימוד התורה מעל ומעבר.

(ישיבת "באר התורה", ר"ח סיון תשע"ו)

 

לימוד כל אות הוא בבחינת לימוד כל התורה

הגאון רבי יצחק דוד אלתר שליט"א:

כל אות בתורה היא בבחינת כל התורה כולה. לכן לימוד כל אות הוא בבחינת לימוד כל התורה.

("ירחי כלה בירושלים" ה-14 של אגודת ישראל באמריקה)

 

אם יש ניסיונות בתורה

המשגיח הגה"צ רבי דן סגל שליט"א:

מה יעשה אדם בעקבתא דמשיחא וינצל מחבלו של משיח יעסוק בתורה ובגמילות חסדים.

אם יש ניסיונות בתורה סימן שיש רפיון בתורה וצריכים להתחזק בתורה ולהתחזק מאוד בטהרתה.

 

עשיית פעולות חיצוניות

הגאון הגדול רבי משה הלל הירש שליט"א:

גם עשיית פעולת חיצוניות כגון ריצה ללימוד וכו', גם זה בכלל כבוד התורה. ואף על פי שאדם לא בדרגה הזו, מכל מקום זה כבוד לתורה וזו מעלה גדולה, משום שזה מביא לידי תוצאה פנימית של הרגשת כבוד התורה, ודבר זה מביא גם יראת ד' ושמחה מהלימוד.

(ישיבת "באר התורה", ר"ח סיון תשע"ו)

 

עוד מר ועוד מר נעשה מתוק

הגאון רבי יעקב כהן שליט"א, ראש ישיבת "נזר התלמוד" בביתר עילית:

אנו נמצאים בפרשיות השבוע לפני מתן תורה, בני ישראל הלכו במדבר שלושת ימים ולא מצאו מים,

אין מים אלא תורה, הלכו בלי ללמוד תורה, משה רבינו צועק אל ד' והקב"ה מראה לו דרך בלימוד התורה, איזה עץ ד' הורהו, עץ מר, המים היו מרים והעץ היה מר, אבל הורה לנו כאן דרך בקניין התורה: מי שרוצה לקבל תורה זה מר, כל לימוד התורה זה דבר קשה, כל מי שמתחיל ללמוד זה דבר קשה.

קשה ללמוד בתחילה, אבל איך ממתיקים, "והערב נא ד' אלוקינו", שיהיה מתוק בפה? על ידי עוד מר ועוד מר, זה נעשה מתוק!

(כנס רבני הקהילות, ארמונות חן ב"ב, מוצש"ק פרשת בשלח תשע"ו)

 

מצפה אני מתי יגיעו דברי תורה אלי והם לא באים...

הגאון הגדול רבי משה הלל הירש שליט"א:

נציין את דברי ה"תנא דבי אליהו", פעם אחת הייתי עובר ממקום למקום ובא אצלי תלמיד שאינו בקיא בהלכה ואמר לי מצפה אני מתי יגיעו דברי תורה אלי, והם לא באים.

אמרתי לו, בני, לא ככה לומדים תורה, אם אדם מוסר נפשו אל התורה, התורה באה אליו. לתורה צריך מסירות נפש ממש, וזהו גם כן מחמת שזהו חלק מכבוד שמים, שכאשר האדם מראה שאין לו שום דבר בעולם מלבד התורה זה כבוד שמים הכי גדול, ואז הוא זוכה לקבל את התורה והתורה באה אליו.

(ישיבת "באר התורה", ר"ח סיון תשע"ו)

 

כשהרצון מתנקז לתוך שאיפה

הגאון הגדול רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א, ראש ישיבת "עטרת ישראל" וחבר מועצת גדולי התורה:

"בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו". עלינו לדעת כמה גדול כוחו של "רצון". בכוחו להוריד ולהמשיך את ה"מוליכין אותו". כשהרצון מתנקז לתוך שאיפה, הרי שאין לה גבול!

(עצרת חיזוק מרכזית בעיו"כ בביהמ"ד המרכזי "משכן שרגא" בשכונת רמות בירושלים)

 

אומר תהילים או לומד בשעת השיעור...

א"מ הגאון רבי משה סבר שליט"א, מראשי ישיבת "חומת ציון – חזון דוד":

מעשה שאירע בויכוח שהתלהט והגיע לדין תורה, בין מגיד שיעור שביקש העלאה במשכורת לפי תנאים שטען שמגיעים לו, לראש הישיבה שסירב לכך בכל תוקף.

באחת ההזדמנויות שאל אחד הרבנים את ראש הישיבה, וכל כך למה? מדוע הינך כה מתעקש שלא להעלות מעט את שכרו?

אמר לו ראש הישיבה משפט שצימרר אותו: בכל השיעורים והשיחות שאני מוסר בישיבה לאורך השנים, באופן קבוע, הוא קורא תהילים במשך כל השיחה.

ממעשה זה לומדים מוסר השכל גדול, עד כמה צריכה להיות רגישות לזולת, ואף בדרשה הנמסרת להקשיב לדברים, לא ללמוד בינתיים דברים אחרים מתחת לשולחן, או הסטנדר, שלא לפגוע בדרשן. לא רק שהדבר פוגע במוסר השיעור, הוא אף מחליש את דעתו וגורם בכך לפגיעה בכל הלומדים.

 

תרומה הכי גדולה שאינה עולה ממון

הגאון הגדול רבי אהרן פלדמן שליט"א:

על כל אחד להיות גאה שהוא יהודי ולתרום לעם ישראל תרומה הכי גדולה שיש. ומהי התרומה הכי גדולה שהוא יכול לתרום לעם ישראל ושאינה עולה כסף? להיות תלמיד חכם!

זה יותר טוב אפילו מלגמול חסד עם עניים. לגדול ולהיות תלמיד חכם, ובכך הוא שומר ומגן על עם ישראל בזכות ובכח לימוד התורה הקדושה, הוא שומר על עם ישראל מפני התבוללות חמורה. זהו החסד הכי גדול.

אני מברך שתגדלו שלב אחרי שלב ברוחניות, תלמדו בהתמדה ותזכו לגמול חסד הכי גדול בעולם לעם ישראל.

(בביקור בת"ת של החינוך העצמאי בעיר רמלה, סיוון תשע"ו)

 

להתרגל גם ללמוד לבד

מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א, התבטא כי בחור צריך להתרגל ללמוד לבד, לפחות סדר אחד, או חצי מהסדר, מאחר ולאברכים לא תמיד מתאפשר ללמוד עם חברותא ואז לא לומדים. לכן חייבים להתרגל ללמוד לבד.

אני יודע שפעם בחור מהמשפחה ביקש ממנו ברכה למציאת חברותא מתאימה, והוא השיב לו: "טוב מאוד שלא תמצא חברותא, כדי שתתרגל ללמוד לבד".

(מפי בנו הגראי"ש קניבסקי שליט"א, לכותב השורות)

 

המטרה והתכלית של התורה איננה להיות בארון הספרים

רשכבה"ג מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטינמן שליט"א:

המטרה והתכלית של התורה הקדושה איננה להיות בארון הספרים, אלא, צריך לעמול בה והיא תורת חיים, אין לנו חיים בלי התורה!

זה חיים לא רק עבור לומדי התורה, אלא, חיים עבור כלל ישראל.

(בכינוס חירום נגד גזירת הגיוס שנערך במעונו, בהשתתפות רבנים וחברי הכנסת מסיעות יהדות התורה וש"ס, תשע"ב)

 

על ידי הלימוד מגיעים להתקרבות לד'

הגאון הגדול רבי משה הלל הירש שליט"א, ראש ישיבת סלבודקה:

ה"בית הלוי" זיע"א, אמר כי בלימוד תורה מלבד שיש בה איך לקיים את המצוות יש עניין גדול בעצם הלימוד שעל ידו מגיעים להתקרבות לד'.

(ביהכ"נ "שיח יצחק" מודיעין עילית, שב"ק פרשת נשא, אייר תשע"ד)

 

השתוקקות לתורה

הגאון הגדול רבי דב יפה שליט"א:

לזכות לקבל את התורה לא מספיק להיות מעוניין לדעת את התורה, אלא, צריך שתהיה השתוקקות לתורה.

 

מרן הגר"ש ואזנר זצוק"ל: כך הצלחתי

סיפר רבי אברהם ישראל גומבו שליט"א, מנהל ת"ת קרלין סטולין, תלמידו של מרן הגר"ש ואזנר זצוק"ל, בעל "שבט הלוי", אשר קנה מפי קודשו הרבה ממשנת החינוך:

מרן ה"שבט הלוי" זצוק"ל, ציווה עלי לספר, כי כאשר היה ילד בן שתים עשרה, הצמיד לו אביו רבי שיעזור לו בלימוד, משום שהמחנך אמר שחסר לו בלמידה. "אני לא יכול להמשיך ללמוד עם הבן שלך, הוא לא מבין מה שלומדים איתו, הוא לא קולט", אמר המלמד.

"אבל אני החלטתי שאין כזה דבר", סיפר מרן הגר"ש ואזנר זצוק"ל, "אני אתמיד, אלמד, אחזור ואשתדל. שלחו אותי לישיבה קטנה. חזרתי אחרי שנתיים. אמרתי לאבא: בבקשה, תבחן אותי על בבא בתרא ובבא מציעא. אבא הסתכל עלי וצחק: אולי גם עם התוספות? אמרתי: גם עם התוספות. אבא בחן אותי דף אחרי דף וידעתי.

"אתם רואים! אין תלמיד שלא יכול! גם אם קשה, אם מאמינים בו ועוזרים לו ויש לו רצון פרטי ללמוד ולהתמיד - הוא יכול להצליח".

מרן זצוק"ל, ציווה עלי לספר זאת.

(ועידת החינוך העשירית, שבט תשע"ו)

 

לא המבריקים הצליחו אלא דווקא המתמידים

רבי אברהם ישראל גומבו שליט"א, מנהל ת"ת קרלין סטולין:

בספר "רחמי הרב" ממרן הגר"ש ואזנר זצוק"ל, מובא, כי "בלא תורה אי אפשר לחנך בנים, כי הרחוק מן התורה רחוק מן היראה".

אמנם, מרן זצוק"ל מדגיש, כי גם מי שנראה רחוק, אם ילמד ארבע מאות פעמים כרבי פרידא, יקלוט. "כי ברית כרותה לנפש הישראלית על התורה שתיקלט בנפשו".

מרן זצוק"ל, הדגיש, כי בישיבת חכמי לובלין, בה למד, והיו בה בחורים מופלאים ומיוחדים, לא המבריקים הצליחו והיו למרביצי תורה והלכה, אלא המתמידים.

(ועידת החינוך העשירית, שבט תשע"ו)

 

שלושה תנאים לקניין התורה

הגאון הגדול רבי דוד כהן שליט"א:

המהר"ל אומר, כי ישנם שלושה תנאים לקניין התורה, כנגד הפסוק שנאמר, "ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני ויחנו במדבר, ויחן שם ישראל נגד ההר" (שמות יט, ב).

א. התמדה - כנגד ויסעו מרפידים, שרפו ידיהם מן התורה.

ב. ענווה – היפך ממידת הכעס.

ג. הסתפקות - היפך מיצר התאווה.

דבר זה מרומז בפסוק בתהילים, "אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב ליצים לא ישב", רשעים – חלק הכעס, חטאים – חלק התאווה, ליצנים – רפיון ידיים.

וכאשר מקיימים את שלושת היסודות הללו, של התמדה, ענווה והסתפקות, זוכים להמשך הפסוק, והיה כעץ שתול על פלגי מים, פריו יתן בעיתו וכל אשר יעשה יצליח, יזכה להצלחה בלימודו ואפילו שיחת חולין שלו תהיה בגדר שיחת חולין של תלמידי חכמים צריכה לימוד.

(שבת חיזוק במודיעין עילית, פרשת בחוקותי, אייר תשע"ו)

 

דרך הלימוד

צורב צעיר שאל את מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א, כיצד יודעים שסברא בלימוד נכונה היא ולא משובשת?

השיב לו מרן שליט"א בפליאה: "אין לך רב'ה?"

אז כל סברא צריך לשאול את הרב שלי אם היא נכונה?

"כן!" הדגיש מרן שליט"א.

 

לשם מצוות תלמוד תורה

פעמים רבות מורה מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א לפונים, ללמוד פרק מסוים או מסכת מסוימת וכן הלכות, לפי העניין בו זקוקים לישועה.

פעם ביקש אחד ברכה לרפואה שלימה, בירכו רבינו שליט"א, והוסיף ואמר "תלמד הלכות טרפות".

האם להגיד משהו לפני הלימוד? לכוון משהו? בירר החולה.

"תכוון לשם מצוות תלמוד תורה!" ענה רבנו שליט"א.

מתוך הספר "סברי מרנן", מאת יחיאל סבר.

הנקראים ביותר
הידברות שופס

מעבר לסגולה - הרב אליהו עמר

55 לרכישה

מוצרים נוספים

רזי התזונה - להתנקות, להבריא, לרזות בקלות

ספר קהלת עם פירוש ’נזר חכמה’ של הרב זמיר כהן

יפה באמת

הפרשה בה נולדת

שבויות

התחושות שלי - חיים ולדר

לכל המוצרים