category

חנוכה

בזמן ההדלקה נפתחים שערי השמים: 10 סגולות לחנוכה

סגולות נפלאות טמונות בימי החנוכה, כאשר עת הדלקת הנרות פותחת שערי שמים ומשפיעה ישועות לישראל. הימים מסוגלים לרפואה מעל הטבע, לפקידת עקרות, להצלחה בחינוך הילדים, ולקירוב הגאולה. אל תחמיצו

שתף במייל
| י"ח כסלו התשפ"ב |
(צילום: shutterstock)
whatsapp
אא

1. הרב אלימלך בידרמן מספר את הסיפור הבא: אחד מתושבי קוממיות התעורר משנתו וחש כי ראייתו אינה צלולה וכי הוא רואה הכול כפול ומטושטש. מיד הלך לדרוש ברופאים שימצאו מזור למכאובו, אך לאחר בדיקות השיבו הרופאים את פניו ריקם, והשיבו לו בצער כי אין רפואה לעיניו, וכי הוא עומד לאבד את ראייתו. הימים היו ימי חנוכה, ובעת הדלקת הנרות שפך דמעות כמים לפני הבורא שירפאהו בתוך שאר חולי ישראל ויזכה לראות כאחד האדם. בכל אותו הזמן לא הסיר את עיניו מהביט בנרות הקדושים, ואכן תפילתו התקבלה, וראייתו החלה להשתפר עד שנתרפא לגמרי למול עיניהם המשתאות של הרופאים. "אין זה פלא כלל", אומר הרב בידרמן. "ימי החנוכה הם ימי ניסים, והנהגת הבריאה היא למעלה מדרך הטבע, לכן נקל לפעול ישועות ונפלאות".

2. בעת הדלקת הנרות נפתחים כל שערי שמים לתפילתנו. בשם רבי ישראל מטשורקוב מובא כי "בחכמה פותח שערים" מתייחס לנר חנוכה שנדלק בשמן זית הרומז לחכמה. שמן זה פותח שערים, וכך נשפע שפע רב מן השמים.

בשם רבי חיים פלאג'י מובא כי בשעת הדלקת נרות, נעשה עת רצון במרומים, מידת הדין מתבטלת ומתעוררת מדת הרחמים.

בימי החנוכה ניתן להתפלל בין על גשמיות בין על רוחניות בין על הטבע בין על ניסים, והקדוש ברוך הוא שומע תפילת כל פה וממלא כל הבקשות לטובה ולברכה. בעל ה'תפארת שלמה' מציין כי על האדם לכוון בעיקר בתפילתו שיתגדל ויתקדש שמו הגדול, ואחר כך יבקש כל צרכיו בענייני העולם הזה, בגשמיות, בבריאות הגוף ובפרנסה כיוון שההכרח לא יגונה.

3. בכל יום מימי החנוכה - פועלת מידה אחרת: בשם המקובלים ידוע כי בכל יום מימי חנוכה מתעוררת מידה אחרת משבחי הקדוש ברוך הוא שאומרים בברכת 'יוצר אור' בתפילת שחרית:

'פועל גבורות' – נר ראשון

'עושה חדשות' – נר שני

'בעל מלחמות' – נר שלישי

'זורע צדקות' – נר רביעי

'מצמיח ישועות' – נר חמישי

'בורא רפואות' – נר שישי

'נורא תהילות' – נר שביעי

'אדון הנפלאות' – נר שמיני.

מכאן נראה כי ביום 'זאת חנוכה' נשפעת המידה של 'אדון הנפלאות', וביום זה הנהגת הפלאות והניסים נעשית כמו טבע ביום זה.

4. ימי החנוכה מסוגלים לרפואה, אף שלא בדרך הטבע.

(צילום: shutterstock)5. ימים מסוגלים לעושר והצלחה בפרנסה: במשלי נאמר: "אורך ימים בימינה בשמאלה עושר וכבוד". בפסוק זה טמון רמז לנר חנוכה, שמדליק בצד שמאל של הדלת, ואכן בחנוכה נשפע עושר וכבוד לרוב.

מן הפסוק 'כי למחיה שלחני אלוקים לפניכם" ניתן ללמוד על סגולת הפרנסה הטמונה בנר החנוכה. שלחני ראשי תיבות: להדליק נר חנוכה שמונת ימים. כלומר, אם מדליק הנרות כל שמונת ימים זוכה למחיה ולפרנסה ברווח. (ערוגת הבושם)

6. בשכר נר חנוכה זוכה להינצל מדינה של גיהנום. ('בני יששכר')

7. בשכר נר חנוכה זוכה לבנים תלמידי חכמים, כמו שמובא "הרגיל בנר הווין לו בנים תלמידי חכמים". המאירי מדייק כי 'הרגיל בנר דרך חיבוב מצווה יזכה לבנים תלמידי חכמים'. כלומר, בכדי לזכות לבנים חכמים וצדיקים יש להדליק את נרות החנוכה בחיבוב המצווה.

צדיקים אומרים כי הכוונה היא לבנים שסרו מן הדרך הישרה, ובכוח הדלקת נרות החנוכה יתעורר בליבם ניצוץ הקדושה ויחזרו לדרך הישרה.

8. מסוגל לפקודת עקרים ועקרות: בחנוכה יש מקום לעורר פקודת עקרים ועקרות. ה'בני יששכר' מציין כי עיקר הסגולה הוא ביום האחרון, ב'זאת חנוכה'.

9. ימים נשגבים, עם ניצוץ מאורו של משיח: ימי החנוכה, ובפרט 'זאת חנוכה' מסוגלים לעורר את הגאולה השלמה. משיח הוא ר"ת – מדליקין שמונת ימי חנוכה, מכאן נלמד כי בימי חנוכה יש ניצוץ מאורו של משיח והזמנים נעלים ונשגבים ביותר. ('זרע קודש')

10. בימי החנוכה - אפשר לזכות לניסים בכל התחומים: מעשה ביהודי שנכנס אל ה'חזון איש' זצל והתאונן בפניו על מצבו הדחוק בענייני פרנסתו והוסיף ואמר שזקוק הוא לנס גדול כדי שיוכל לפרוע חובותיו ולחזור לדרך המלך. ענה לו החזון אי"ש כי בכל יום ויום יכול האדם לזכות לנס, ובפרט ב'זאת חנוכה' אפשר לזכות לניסים בכל העניינים כי בזמן זה אין טבע כלל וכל ענייני העולם מתנהלים בדרך הטבע, וכך הנס עצמו הוא חלק מדרך הטבע.

הרב יצחק פנגר בשיעור מיוחד לחנוכה: 

הנקראים ביותר
הידברות שופס

מגילת רות ופרקי אבות - הרב זמיר כהן

149לרכישה

מוצרים נוספים

זה אפשרי - הרב יצחק פנגר

מראש שניר - הרב שניר גואטה

וזאת התורה לילדים (7 כרכים)

ספר תורה לילדים

פרקי אבות לילדים

גביע קידוש מוזהב

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה