פרשת בהעלותך

פרשת בהעלותך: מן הכבוד שמגיע לך – לא תוכל לברוח!

לשווא רודפים המוני בני אדם אחר הכבוד שיעטרם. מחפשים הם בכל דרך לעשות להם שם, ואינם יודעים כי לשווא צרף צורף, והדבר כלל אינו מסור בידם

| ט"ו סיון התשע"ז |
(צילום: shutterstock)
אא

אדם ניגש לרבו וטענה בפיו: הלא אמרו חז"ל: "כל הבורח מן הכבוד – הכבוד רודף אחריו" (עירובין י"ג ע"ב), ואילו אני, תמיד בורח מן הכבוד, ומעולם לא רדף הכבוד אחרי?

השיבו הרב: "מתוך שאלתך משמע שבשעה שאתה בורח מהכבוד, מפעם לפעם אתה מפנה את ראשך לאחור, לבדוק אם הכבוד אכן רודף אחריך. הכבוד סבור שאתה מבקש לתופסו, והוא ממהר לברוח"...

* * *

האדם רגיל לרמות את עצמו בהסברים ובתירוצים שונים, שבכל זאת עליו לעשות קצת השתדלות בעניין כבודו ופרסומו. אך למעשה, הרדיפה אחר הכבוד מיותרת לחלוטין. לא רק שאינה מועילה, אלא משיגה את המטרה ההפוכה.

לשווא רודפים המוני בני אדם אחר הכבוד שיעטרם. מחפשים הם בכל דרך לעשות להם שם, ואינם יודעים כי לשווא צרף צורף, והדבר כלל אינו מסור בידם. כבוד מגיע רק מה' צבאות, מלך הכבוד, והוא ורק הוא מחליט כמה כבוד יקבל כל אחד. אם מגיע לאדם כבוד, אף שלא יעשה שום פעולה מצדו, ואפילו יברח מן הכבוד, הכבוד ידלוק אחריו. ואם לא מגיע לו כבוד, ככל שינסה לחפש את קרבתו – הכבוד יתפוס ממנו מרחק. וכפי שקבעו חז"ל: "כל הרודף אחר הכבוד – הכבוד בורח ממנו, וכל הבורח מן הכבוד – הכבוד רודף אחריו" (עירובין י"ג ע"ב). וכן אמרו במסכת ברכות (נ"ח ע"א): "אפילו ריש גרגותא – משמיא קממנו ליה" [אפילו הממונה על חופרי בורות, מינויו מן השמים].

דוגמא בולטת לכלל זה מצינו אצל משה רבנו. אצלו רואים שדווקא הבריחה מהכבוד, היא היא שהובילה אותו, בלי להרגיש, לזרועותיו של הכבוד האמיתי.

משה רבנו, הוא האיש שלכאורה מגיעים לו כל הכבוד והתהילה, ובצדק! הוא מנהיגם של עם ישראל, שמסר נפשו עליהם, הוציאם ממצרים והובילם ארבעים שנה במדבר.

ובכל זאת, משה בורח מהכבוד כמטחווי קשת, עד שמעידה עליו התורה: "וְהָאִישׁ מֹשֶׁה עָנָו מְאֹד מִכֹּל הָאָדָם אֲשֶׁר עַל-פְּנֵי הָאֲדָמָה" (במדבר י"ב, ג').

אולם מי שחשב שהכבוד יַפְנֶה למשה עורף – טועה! הוא רדף אחריו להיכן שהלך, עד שהאיר באור יקרות מפניו.

במדרש (שמות רבה מ"ז ו') אמרו: "ר' יהודה בר נחמן אמר כשכתב משה התורה, נשתייר בקולמוס קמעא [דיו], והעבירו על ראשו, וממנו נעשו לו קרני ההוד".

אדם בשר ודם ששם דיו בקסת על מנת לכתוב ספר, אינו יכול למלא בקסת כמות דיו מדויקת שתספיק לכתיבת הספר, ולכן הוא לוקח תוספת רזרבה. אך הקב"ה שם בקסת של משה רבנו את כמות הדיו המדויקת הנצרכת לכתיבת התורה, לא פחות ולא יותר. לאחר שסיים משה לכתוב את התורה, הוא מגלה שנותר לו מעט דיו בקולמוס. לא רצה משה לזרוק את הדיו הקדוש שקיבל מהקב"ה, לכן מרח אותו על מצחו (כנראה כסגולה שתחרט התורה במוחו).

אם ה' שם לו כמות מדויקת, כיצד קרה שנותר דיו?

התשובה היא שמשה חיסר בשני מקומות, ומההפרש הזה נותר דיו.

המקום הראשון: כאשר הגיע משה לתחילת ספר ויקרא, נרתע בענוותנותו הרבה מלכתוב "ויקרא אל משה", שנראה מלשון זו שהקב"ה קורא לו בכל פעם לפני שהוא מדבר אתו, לאות כבוד וחיבה. לשנות מהנאמר לו לא ניתן, ולכן במקום זאת רצה להשמיט האלף ולכתוב 'ויקר' לשון מקרה, כאילו לא דיבר עמו הקב"ה אלא בדרך עראי, כדרך שנאמר בבלעם. אלא שהקב"ה לא הסכים עמו, וציווהו לכתוב גם האל"ף. שוב ביקש משה מחמת רוב ענווה שלא יכתבנה, אלא קטנה יותר משאר אל"פין שבתורה, שמרחוק יהיה נראה כתוב "ויקר". לזה הסכים הקב"ה, וכתבה משה קטנה. ולכן בספרי התורה האל"ף של המלה "ויקרא" זעירא (כך לפי פירוש בעל הטורים בתחילת ויקרא).

המקום השני: כאשר כתב משה על עצמו את עדות הקדוש ברוך הוא עליו: "וְהָאִישׁ משֶׁה עָנָו מְאֹד מִכֹּל הָאָדָם אֲשֶׁר עַל פְּנֵי הָאֲדָמָה", קשה היה בעיניו לכתוב כך מרוב ענוותנותו, ומכיון שלשנות לא היה באפשרותו, לפחות השמיט את האות יו"ד מהמלה "עניו", וכתב "ענו", כדי להמעיט מערכו (כך לפי פירוש האור החיים הקדוש, שמות ל"ד, כ"ט).

את שתי טיפות הדיו שנותרו בקולמוסו עקב הקטנת האל"ף והשמטת היו"ד, העביר על מצחו, ולפני שירד מהר סיני, עשה לו מזה ה' שני קרני הוד. משה יורד מן ההר, ולהפתעתו הוא רואה שאהרן וכל העם יראים להתקרב אליו. אך משה "לא ידע כי קרן עור פניו" – אילו היה יודע שהדיו יגרום לו לקירון עור פנים, ודאי לא היה מורחו על מצחו. משה מקרבם אליו ומוסר להם את דברי ה'. בסיימו, הוא שם מסווה על פניו. וכך בכל פעם שמתגלה אליו השכינה, מסיר משה את המסווה, מוסר את הדברים לבני ישראל, ומחזיר את המסווה בתום ההתגלות והעברת דברי ה' לעם.

נמצא שדווקא מה שעשה כדי לברוח מן הכבוד, הוא הדבר שגרם לו לכבוד גדול.


דרגו את המאמר - ותעזרו לקידומו בגוגל:

ממוצע 3.9 (72 מדרגים)
הנקראים ביותר
הידברות שופס

יומן "שנה וברכותיה" לשנת תש"פ - הרבנית ימימה מזרחי

65לרכישה

מוצרים נוספים

ערכת חזרה ללימודים לבנות - חיים ולדר וילדות מספרות על עצמן

ערכת חזרה ללימודים לבנים - חיים ולדר וילדים מספרים על עצמם

ערכת חזרה ללימודים - מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל

ילדים מספרים על עצמם בקומיקס 3 - חיים ולדר

60 גיבורים - הרב יוסף ברוק

סדר הדורות הקצר - הרב שלמה בניזרי

לכל המוצרים