שנת שמיטה

האם מותר לזרוק גרעין פרי אל הגינה בשנת שמיטה?

אוהבים לזרוע בגינת החמד שלכם פרחים או ירקות? כנראה שתצטרכו להמתין עם זה בשנה הקרובה. כל מה שאתם צריכים לדעת על זריעה בשנת שמיטה

שתף במייל
| כ"ז תשרי התשפ"ב |
(צילום: shutterstock)
whatsapp
אא

אסור לזרוע או לנטוע כל סוג צמח שהוא: תבואה, קטניות, ירקות, דשאים, עצי מאכל, עצי סרק, צמחי רפואה, פרחים לנוי או לריח, וכל כיוצא בזה.

שוגג - זרע או נטע בשביעית, אפילו בשוגג, צריך לעוקרו מהאדמה.

זריעה לצורך לימוד - אסור לזרוע אף אם כוונתו להתלמד או ללמד אחרים או לצורך בדיקת הזרעים.

זריקת גרעין לגינה - האוכל אפרסק או אבטיח וכיוצא, מותר לו להשליך את גרעיני הפרי לגינה, אף שאולי יקלט הגרעין באדמה ויגדל ממנו עץ או אבטיח.

עצי אקליפטוס - מותר לומר לגוי לטעת עצי אקליפטוס, כדי לזכך את האוויר לבריאות הגוף. הטעם להיתר זה הוא בצירוף כמה דעות, שהרי יש מתירים שגוי יעבוד בשביעית בקרקע של ישראל, כיון שאיסור עבודת אדמה בשביעית, הוא איסור "גברא" דהיינו על האיש, ולא איסור "חפצא" על הקרקע שלא יעבדו בה. וכיון שגוי אינו מצווה לשבות בשביעית, ממילא לדעתם מותר לו לנטוע כנ"ל אף בקרקע ישראל. ובצירוף שיש אומרים שעצי סרק שאינם מביאים פירות, מותר אפילו לישראל לנטוע בשביעית. ובצירוף שלדעת רוב הפוסקים איסור נטיעה הוא מדרבנן, ורק זריעה אסורה מן התורה, ולכן במקום צורך לבריאות הגוף, יש להקל על ידי גוי.

עצי סרק - מותר לנוטע אם המטרה היא לגדר בלבד, וטוב שיעשו כן על ידי גוי. והטעם לזה, בצירוף כמה דעות, שיש אומרים שעצי סרק מותר לנטוע בשביעית. ויש אומרים שלצורך עשיית גדר מותר לנטוע. ולדעת רוב הפוסקים איסור נטיעה הוא מדרבנן. ומכל מקום עדיף לנטוע על ידי גוי, שהרי בלאו הכי יש מתירים שגוי יעבוד בשביעית בקרקע של ישראל.

העברת אילנות - אם הוצרך בשנת השמיטה להעביר אילן ממקומו לאדמה אחרת, אם מעבירו עם גוש העפר שמסביב לשורשים, באופן שיכול לחיות עם העפר לפחות 14 יום, מותר להעבירו, כיון שאין זה אלא כהמשך גידולו מהאדמה הקודמת, אבל להעבירו עם שורשים ללא עפר, אסור, שהרי זו נטיעה חדשה.

והוא הדין בעציץ נקוב שנשבר, והאדמה מחוברת עדיין לשורשים, מותר להעבירו לאדמה שבעציץ אחר.

הוצרך למקום האילן - אם הוצרך לקצוץ את האילן מחמת שצריך למקומו כדי להרחיב את דירתו וכיוצא בזה [באופן שמותר לקצוץ את האילן, כמבואר בספר 'הליכות עולם' (חלק ז עמוד קצט) בתנאים מסוימים], מותר לקוצו, אבל אסור לנוטעו מחדש באדמה אלא אם כן היא נמצאת תחת מקום מקורה, שאז אין בו איסור זריעה בשביעית. על כן, רשאי למתוח סדין או יריעות על גבי עמודים, קודם שנוטע את האילן מחדש, ונמצא שנוטע תחת מקום מקורה. כתב הגאון רבי צבי פסח פראנק, שאנו למדים מהפסוק: "שדך לא תזרע", שדוקא ב"שדה" שהיא גלויה אסור לזרוע, אבל אם יהיה אהל עראי לפי שעה מתוח על פני השדה, מותר לזרוע תחתיו, כי בטל שם "שדה" ממנה, שהרי היא מקורה ואינה גלויה.

כיסוי השורשים - שורשים של עץ שהתגלו, לא יכסם בעפר, אלא אם יש חשש שיגרם נזק לעץ.

הידברות שופס

ספר דניאל עם פירוש נזר חזיונות של הרב זמיר כהן

45לרכישה

מוצרים נוספים

סט ארכיאולוגיה תנכ"ית הרב זמיר כהן

חבורת תריג 9 - בתעלומת הזהב

זה אפשרי - הרב יצחק פנגר

גביע קידוש מוכסף

מקראות שלובות - מגילת איכה

הקרב על המקדש

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה