עלינו לשבח

רבי עקיבא אייגר העמיד פנים כאילו לא ידע על מה מדברים

כיצד היה מוכן ר' עקיבא אייגר לוותר על שידוך מובחר והגון, כדי לא לבייש את השלוחים

אא

ותהי לו לאשה (בראשית כ"ד, ס"ז)

לפנינו סיפור על הנהגה מופלאה של הגאון רבי עקיבא איגר בתקופת שידוכיו.

רושמי-קורותיו של אותו גאון העלו על הכתב סיפורים רבים אודות גדלותו הנוראה, אבל בספר 'אחיזה בעקב' מופיע סיפור נדיר על רבן של כל בני הגולה, שתורתו הגדולה ממשיכה להרוות עד היום את צמאונם של כל לומדי התורה.

הסיפור, שלא פורסם דיו, מצביע בפנינו על הענווה הגדולה שהיתה בו בכלל, ובתקופת השידוכין בפרט, ובהקשר לכך כדאי לצטט את הדברים הנוראים שאמר עליו חתנו, מרן החתם סופר זצ"ל: "אין אתנו יודע עד היכן הגיעה ענוותו של משה רבינו ע"ה, שהתורה משבחתו במדה זו; בכל זאת אם נסתכל ונתבונן ברבינו, נוכל לצייר לכל הפחות מה נקרא ענווה במדה גדושה, ובזה להבין במידת-מה את מדרגת ענוותו של משה רבינו".

 

הבחור שותק ואינו מדבר מאומה

כאשר דיברו בו פעם נכבדות בעניין שידוך פלוני, שיגר אבי המדוברת שני תלמידי חכמים, שהיו מלמדניה היותר-מובהקים של העיר ליסא, שֶׁיִתהו על קנקנו ויעמדו על טיבו של הָעֶלֶם ששימעו הטוב הרעיש כבר אז את כל המדינות.

והנה, כאשר החלו שני הת"ח לדבר עם הבחור בפלפולה של תורה, שתק הגרע"א ועשה עצמו כאילו אינו יודע כלל על מה הם מדברים, ולא השיב מאומה. השניים ניסו שוב ושוב, ומשראו שהנשאל ממשיך בשתיקתו התכוננו לצאת מבית המדרש ולחזור אל אבי המדוברת כדי להודיע לו שהבחור אינו יודע מימינו ומשמאלו בסוגיות הגמרא, והיה זה נס מיוחד שלא השתדך עימו...

במשך כל עת ה'מבחן' שניסו השליחים לערוך לרבי עקיבא אייגר, עמד דודו, הגאון רבי וולף, מן הצד, והדבר היה לפלא בעיניו. הוא קורא את הבחור לחדר צדדי ושואל אותו על מה ולמה הוא מתנהג בדרך זו, ואינו משיב על שאלותיהם של הת"ח.

והיתה תשובתו של הבחור הצעיר מפליאה גם את אוזנו של הדוד, עד שאלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו. "אילו הייתי משיב להם, היו הת"ח הללו נוכחים לדעת שנשמטו מהם דברים מפורשים; הראשון אינו יודע שהתשובה לשאלתו נמצאת בתוספות מפורש, וגם מהשני נעלמה גמרא מפורשת, ומשום כך לא רציתי להשיב על השאלות ולהשפיל את כבודם של מופלגי העיר ליסא. חשבתי שמוטב שיהיה השידוך בטל, ולא אבייש אותם"...

מופלא מאוד לחשוב על גודל ענוותנותו של אותו גאון, שלמרות שידע שמדובר בשידוך מובחר והגון, היה מוכן לבייש את עצמו עד כדי ביטול השידוך, העיקר - לא לבייש את השני.

מתוך סדרת הספרים "עלינו לשבח", מאת הרב יצחק זילברשטיין


דרגו את המאמר - ותעזרו לקידומו בגוגל:

ממוצע 4 (79 מדרגים)
הנקראים ביותר
הידברות שופס

יומן "שנה וברכותיה" לשנת תש"פ - הרבנית ימימה מזרחי

65לרכישה

מוצרים נוספים

ערכת חזרה ללימודים לבנות - חיים ולדר וילדות מספרות על עצמן

ערכת חזרה ללימודים לבנים - חיים ולדר וילדים מספרים על עצמם

ערכת חזרה ללימודים - מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל

ילדים מספרים על עצמם בקומיקס 3 - חיים ולדר

60 גיבורים - הרב יוסף ברוק

סדר הדורות הקצר - הרב שלמה בניזרי

לכל המוצרים