חרדים

חולצה לבנה ומגבעת, או ג’ינס וטי-שירט?

מדוע היהודים החרדים מתלבשים לפי קוד לבוש מחמיר כל כך? מהו העניין ב"תלבושת האחידה"? והאם אי אפשר להיות צדיק בג'ינס?

| י"ד סיון התשע"ז |
(צילום אילוסטרציה: shutterstock)
אא

צביקה שואל:

"שלום. אני מתחזק ורציתי לשאול על הלבוש החרדי מספר שאלות שמעניינות אותי.

1. קודם כל אני רוצה להבין מהו בעצם מטרתו של הלבוש החרדי, כי אני יודע שלא כך התלבשו בגלות של מדינות ערב, מרוקו, עיראק, טוניס, תימן וכו'. הרי ההלכה אינה דורשת לבוש מיוחד מלבד ציצית וכיפה. אז למה בעצם?

2. למה דווקא חליפה שחורה ומגבעת? מדוע לבחור בלבוש גלותי שחור, ולא להתלבש מודרני כמו רוב היהודים בארץ?

3. האם לבוש אחיד אינו יוצר פירוד משאר עם ישראל? הרי תסכים איתי שאף סוג של לבוש לא יכול להעיד על אדם שהוא צדיק יותר מאחרים. רק הקב"ה חוקר כליות ולב. סוף סוף אני מכיר אנשים לבושי ג'ינס שמאמינים בקב"ה ועושים חסדים".

* * *

שלום וברכה צביקה, ותודה על שאלותיך.

חשוב להקדים ולומר לציבור המתחזקים, שהלבוש אינו מעיד על פנימיות האדם, ולא קובע את חשיבותו בעיני ה', כפי שנאמר: "כי האדם יראה לעיניים, וה' יראה ללבב" (שמואל א, פרק טז, ז). הלבוש החיצוני הוא רק עזר ואמצעי בעבודת השם. הוא אינו מעיד על צדיקות, אך מעיד על שאיפה בעבודת השם משותפת של שומרי מצוותיו. כעת אשיב בעז"ה לשאלותיך.

1. כל מנהג שנהגו בו גדולי ישראל ותלמידיהם הוא מנהג שמגיע משיקול דעת ויש לו מקור בהלכה.

תחילה חשוב לדעת שלבוש המייחד יהודים שומרי תורה ומצוות אינו מנהג חדש ביהדות כלל ועיקר. ההלכה העתיקה היא שקובעת שעל היהודים להיות מובדלים מן הגויים גם בלבושם החיצוני, ולא רק בציצית וכיפה. כך מדריכה אותנו התורה הקדושה, ואעתיק מדברי הרמב"ם שחי לפני 800 שנה:

"אין הולכין בחוקות הגויים, ולא מידמין להן - לא במלבוש, ולא בשיער, וכיוצא בהן: שנאמר "ולא תלכו בחוקות הגוי" (ויקרא כ, כג), ונאמר "ובחוקותיהם, לא תלכו" (ויקרא יח, ג), ונאמר "הישמר לך, פן תינקש אחריהם" (דברים יב, ל).  הכול בעניין אחד הוא מזהיר: שלא יידמה להן - אלא יהיה הישראלי מובדל מהן וידוע במלבושו ובשאר מעשיו, כמו שהוא מובדל מהן במדעו ובדעותיו. וכן הוא אומר "ואבדיל אתכם מן העמים". (הלכות עבודה זרה, פרק יא, א).

אנו רואים שהתורה היא זו שמדריכה את עם ישראל להתלבש בצורה המבדילה אותנו מחזות הגויים, כשם שאנו מובדלים מהם בתורתנו. האין זה מפתיע? עוד לפני 3300 שנה דרשה מאיתנו התורה הקדושה שלא להחשיב את האופנות, המודות והתספורות הנהוגות אצל הגויים, והעידה עלינו: "עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב" (במדבר כג, ט)!

הרמב"ם הסביר ע"פ המקורות שלנו את הסיבה לשוני בלבוש והתספורת של היהודי מן הגוי: "פן תינקש אחריהם" (דברים יב, ל), והסביר בהלכות דעות (פרק ו, א):

"דרך ברייתו של אדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר ריעיו וחבריו נוהג כמנהג אנשי מדינתו, לפיכך צריך אדם להתחבר לצדיקים ולישב אצל החכמים תמיד כדי שילמוד ממעשיהם, ויתרחק מן הרשעים ההולכים בחושך כדי שלא ילמוד ממעשיהם, הוא ששלמה אומר הולך את חכמים יחכם ורועה כסילים ירוע, ואומר אשרי האיש וגו', וכן אם היה במדינה שמנהגותיה רעים ואין אנשיה הולכים בדרך ישרה ילך למקום שאנשיה צדיקים ונוהגים בדרך טובים... ".

שים לבך למילים "דרך ברייתו של אדם", כלומר כך טבעו של האדם. כאשר יהודי זהה בחזותו לגויים שאינם שומרי תורה ומצוות, נוצר אפקט פסיכולוגי של רצון להידמות אליהם גם במעשים והדעות. מסיבה זו קשה עד מאוד לחנך ילדים לתורה ומצוות בסביבה שאינה מקפידה על שמירתם.

התורה היא ספר הוראות היצרן של הבורא אשר מכיר את המידות האנושיות אותן טבע, והיא אשר מדריכה אותנו כיצד לשמור את המצוות בצורה הטובה והמוצלחת ביותר ולא להתרשל בקיומן, למען נזכה להיות מאושרים הן בעולם הזה והן בעולם הבא.

מסיבה זו, הציבור החרדי נוהג לשמור על קוד-לבוש מיוחד שמזהה את הקפדתם על שמירת המצוות והשמיעה לגדולי הדור. קוד לבוש מיוחד זה יכול להופיע בצורות וסגנונות שונים, אך הוא תמיד התבטא בעם היהודי לדורותיו בעצם מטרתו להיבדל מן הגויים.

אין בדברים אלה כדי לומר שיש  "לבוש מקודש" ביהדות, אולם התורה וההלכה מדריכים אותנו להבדל מהגויים, ולייצג את התורה גם בלבושנו החיצוני.

כמו בכל הדורות, יהודים יראי שמים בחרו בסגנון והרכב לבוש המייחדים ומבדילים אותם מן הגויים. זו עובדה שהחרדים מזוהים בלבושם האחיד בכל מקום, וקל לזהות חרדי לפי לבושו (לא בגלל פריט לבוש מסויים, אלא שילוב הלבוש של חולצה לבנה מכופתרת, חליפה כהה, מכנס מחוייט, מגבעת שחורה, פאות וזקן).

לבוש החרדים הליטאים ובעקבותם החרדים הספרדים, הוא לבוש שנקבע באירופה במאה ה-19 על ידי גדולי ישראל הליטאים ובראשם הסבא מסלובודקה (רבי נתן צבי פינקל זצ"ל), מראשי תנועת המוסר, וזאת במטרה להתמודד מול תנועת ההשכלה וההתבוללות הקשה של יהודים שפרקו עול תורה ומצוות. מטרת הלבוש המכובד שנקבע לבני הישיבות נועד לרומם את מורל הציבור התורני שהיה לבוש עד אז בבגדים פשוטים ולרוב בלויים (זאת לעומת המשכילים שמשכו אחריהם צעירים רבים בגאוותם ובבגדי הפאר שלבשו). בלבוש זה ביקשו רבני אשכנז להדגיש את חשיבותם של בני התורה שהם בניו של מלך:

"לבושם של היהודים הליטאים עד לסוף המאה ה-19 לא היה שונה בצורה משמעותית מלבושם של היהודים החסידים. מי שהוביל לשינוי בצורת הלבוש היה ר' נתן צבי פינקל, יוצרה של שיטת סלובודקה הדוגלת בערך של גדלות האדם בתנועת המוסר. באותה תקופה היה מעמדם של בני הישיבות ירוד ביותר. ההתבוללות שהייתה אז בשיאה סחפה המונים ואילו בני הישיבה נתפסו כעניים, בטלנים ומוזנחים. מתוך רצון לשוות למעמד בני הישיבה ערך נוסף וכן להגביר את חשיבותם בעיני עצמם הורה ר' נתן צבי פינקל לתלמידיו להופיע בלבוש מודרני: תלמידי הישיבה נהגו ללכת בדומה ללבוש הסטודנטים באותה תקופה שכלל כובעים וחליפות. צורת לבוש זו עברה לכלל הציבור הליטאי" (חרדים, ויקיפדיה).

הלבוש החרדי מאירופה הגיע בווריאציות שונות, אך כולם כללו חליפה ארוכה או קצרה, חולצה מכופתרת, מכנסיים מחוייטים, ומגבעת שחורה. החסידים נוהגים כמנהג אבותיהם ללכת בחליפות שחורות ארוכות מזה דורות רבים, ובשבתות במעיל-משי שחור הנקרא בשם "קפוטה".

בני עדות המזרח עלו ברובם לארץ ישראל בגלי העלייה של שנות ה-50, ועם מעבר זה החליפו את לבושם לסגנון הלבוש המערבי שהגיע מן המתיישבים ובני הקיבוצים האשכנזים שעלו מאירופה, אשר קבעו לפניהם את אופי התרבות בארץ. כך קרה שהספרדים הצעירים שירדו מדרך אבותם בחרו בלבוש האירופאי הגויי המשקף את חוסר הקפדתם על התורה והמצוות, בעוד הספרדים יראי-השמים החליפו ללבוש האירופאי המקובל בעולם הישיבות הליטאי.

במילים אחרות, כל קהילות ישראל יראות ה' קיבלו לבוש זה בעלייתם לארץ, ומי שלא קיבל לבוש זה מתלבש כגויי המערב.

2. שאלת מדוע דווקא חליפה שחורה ומגבעת. התשובה הקצרה, כי זהו לבוש מכובד ונאה, ובכך מכבד ומייקר את הציבור התורני, אשר צריך להתמודד מזה יותר ממאה שנה מול תרבות חיצונית שמבזה אותו תדירות עוד מימי תנועת ההשכלה של המאה ה-18, ועד היום, בכל ערוצי התקשורת המובילים במאה ה-21.

מאחר שלצערנו רוב הציבור הישראלי אינו מקפיד כיום על שמירת המצוות וסוחף אחריו צעירים רבים, יש צורך בזהות מאחדת ליהודים שומרי תורה ומצוות. הלבוש החרדי יוצר אחדות וחשיבות לתורה בקרב יראי ה' בחורי הישיבות והאברכים בעסק התורה, והוא חשוב כפליים בדור שבו יהודים מבוזים בשל קיום התורה והמצוות.

הסיבה בבחירת הצבע השחור, כי הוא מסמל רצינות והקפדה על המצוות (בדומה ללבושם של שופטים ועורכי דין), שחור מסמל חשיבות וכובד ראש הנצרכים בדורנו הזרוק במרדף אחר הבלים, ומכאן גם מגיע הכינוי "חרדים". ניתן לראות בקוד הלבוש הזה את "מדי הצבא" של בני התורה, הם צבא ה'. וכבודו של אדם - לבושו (ע"פ שמות רבה, יח).

אך יש לתקן טעות נפוצה. הלבוש החרדי המקובל כיום אינו באמת "שחור", אלא שחור-לבן. כל מי שנכנס לתוך ישיבה חרדית יראה בית מדרש "לבן", כלומר עשרות בחורים הלבושים בחולצות לבנות בכל מקום. את החליפות והמגבעות השחורות לובשים החרדים בתפילות וביציאה לרחוב. הלבוש החרדי מורכב מחליפה כהה ומגבעת שחורה, אך גם מחולצה לבנה מכופתרת, מכנסיים מחוייטים, ואצל ליטאים וספרדים גם עניבה בשבתות וחגים.

כתבת שהחרדים בחרו ב"לבוש גלותי", ביטוי שהוא לדעתי מוזר מאוד כלפי הלבוש המכובד מאוד של בני התורה והרבנים החרדים, המורכב מחליפה יקרה, מגבעת ג'נטלמנית, חולצה מכופתרת לבנה ויפה, מכנסים מחוייטים - אשר לכל הדעות נחשבים לבגדים נאים בעולמנו. אך הבה נבדוק באלטרנטיבה ונחשוף את הקוראים לידיעה חשובה בנושא הזה. מסתבר שכל בני התרבות המערבית לובשים למעשה בגדים גלותיים.

מכנסי הג'ינס מגיעים במקורם מבגדי הגויים הכורים במכרות מ-1872, אשר היו זקוקים למכנס גס וקשה בעבודתם. חולצות טי-שרט צבעוניות נוצרו עבור כורים במאה ה-19 מלבוש הפיג'מה במטרה להתמודד עם החום במכרות!

(צילום: shutterstock)

כן, זו האמת. הלבוש המערבי מגיע במקורו ממכנסי כורים עניים וחולצות פיג'מה בני יותר ממאה שנה. במילים אחרות, אין באמת לבוש "מודרני", אלא חיקוי וחזרה על אופנות עתיקות.

הבחירה בעולם המודרני כיום היא בין לבוש גלותי מכובד ואחיד לציבור התורני מן המאה ה-19 אשר נועד לאחד את בני התורה, לבין לבוש גלותי זרוק/צמוד של בגדי כורים מן המאה ה-18 המייצג את הציבור הגויי החופשי מעול תורה ומצוות. כל יהודי יבחר לאיזה ציבור רצונו להידמות בחזותו, ולחנך בו את ילדיו. הלבוש כמובן אינו מעיד על הפנימיות, אך הוא עזר חשוב בהשגת אותה פנימיות.

3. מטרת הלבוש החרדי נועדה כדי להיבדל מן הגויים והמחקים אותם, בפרט בני תרבות המערב החומרנית, אשר גורמת לרבים וטובים לסטות מדרך התורה והמצוות. יהודים שאינם שומרי תורה הם שמחקים למעשה את סגנון הלבוש - המודות האופנות והתספורות - של הגויים המערביים בני תרבות אירופה וארה"ב. מדרכיהם רוצים החרדים להיבדל.

אכן כל יהודי יש לו נשמה מיוחדת, ומעשיו חשובים לפני הקב"ה, וכמובן רק הקב"ה לבדו חוקר כליות ולב, ויודע כל יהודי עד כמה טהור לבו ועד כמה מתוקנים מעשיו. כפי שהקדמתי לכתוב, הלבוש אינו מוכיח את המעשים, אך הוא מגדיר את החברה אליה רוצה האדם להשתייך ואת התרבות על פיה הוא מעוניין לחנך את ילדיו.

אין צריך לומר שאנשים לבושי ג'ינס וחולצות מצויירות אינם מייצגים בלבושם את יהדותם או שאיפתם לקיים את התורה והמצוות. הם כמובן עשויים להתגלות כצדיקים חרף הג'ינס, אך לא בזכות הג'ינס. ביגוד מערבי או מגורים בחברה מערבית חסרת גבולות - מקשים על שמירת המצוות וההקפדה עליהם, כמו גם על חינוך הילדים בדרכם, כי הם יוצרים שיתוף ודמיון עם ציבור שאינו מקפיד על קיומם ולא רואה בתורה את עיקר שאיפתו בחיים.

איננו מחפשים נסיונות מיותרים בעבודת השם, על כן אנו מבקשים בתפילה בכל בוקר: "אל תביאני לידי נסיון ולא לידי ביזיון". החרדים נקראים בכינוי זה כי שאיפתם להיות חרדים לדבר השם (ישעיהו סו, ה), דבר שמתבטא גם בלבוש שנועד ליצור אחדות בעבודת ה' ולעזור בשמירת מצוותיו.

אין ספק שלבוש אחיד יוצר אחדות ומטרה משותפת בעסק התורה וחשיבות המצוות בציבור שמקפיד עליו. אפילו מבחינה פסיכולוגית הלבוש החרדי מגביל, ואני מאמין שחרדים רבים נמנעים ממעשים או הליכה למקומות שהיו נכשלים בהם אילו היו לבושים כגויים, ועיין שוב בדברי הרמב"ם לעיל.

[נ.ב. בכל ציבור יש דברים שצריך לתקן ולהשתפר בהם, גם בציבור החרדי, וגדולי ישראל עושים רבות ונצורות לחזק את הציבור החרדי בעניינים שצריך להתחזק בהם. אך מאחר שהזכרת פירוד, נראה שחשוב להזכיר, כי המגזר החרדי מפעיל את ארגוני החסד וההצלה הגדולים ביותר בישראל - אשר מסייעים למיליוני חילונים ודתיים ללא הפלייה, ואין כמעט חילוני בימינו שאינו נעזר בארגונים כמו עזר מציון לפחות פעם בחייו. ארגונים כמו יד שרה וחסדי נעמי אשר חוסכים למדינה מיליוני שקלים בשנה, ותורמים מזון לאלמנות ויתומים ונזקקים מכל המגזרים וכל הערים בישראל. המגזר החרדי גם מפעיל את ארגוני התשובה הגדולים ביותר בעולם, ופועל יותר מכל מגזר אחר להשבת יהודים לאביהם שבשמים, ובכך מראה על דאגה ואהבה לכל עם ישראל. ארגון הידברות מופעל בידי רבנים חרדים ובכל מעשיו מבקש להוסיף שלום ואהבה בישראל].

אחרית דבר, אין בדברים אלה כדי להכליל, וגם לא לזלזל חלילה ביהודים טובים וצדיקים שאינם לבושים כחרדים. מטרת המאמר היתה רק להסביר מדוע גדולי ישראל בחרו בלבוש זה לציבור התורני ומהי מטרתו, כאשר הרשות ביד כל יהודי אם רצונו להצטרף לציבור החרדי המקיים מנהג טוב זה.


דרגו את המאמר - ותעזרו לקידומו בגוגל:

ממוצע 4 (88 מדרגים)
הנקראים ביותר
הידברות שופס

סט ארכיאולוגיה תנ"כית - הרב זמיר כהן

319לרכישה

מוצרים נוספים

המדריך המלא לחינוך ילדים - הרב זמיר כהן

בוסר המלאכים - ארגז כלים להורי המתבגר - הרב דן טיומקין

רזי התזונה - להתנקות, להבריא, לרזות בקלות

תיק מהודר עם ידית לטלית ותפילין

נטלה מהודרת "עיטורים"

ערכה מהודרת להבדלה

לכל המוצרים