עובדות ביהדות

סגולה מיוחדת לשבת הקרובה, יום בריאת העולם, מאת ה’בן איש חי’ זי"ע

השבת הקרובה, כ"ה באלול, היא היום בו נברא העולם לפני 5778 שנים. סגולה מיוחדת להיום מאת מרן ה'בן איש חי'. אל תחמיצו

| כ"ד אלול התשע"ז |
אא

השבת הקרובה, יום כ"ה באלול הוא יום בריאת העולם. בשם ה'בן איש חי' מובא כי ראוי להדליק באור לכ"ה באלול (כלומר, השנה - קודם הדלקת נרות שבת) 5 נרות, כנגד 5 אורות החסדים שמתגלים ביום זה. קודם הדלקת הנרות יש לומר את התפילה הזו:

לאחר מכן יש להדליק את 5 הנרות, ולומר את הפסוקים הבאים:

"ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור"

"אלוקים השיבנו והאר פניך ונושעה"

"אלוקים יחוננו ויברכנו יאר פניו אתנו סלה"

"קל ה' ויאר לנו אסרו חג בעבותים עד קרנות המזבח"

"כי אתה תאיר נרי ה' אלוקי יגיה חשכי"

"כי עמך מקור חיים באורך נראה אור"

"בית יעקב לכו ונלכה באור ה'"

כן ראוי לומר את הפסוק: "ואמרתם כה לחי ואתה שלום וביתך שלום וכל אשר לך שלום" 10 פעמים.

ואת הפסוק: "אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה" 17 פעמים.

זמן הדלקת הנרות הוא עת רצון גדול מאוד, וראוי לבקש מאת השי"ת שיאיר את חשכת הגלות ויגאל את עמו ישראל ברחמים ובמידת החסד.

בספר 'אשי ישראל' מובא כי יום כ"ה באלול, יום בריאת העולם, הוא יום מיוחד ויש להיזהר בו ולקדשו ביותר. ביום גדול זה ראוי להיזהר ביותר ממידת הכעס; להרבות בצדקה; אסור להתענות וראוי לאכול לחם ובשר, לאכול מיני מתיקה ולברך ברכת המזון בכוונה.

כמו כן, ראוי לקרוא מספר בראשית את החלק בבריאה שנברא ביום הראשון (בראשית פרק א' פסוקים א'–ו').

 

הנקראים ביותר
הידברות שופס

ספר קהלת עם פירוש הרב זמיר כהן

45לרכישה

מוצרים נוספים

הרב זמיר כהן - פרקי אבות

הרב זמיר כהן - סט ארכיאולוגיה תנ"כית

הרב זמיר כהן - מסילת ישרים

מיכל לשם - NLP

מגש לחלה מהודר מזכוכית

מרפא הבושם

לכל המוצרים