עובדות ביהדות

קשה לך לפרגן? אחרים מצליחים יותר? 10 עובדות במיוחד בשבילך. מומלץ

כאשר נתקן את העוון שגרם לחורבן הבית, נזכה לבניין בית המקדש השלישי. 10 עובדות מרגשות על מצוות אהבת חינם ועל חשיבותה בעיני בורא העולם

| כ"א סיון התשע"ח |
אא

1. גמילות חסדים מכפרת על ישראל כקרבנות -  בגמרא מסופר כי גמילות חסדים מכפרת על ישראל כקרבנות. כה נאמר: "פעם אחת הלך רבי יוחנן בן זכאי בירושלים והיה מהלך רבי יהושע אחריו, וראו בית המקדש שהוא חרב, נענה רבי יהושע: 'אוי לנו שחרב הבית, שהיו מקריבין בו הקרבנות המכפרין עוונותיהם של ישראל, ועתה אין לנו קרבן לכפר', אמר לו רבי יוחנן: 'בני, אל ירע לך. יש לנו כפרה אחרת שהיא כמותה – ואיזה? זה גמילות חסדים, שנאמר: 'כי חסד חפצתי ולא זבח'".

2. כל הגיהנום הוא על עבירות שבין אדם לחברו - על חומרת העוונות ש'בין אדם לחברו', ניתן ללמוד מדבריו של הרה"ק רבי שלומ'קה מזוועהיל זי"ע. לדבריו, "על עבירות החמורות ש'בין אדם לחברו' נפרעים מן האדם בעולם הזה, ומשם באים רוב הצרות והייסורים ומכאובים הקשים שסובלים בהאי עלמא. וכל הגיהנום בעולם העליון אינו אלא על עבירות שבין אדם לחברו".

3. יש להיזהר מלפגוע בכל יהודי - אחד האדמו"רים לבית בעלז אמר פעם כי ''כשיהודי דוקר את רעהו בלשונו בבית המדרש, הרי הוא גורם שגוי ידקור בחרב איש מישראל'.

4. תיקון העוון שגרם לחורבן הבית - הגאון רבי אייזיק שר זצ"ל, ראש ישיבת סלבודקא: "על ידי זה שיקבע אדם אהבה בלב לכל אחד ואחד מבני עמנו, וייטיב בפועל עם כל אותם הזכאים לכך, יתקן מצדו חטא 'שנאת חינם' ושוב אין האדם הזה מהווה גורם לחורבן הבית, שכן בכוח דעתו ומחשבתו תיקן את הפגם אשר בעבורו חרב הבית".

5. כך ייבנה בית המקדש השלישי - החידושי הרי"ם: "יש לייגע את עצמו בימים הללו להיפטר משנאת חינם, והיינו מה שעינו רעה בשל אחרים. ואפילו מי שאין לו עין טובה על כל אחד זה הוא שנאת חינם.... 'וטוב עין הוא יבורך' – ובזה יבנה הבית".

6. מידת עין טובה מהווה כפרה גמורה לאדם - ה'שם משמואל': ובמידת טובת עין הרי היא כפרה גמורה לאדם.

7. נוסחת קסם למחנכים להפוך את הילד לטוב וישר - הרב אלימלך בידרמן מבאר כי על ידי מידת עין טובה, מושפעת ברכה על האדם שעליו מביטים. כה דבריו: "מידת עין טובה גורמת לדבר רע שיהפוך לטוב. לכן, אם אתה סבור שפלוני מושחת.. אנא התבונן בו בעין טובה ויתוקנו דרכיו ויעזוב כל קלקוליו". הרב פונה להורים ומחנכים באמרו: "על ידי שתביטו בילדיכם ובתלמידכם בעין טובה האומרת שוב ושוב: 'פלוני טוב הוא', 'פלוני חשיבותו גדלה עד מאד'... בזה ייהפך לבבם וטבעם לטוב".

8. מלחמת העולם השניה יכלה להיות ברחמים גדולים יותר – רבי אלימלך בידרמן מספר סיפור נורא: בתקופת מלחמת העולם השניה חי בירושלים יהודי, בשם ר' יעקב, שהיה נגוע בנגע הצרעת. בשל מחלתו, התרחקו ממנו הבריות וכמובן לא הרשו לו לטבול באף מקווה טהרה בירושלים.

הרה"ק רבי שלומ'קה מזוועהיל אמר: "אילו היו נותנים לר' יעקב דריסת רגל במקווה - הייתה כל המלחמה הנוראה מתחוללת מעבר לים באופן אחר". הרב בידרמן מוסיף ומסביר כי "אף שנגזרה הגזירה, מכל מקום היה אפשר להמתיקה, שלא תהא הגזירה קשה ואכזרית כל כך" .

9. כמה כסף היית תורם לבנית הבית השלישי? ה'חפץ חיים' בספרו 'שמירת הלשון' כתב: "והנה כל איש מישראל יחשוב שאילו היו עורכים 'דינער' לרגל 'בנין בית המקדש השלישי' אזי ללא כל ספק שכל איש ייתן את כל הון ביתו באהבה עבור מטרה גדולה זו, הוסיף ה'חפץ חיים' ואמר, אם כן, הרי הנביא אומר "ושביה בצדקה" – והיינו שבנין הבית השלישי נבנה על ידי קיום מצוות צדקה, עלינו להרבות בצדקה כל אחד עד כמה שידו מגעת, כי כל פרוטה לצדקה נחשבת כתרומה עבור בנין הבית השלישי".

10. בנית בית המקדש על ידי מילים טובות אחד לרעהו - הרב אלימלך בידרמן הביא את דברי ה'חפץ חיים' ואמר: "מדובר גם על אף מי שאין לו מעות – לבנין בית המקדש השלישי אין כל צורך במעות, שהרי הוא ירד בנוי באש מן השמים. הכוונה לנדיבות הפה – שיחזקו בני ישראל זה את זה במילה טובה". הרב בידרמן מוסיף ומזכיר את דברי מרן ה'חזון איש', שהיה נוהג לומר כי "כל בחור נזקק לחיותו 'כף קטנה מלאה כבוד' בכל יום ויום. ומדוע נביט על הנזקק ולא נעניק לו די מחסורו, כשאין הדבר עולה לנו אפילו שווה פרוטה?!".

יהי רצון שנזכה כולנו להתחזק במצוות אהבת חינם ולקרב את בנין בית המקדש השלישי במהרה בימינו אמן.


דרגו את המאמר - ותעזרו לקידומו בגוגל:

ממוצע 4 (89 מדרגים)
הנקראים ביותר
הידברות שופס

סט ארכיאולוגיה תנ"כית - הרב זמיר כהן

319לרכישה

מוצרים נוספים

המדריך המלא לחינוך ילדים - הרב זמיר כהן

בוסר המלאכים - ארגז כלים להורי המתבגר - הרב דן טיומקין

רזי התזונה - להתנקות, להבריא, לרזות בקלות

תיק מהודר עם ידית לטלית ותפילין

נטלה מהודרת "עיטורים"

ערכה מהודרת להבדלה

לכל המוצרים