עובדות ביהדות

איזו מצווה מקיימים כשזוכרים את מעמד הר סיני, ומה בעצם קרה שם?

"בזמן מעמד הר סיני פתח הקב"ה עליונים ותחתונים, השמים והארץ רעשו, האילנות כרעו, הגבעות נתמוטטו, והמתים בשאול חיו ועמדו על רגליהם". 10 ציטוטים נפלאים

(צילום: shutterstock)(צילום: shutterstock)
אא

1. מעמד הר סיני

מעמד הר סיני היה מאורע נדיר ביותר שהביא את עם ישראל לידי ההכרה המלאה והברורה שהקב"ה הוא השליט היחיד בעליונים ובתחתונים. כה נאמר בפסוק: "אתה הראת לדעת כי ה' הוא האלוקים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין מלבדו". רש"י במקום מביא את דברי חז"ל: "כשנתן הקדוש ברוך הוא את התורה פתח להם שבעה רקיעים, וכשם שקרע את העליונים קרע את התחתונים, וראו שהוא יחידי, לכך נאמר אתה 'הראת' לדעת".

2. זכירת המעמד - מצוות עשה ולא תעשה

נאמר: "רק הישמר לך ושמור נפשך מאוד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך והודעתם לבניך ולבני בניך, יום אשר עמדת לפני ה' אלוקיך בחורב... וההר בוער באש עד לב השמים – חושך ענן וערפל".

בפסוק הנ"ל יש מצוות עשה ולא תעשה גם יחד. כה דבריו: "הכתוב הזה לפי דעתי מצות לא תעשה... כי ה' עשה המעמד ההוא כדי שתלמדו ליראה אותו כל הימים... שלא נשכח דבר מן המעמד ההוא ולא נסירהו לעולם". עוד מוסיף הרמב"ן: "וצווה במצוות עשה – שנודיע בו לכל זרענו מדור לדור כל מה שהיה... כי לא נעיד שקר לבנינו ולא ננחיל אותם דבר הבל ואין בם מועיל".

3. מה קרה בעולם בשעת נתינת התורה?

התגלותו של הקב"ה בהר סיני – לא בישראל לבדה נתנה אותותיה, כי אם העולם כולו חל נרעד ונרעש מפניה. חז"ל במסכת זבחים מציינים זאת: "וישמע יתרו כהן מדין – מה שמועה שמע ובא ונתגייר?... מתן תורה שמע ובא, שכשניתנה תורה לישראל היה קולו הולך מסוף העולם ועד סופו, וכל מלכי עובדי כוכבים אחזתן רעדה בהיכלהן ואמרו שירה... נתקבצו כולם אצל בלעם הרשע, ואמרו לו: 'מה קול ההמון אשר שמענו, שמא מבול בא לעולם?!...' אמר להם: 'חמדה טובה יש לו בבית גנזיו שהיתה גנוזה אצלו תתקע"ד דורות קודם שנברא העולם ובקש לתנה לבניו, שנאמר: 'ה' עוז לעמו יתן'.

4. תחיית המתים

בספרי על פרשת וזאת הברכה: "כשנגלה הקב"ה ליתן תורה לישראל הרעיש את העולם כולו על יושביו, שנאמר: 'קול ה' על המים אל הכבוד הרעים'". על הפסוק בתהילים: "ארץ רעשה אף שמים נטפו מפני אלוקים", מובא בפרקי דרבי אליעזר: "יצא קול ראשון – והשמים והארץ רעשו ממנו, והימים והנהרות ברחו, והגבעות נתמוטטו, וכל האילנות כרעו, והמתים בשאול חיו ועמדו על רגליהם".

5. העולם כולו שתק

באותה שעה בה נשמע קול בהדר, עצרה הבריאה כולה את מהלכה. הכל דממו ושתקו כדי להאזין לדבר ה'. כן אמרו חז"ל: "אמר רבי אבהו בשם רבי יוחנן: כשנתן הקב"ה את התורה – צפור לא צווח, עוף לא פרח, שור לא געה, אופנים לא עפו, שרפים לא אמרו קדוש קדוש, הים לא נזדעזע, הבריות אל דיברו, אלא העולם שותק ומחריש – ויצא הקול: 'אנכי ה' אלוקיך'".

6. השמש השתתקה ועצרה ממהלכה

רבנו בחיי בפירושו לתורה (שמות יט, יז) מביא בשם המדרש כי ביום זה של מתן תורה עצרה השמש את מהלכה. טעם הדבר הוא כמובא במדרש על הפסוק ביהושע: "שמש בגבעון דום": "למה אמר לו דום? – שכל זמן שהוא מקלס יש בו כח להלך. דמם – עמד". ומאחר ובעת מתן תורה שתקו כולם – ממילא עצרה החמה את מהלכה.

7. השמש לא שקעה והיום ארך 36 שעות 

ב"סדר הדורות" מבוא בשם רבנו בחיי חידוש נפלא: "כי אותו יום של מעמד הר סיני ארוך היה שלושים ושש שעות. ללמדנו, כי מעמד נורא הוד זה שהתחולל באותו היום, הטביע חותנו על עם ישראל והבריאה כולה... בזכרנו שהקדוש ברוך הוא בעצמו, ללא כל אמצעי, הוא זה שנתן לנו את תורתנו, בעוצרו את כל מהלכה הטבעי של הבריאה.

8. מטרת המעמד – עמידה איתנה נגד הניסיונות בכל הדורות

לדעת הרמב"ם באגרת תימן, מטרתו של מעמד הר סיני הוא לחזק את ישראל שיעמדו איתנים כנגד כל הנסיונות במשך הדורות: "וראוי לכם אחינו, שתגדלו בניכם על המעמד ההוא הגדול, ותספרו בתוך קהל ועדה גדולתו והידורו, שהוא עמוד שהאמונה סובבת עליו, והטענה המביאה לידי אמת, וגידלו המעמד ההוא על כל גדולה... ודעו, אחינו, בברית הזאת ובסברא הזאת, שהדבר הגדול הזה שנראה במציאות שהעיד עליו מבחר כל העדים (הקב"ה) שלא היה מקודם כמוהו וכן לא יהיה אחריו כמוהו, והוא שתשמע אומה אחת בכללה דיבור הקב"ה ושתראה כבודו עין בעין... שזה הנגלה עליהם בעניין זה, כדי שתעמדו בכל ניסיון שיפגע בכם באחרית הימים, שלא יזוז לבכם ולא תחטאו".

9. חיזוק האמונה

בעל "ספר החינוך" מאריך אף הוא לבאר בהקדמתו לספרו את גודל מעמד מתן תורה, ובתוך דבריו כתב שכל ישראל שניצבו אותה שעה למרגלות הר סיני זכו למדרגת הנבואה. וזאת, למען תהיה עדותם חזקה וברורה: "על כן, כשרצה האלוקים לתת תורה לעמו ישראל, נתנה להם לעיני שש מאות אלף אנשים גדולים, מלבד טף ונשים רבים, להיות כולם עדים נאמנים על הדיבור, גם למען תהיה העדות יותר חזקה זכו כולם למעלת הנבואה, לפי שאין במה שיוודע מצד הנבואה נופל ספק לעולם... ואחרי הנבואה לא נשאר להם שום פקפוק בענין, וידעו בבירור שכל המעשים נעשו במצוות  אדון העולם, ומידו הגיע אליהם".

הרב זמיר כהן בשיחה קצרה ומרתקת אודות מעמד הר סיני:

תגיות:פרשת יתרושבועותהר סיני

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה