שו"ת תנ"ך

איך יעקב נשק לרחל, כיצד כתב דוד המלך בתהלים על אירוע עתידי, וממי פחד קין אם לא היו עוד בני אדם?

| י"ט חשון התשע"ד |
אא
בספר בראשית, פרק ד פס יד, נאמר: "..ומפניך אסתר והייתי נע ונד בארץ והיה כל מצאי יהרגני" - כך אומר קין לקב"ה לאחר סילוקו. מיהם האנשים שקין פחד מהם, אם הקב"ה ברא רק את אדם וחווה?
שלום וברכה. קין פחד מהחיות, כמבואר ברש"י. וזה לשונו: "כל מוצאי יהרגני - הבהמות והחיות, אבל בני אדם עדיין לא היו שיירא מהם, רק אביו ואמו, ומהם לא היה ירא שיהרגוהו, אלא אמר עד עכשיו היה פחדתי על כל החיות כמ"ש ומוראכם וגו, ועכשיו בשביל עוון זה לא ייראו ממני החיות ויהרגוני מיד. וישם ה לקין אות, החזיר מוראו על הכל.
שלום וברכה. רציתי לשאול איך ניתן להבין את העונש המוטל על אונס נערה (לבד מהקנס המשולם לאביה) - להתחתן עם הנאנסת ללא אפשרות לגרשה! האם יש נאנסת בעולם שתרצה בכך?
שלום וברכה. החתונה היא רק בהסכמת הנערה. הסיבה לכך שהתורה אמרה שאם הנערה רוצה להתחתן איתה הוא חייב לעשות זאת, היא מאחר ובזמנם נערה כזו לא היתה יכולה למצוא זיווג לאחר אונס, ועל כן הקב"ה נתן לו את חובה להתחתן איתה אם היא מעוניינת בכך.
בפרשת השבוע "ויצא" כתוב שיעקב נישק את רחל. הרמב"ן מביא שהיא הייתה קטנה אז, והוא נישק אותה בראש או בכתפה, ולכן אין לחוש לעניין עריות. אבל עדיין קשה לי. היא הייתה רועת צאן, ומאידך הייתה קטנה. איך היא הייתה בגיל שיכלה לרעות צאן, אבל לא הייתה ראויה לביאה (כמו רבקה שכן הייתה ראויה)? לכן עדיין קשה לי איך יעקב נישק אותה, שהרי אסור לו לגעת בה עד שמסדרים חופה וקידושין. אשמח להסבר.
שלום וברכה. כתשובה אקדים מה שכתוב בספר עבודת ישראל להגה"ק מקאז'ניץ זי"ע, שמכך שיעקב זכה לנבואה בעת הנשיקה, וראה שלא תזכה להיכנס עמו למערת המכפלה (ולכן התחיל לבכות), הרי ברור שהנשיקה היתה טהורה ללא שמץ של חטא, אחרת לא היה זוכה ממש באותה העת לרוח הקודש. וזו לשונו: "לא היה אדם שכבש לגמרי את יצר הרע כמו יעקב אבינו שלימו דאבהן, שהיה בן פ"ד שנים וגיבור בגבורתו, שהיה מעביר האבן מעל פי הבאר כמי שמעביר הפקק מעל הצלוחית, ואף על פי כן לא נתעורר בכוחו חלילה לשום תאוה רעה, כמו שאמר (בראשית מט, ג) ראובן כוחי וראשית אוני שנולד מטיפה ראשונה, וכתיב (בראשית כט, יא) וישק יעקב לרחל, ואמרו שבע נשיקות, ובודאי היו הנשיקות בקדושה גדולה, ואיזה יחוד נפלא, וכמו שאמרו (ב"ר ע) על עניין ויבך, שראה ברוח הקודש שאינה נכנסת עמו לקבורה.
"ומסתמא כשהיה בשעה זאת ראוי לרוח הקודש, מסתמא לא היו הנשיקות חלילה במחשבה גשמיות, רק בדביקות בעולמות עליונים, ומי כמוהו קדוש ישראל". ובספר השל"ה הקדוש (פרשת ויצא תורה אור אות ד) האריך לבאר את הסודות אליהם כיוון יעקב בנשיקות, עיין שם. מרן הארי ז"ל בספרו פרי עץ חיים (שער השבת - פרק יד) דן גם כן בסוד הדברים, ולפי דבריו ברור שיעקב נישק את רחל בידיה, וכמבואר במדרש גם כן, שהיה זו נשיקה של קריבות, מאחר והיו יעקב ורחל בני דודים, ונשיקה של קריבות, ובפרט כשהילדה קטנה, אין בה עניין של גנאי גם לפי הפשט. ובספר הקדוש אגרא דכלה ביאר את העניין כך: "הכתוב משמיענו בזה לפי פשוטו גודל קדושת יעקב אבינו, שהיה עניין הזיווג אצלו בלי התבייש מבני אדם, כי כל כך היה דבוק בהשי"ת ועשות רצונו, עד ששם העניין הזה אצלו כציצית ותפילין, אשר לא יתבייש האדם לנשק החפץ של מצוה לפני כל, על כן נשק לרחל חפץ של מצוה לפני הרועים, כי לא עלתה על לבו מגודל דביקותו שזה דבר מכוער בעיני הבריות המתנהגים בחומריות למלאות התאוה. שכל כך היה רחוק מחומריות העולם, עד שלא עלה על לבו שזה פועל מגונה, אשרי האיש שככה לו".
שלום, ידוע כי על פי המסורת ספר תהילים נכתב ע"י דוד המלך שחי עוד לפני שבית המקדש הראשון נבנה. כיצד דעה זו מתיישבת עם מזמור על נהרות בבל שמתאר את התקופה שלאחר החורבן?
שלום וברכה! מבואר במדרש תהילים, שהראה הקב"ה לדוד את חרבן הבית, ושיגלו הלווים לבבל, ולאחר שראה זאת דוד, אמר דוד על נהרות בבל. לכן נכתב בלשון עבר.
 
השאלות נערכו מתוך מדור השו"ת באתר הידברות

 

דרגו את המאמר - ותעזרו לקידומו בגוגל:

ממוצע 4.5 (84 מדרגים)
הנקראים ביותר
הידברות שופס

הגדה לפסח עם פירוש הרב זמיר כהן

45לרכישה

מוצרים נוספים

הגדה לפסח "ברוך יאמרו" - הרב ברוך רוזנבלום

הגדה עומדת

ערכת יודאיקה "בני מלכים" לפסח

הגדה של פסח - חבורת תריג

סט ארכיאולוגיה תנ"כית - הרב זמיר כהן

ילדים מספרים על עצמם בקומיקס 1 - חיים ולדר

לכל המוצרים