עובדות ביהדות

היזק ראיה: 10 הלכות חשובות שאולי לא ידעתם

האם ידעתם כי אסור לאדם להסתכל אל תוך בית חברו, וכן אסור לו לעמוד בשדה חברו בשעה שהיבול צמח? 10 הלכות מעשיות, הנובעות מהמושג "היזק ראיה"

| ב' ניסן התשע"ז |
(צילום: shutterstock)
אא

הרב מרדכי הלוי שוורצבורד, מורה הוראה במודיעין עילית, מסביר על המושג "היזק ראיה" -  היזק ראייה הוא היזק אשר גורם אדם אחר לחברו על ידי הסתכלות בשטחו הפרטי, ומבאר את ההלכות הנובעות ממנו.

1. איסור היזק ראיה כולל שלא להביט אל תוך בית חברו לראות במעשיו ובחפציו.

2. כמו כן נאסר לפתוח חלון הפונה לרשות חברו, או כנגד חלון חברו. בגמרא (בפרק 'לא יחפור' דף כב ובסוף פרק 'חזקת הבתים') מבואר מהו המרחק שיש לשים בין חלון משפחה אחת לחלון משפחה שניה.

3. בשולחן ערוך (סימן קנד סעיף ז) נקבע כי גם אדם שהוא בעל 'חזקה' בחלון הפונה לרשות חברו, אינו חייב לסותמו ויכול להשתמש בו, אך אסור לו לעמוד ולהביט בחלון לרשות חברו.

4. איסור נוסף מבואר בגמרא: שאסור לעמוד בשדה חברו בשעה שהיבול צמח, כדי שלא להזיקו בעין הרע.

5. מאיסור העמידה בשדה חברו נלמד כי אסור להביט בעסקיו המצליחים של חברו, כגון בחנותו ובמלאי שלו, כאשר אינו מתכונן למכור, ובוודאי שלא להתכוון לתת עין הרע.

6. הגמרא דנה בחובת שותפים בחצר בדבר הקמת מחיצה ביניהם, כדי שהאחד לא יזיק את חברו. ההלכה למעשה היא שהאחד יכול לחייב את שכנו לעשות מחיצה כדי שלא יביטו איש בעסקי חברו. (הטו"ר בסימן קנז סעיף ג' מבאר את פרטי הדינים בגובה וחוזק המחיצות. עוד מבאר הסמ"ע כי אם אין ידם משגת – משתמשים ללא מחיצה, ומכל מקום, ירחיק כל אחד את עצמו בכל מה דאפשר שלא יזיק חברו בראייה).

7. השו"ע הרב (הלכות נזקי ממון סעיף י"א): פוסק כי כשם שאסור לעמוד על שדה חברו, להסתכל בה בשעה שעומד בקומותיה – שלא יזיקנה בעין רעה, כך כמובן אסור להסתכל בחברו, בענין שיש לחוש שיזיקנו בעין רעה.

8. עוד מבואר כי גם בעסקיו ומעשיו של חברו, שאין בהם חשש היזק עין הרע, אם עושה בביתו וברשותו – אסור לראות שלא מדעתו, כי שמא אינו חפץ שידעו ממעשיו ומעסקיו.

9. משום כך אסור להסתכל לחצר חברו, ואין צריך לומר לביתו שלא מדעתו, ואפילו רואהו ושותק לו – שמא מתבייש לומר לו.

10. מצוי כשדופקים אצל בעל הבית, ובעל הבית נכנס להביא דבר מה לעומד בחוץ, ומשאיר את הדלת פתוחה במקצת, יש ליזהר לעמוד בצד ולא להציץ לתוך הבית, כמבואר ברמ"א (סי' קנ"ד ס"ג) שצריך ליזהר מלהסתכל בבית חברו.

באדיבות אתר 'דרשו'. 

הנקראים ביותר
הידברות שופס

ספר קהלת עם פירוש הרב זמיר כהן

45לרכישה

מוצרים נוספים

הרב זמיר כהן - פרקי אבות

הרב זמיר כהן - סט ארכיאולוגיה תנ"כית

הרב זמיר כהן - מסילת ישרים

מיכל לשם - NLP

מגש לחלה מהודר מזכוכית

מרפא הבושם

לכל המוצרים