הרב זמיר כהן - למה השם ברא את היצר הרע?

הרב זמיר כהן

אם הקב"ה רוצה שנעשה טוב מדוע הוא ברא את היצר הרע? הרב זמיר כהן עם תשובה מעניינת 

תמלול ההרצאה

1
00:00:00,100 --> 00:00:04,370
"אני מבין שהקב"ה ברא
את היצר הרע וגם את היצר הטוב.

2
00:00:05,030 --> 00:00:08,470
אבל אם הוא רוצה שנעשה טוב,
למה הוא ברא את היצר הרע?"

3
00:00:09,420 --> 00:00:12,210
שאלה חשובה שמתבקשת מאוד.

4
00:00:14,420 --> 00:00:15,680
אבל התשובה פשוטה.

5
00:00:16,530 --> 00:00:21,620
כמו שאדם משלם כסף
על מכשיר כושר שמנוגד אליו,

6
00:00:22,020 --> 00:00:25,260
אבל על ידי ההתגברות הוא יודע
"זה מה שיבנה אותי",

7
00:00:25,880 --> 00:00:30,980
גם הקב"ה ברא יצר הרע
כדי שיהיה מי שיאמן את האדם,

8
00:00:31,480 --> 00:00:32,550
שיהיה לו אתגר.

9
00:00:33,040 --> 00:00:34,454
בסיום פרשת הבריאה כתוב:

10
00:00:37,900 --> 00:00:40,270
אומרים חז"ל: "טוב מאוד" זה היצר הרע.

11
00:00:40,690 --> 00:00:41,900
כך כתוב במדרש.

12
00:00:42,380 --> 00:00:44,270
איך אפשר לקרוא ליצר הרע "טוב מאוד"?

13
00:00:44,280 --> 00:00:46,140
הרי שמו רע, אתה קורא לו טוב מאוד?

14
00:00:46,140 --> 00:00:49,170
סיים את הבריאה,
הסתכל על כל מה שברא,

15
00:00:49,210 --> 00:00:51,310
מצביע על היצר הרע: זה טוב מאוד.

16
00:00:51,330 --> 00:00:53,120
יותר מכל מה שבראתי זה טוב מאוד.

17
00:00:53,120 --> 00:00:53,900
מה ההיגיון?

18
00:00:54,770 --> 00:00:58,380
אבל בלעדיו אין מטרה לכל הבריאה.

19
00:00:58,400 --> 00:01:01,920
כל מה שהקב"ה ברא את הבריאה
כדי שהאדם יעמוד בניסיונות,

20
00:01:01,960 --> 00:01:04,450
יתגבר על יצרים ויקבל שכר.

21
00:01:04,460 --> 00:01:05,369
זה מה שכתוב במשנה:

22
00:01:11,790 --> 00:01:15,500
אבל אם בעולם הזה היינו מתוכנתים
כמו רובוטים לעשות רק טוב,

23
00:01:15,560 --> 00:01:16,820
לא היה לנו יצר הרע.

24
00:01:17,230 --> 00:01:18,710
צריך אדם גם להכיר את עצמו.

25
00:01:18,710 --> 00:01:20,760
כשהוא מרגיש דחף לדבר רע,

26
00:01:20,960 --> 00:01:23,010
שלא יגיד "אני אדם רע, אני בהמה".

27
00:01:23,040 --> 00:01:24,550
אתה לא אדם רע ואתה לא בהמה.

28
00:01:24,560 --> 00:01:26,390
אתה נשמה שרוצה קרבת השם.

29
00:01:26,630 --> 00:01:27,810
אבל יש לנו גוף,

30
00:01:28,060 --> 00:01:30,320
והגוף הזה, הקב"ה שם בו יצרים.

31
00:01:30,510 --> 00:01:33,040
רק התפקיד שלנו לא להיכנע לאותם יצרים.

32
00:01:33,050 --> 00:01:36,500
צריכים להיות מודעים כל אדם להתמודדויות,
זה כעס, ההוא תאווה.

33
00:01:36,560 --> 00:01:39,670
כל אחד עם היצרים שלו שבהם הכי קשה לו.

34
00:01:39,810 --> 00:01:43,640
וידע שזה המכשיר כושר הכי חזק אצלי
שעליו אני צריך להתגבר,

35
00:01:43,650 --> 00:01:46,280
כי זה יבנה אותי ברמה הכי גבוהה.

36
00:01:46,490 --> 00:01:49,380
וכשאדם מודע לזה
אז הוא עובד את השם מתוך שמחה.

37
00:01:49,400 --> 00:01:52,660
וגם אם יש מעידות פה ושם,
מייד מחזיר את עצמו למסלול,

38
00:01:52,680 --> 00:01:54,570
גודר את עצמו שלא ליפול שוב,

39
00:01:54,750 --> 00:01:56,360
עד שמגיע לשלמות הרוחנית.

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה