x
הרב יגאל כהן

הרב יגאל כהן - אבא שבשמים אוהב אותך

הרב יגאל כהן

הדרך היחידה להשיג שלוות נפש בעולם המטורף הזה, היא לזכור שהקב"ה אוהב אותנו, והוא נותן לנו הכל - הרב יגאל כהן בהרצאה מרתקת עם חיזוקים נפלאים באמונה