הצופן

שם שמתחיל באות ד', ה' או ו' – מה המשמעות לפי היהדות?

באותיות בהן נברא העולם טמונות הארות רוחניות גבוהות, כאשר כל צירוף אותיות יוצר צירוף כוחות שונים שתוצאתם מציאות של ממש. האותיות המרכיבות את שמו של האדם קובעות את צינורות השפע הרוחניים המיוחדים לו אשר להם הוא מחובר. מהי ההשפעה הרוחנית הטמונה באותיות ד', ה' או ו'?

(צילום: shutterstock)(צילום: shutterstock)
אא

כל אות מעשרים ושתיים אותיות לשון-הקודש, אינה אלא בבחינת מעטפת לכוח רוחני מסויים הטמון בה ומיוחד לה, ובו היא נבדלת במהותה מהאותיות האחרות. כל פרטי הבריאה עשויים בעצם מצורות שונות של צירופי אותיות. אותה 'הארה רוחנית' (אשר המונח 'אנרגיה' המקובל כיום, כאין וכאפס לעומתה) הטמונה בכל אות, זורמת ופועלת בה על-פי שלשה מסלולים:

  1. אופן הגיית האות
  2. צורת כתיבת האות
  3. ערכה המספרי של האות.

ומכיון שבכל אות טמון כח רוחני מסויים, אותיות שמו של האדם משמשות כצינורות שפע רוחניים לאותו אדם, על-פי הטמון באותן אותיות וכמו שכתב בספר "עוד יוסף חי" בהמשך דבריו המובאים לעיל: "והענין הוא, כי 'נֶפֶשׁ חַיָּה, הוּא שְׁמוֹ!' – שכל אדם, חיותו [מה שמחיה ומפעיל אותו] תלויה באותיות שמו, שהם צינורות השפע שלו.השפעת האות ד' – המסמלת דליה ודלות, בשמו של האדם

כאשר האות ד' נמצאת בשמו של אדם, ובפרט אם היא בתחילת שמו, מקבל הוא באמצעות שלושת צינורות השפע הרוחניים הזורמים בה (בצורתה, במספרה, ובאופן הגייתה) יכולת התרוממות אל מעל הממוצע, הן ברוחניות והן בגשמיות. וכן מקבל הוא חכמה וכושר ארגון, סמכות ודבקות במטרה. אדם כזה נוטה בקלות לאופטימיות והוא מלא שמחה.
נמצא שאם בוחר הוא לנתב את חכמתו ואת יכולתו לצאת מהרגיל ומהממוצע, לביצוע פעולות מרוממות וטובות על-פי תורת בוראו, ועובד על תיקון מידותיו בעוצמה, באמצעות שאיפה תמידית להתרומם מבלי להסתפק ברמה רוחנית רגילה וממוצעת (ואמנם מבצע זאת בהדרגה צעד אחר צעד בהדרכת תלמיד-חכם) עולה הוא לגדולה, הן רוחנית והן גשמית, והוא שרוי תמיד בשמחת חיים פנימית וחיצונית.
אמנם מאידך, עלול הוא להתפתות למעשים שליליים ולהפעיל את חכמתו לירידה אל מתחת הרגיל והממוצע. עוד מסוגל הוא לרדת בקלות לתחושת נחיתות ולרגשות קשים מודחקים, ולבצע עקב כך פעולות מוזרות, בלתי הגיוניות ובלתי מובנות. שכן אם לא ישתמש בעוצמה הטמונה בו ולא ינתבנה להתרומם לגבהים ולפעול בפעילות חיובית של מעשים טובים, לימוד תורה ותיקון המידות, חוסר היציבות שבתנודות נפשו מעלה ומטה עלול להוציאו מהעולם. שהרי כאמור, ביכולתו של כל שורש רוחני שבכל אות להפעיל פעולות חיוביות או להצמיח פעולות שליליות. כוח הבחירה ניתן לאדם, והוא הקובע כיצד יפעל ומה יצמיח כל שורש.השפעת האות ה' – המסמלת מימוש עצמי ועדינות נפש, בשמו של האדם

כאשר אות מיוחדת זו מופיעה בשמו של אדם, ובפרט אם היא בתחילת שמו, מקבל הוא על ידי שלושת צינורות השפע הרוחניים הזורמים בה (בצורתה, במספרה, ובאופן הגייתה) עדינות נפש, ויכולת מיוחדת להוציא מן הכוח אל הפועל במגוון תחומים. הוא מסוגל להפעיל ולהגשים כוחות נסתרים החבויים בו, לצאת ממצבים קשים, לתקן מידות שליליות בקלות יתירה מבני-אדם אחרים, ולהצליח בכל הקשור לפריון ולברכה - הן בילודה והן בפרנסה. מטבעו הוא בעל עדינות אצילית, נעימות בהליכות, רכות בתחומים שונים, גמישות בהחלטות, וממילא חביב בחברה. ובלבד שלא יקלקל את תכונותיו הטבעיות על ידי חשיפת עצמו לקריאה ולצפיה בהתנהגות שלילית בוטה, ויזהר מחברים מקולקלים. שהרי עדינות נפשו גורמת לו להיות נתון להשפעה חיובית או שלילית ביתר קלות מהאחרים, ולקושי לסרב גם כאשר מדובר בהצעה שאינה טובה.
כמו כן בכוח האות ה' לפעול באדם להרבות בדיבור, עד שעלול הוא מאד למצוא את עצמו מרבה בדיבורים מיותרים ואפילו אסורים. אולם באמצעות עבודת המידות ושליטה עצמית יכול הוא להשתמש בכשרון הדיבור שבו רק לטובה: להצליח בהסברה נכונה ובהירה לתלמידים, למשל, ולרומם את כל סביבתו באמצעות מסרים אמיתיים הנאמרים בנועם שיח.
נמצא שאם בוחר הוא להפעיל בכל תחום את הכלים הנפשיים שקיבל, בדרך הטובה והישרה, יגיע להישגים מפליאים הן מבחינה משפחתית – בזוגיות ובילודה, הן מבחינה חברתית והן מבחינה כלכלית.
אמנם מאידך עלול הוא באמצעות כוח הבחירה הנתון ביד האדם, להפעיל את כוח הארת האות ה' שבשמו למסלול שלילי. משום כך עליו להיזהר שאות עדינה זו לא תביאהו לרכרוכיות יתירה ולחולשה - בפרט מבחינת התחושות הנפשיות. עלול הוא גם לחוש, שלא כדין, חוסר שביעות רצון מהסובבים אותו ואפילו מעצמו, ולבוא אליהם (ולעצמו..) בדרישות מופרזות. גם כוח ההוצאה מן הכוח אל הפועל שבאות ה' עלול להביאו לרצון תמידי להתחיל התחלות חדשות, בשעה שהמשימה הקודמת עדיין לא הסתיימה.
שהרי כלל יסודי הוא, שכל שורש רוחני מסוגל להצמיח פעולות חיוביות או פעולות שליליות. כוח הבחירה ניתן ביד האדם, כמבואר בהרחבה בפרק העוסק בשם האדם. ואם מגלה בעצמו השפעה שלילית מאותן המפורטות כאן, יערוך חשבון נפש עם עצמו ויתבונן באיזון הנכון והטוב שצריך לחיות על פיו, וישאף להגיע אליו באמצעות עבודה רוחנית פנימית אשר תביאהו - על אף עדינותו - להכיר את מעלותיו ואת יכולותיו, מתוך ידיעה שאלה אינן אלא מתנות אשר הבורא חנן אותו בהם. וכשיכיר במעלותיו, ונפשו תתחזק ותשמח בפעולות המועילות והטובות אשר הוא עושה, יקבע לעצמו כללים וגדרים להתנהג על פיהם במעשיו ובדיבוריו ואפילו בהלך חשיבתו – על-פי הוראות הבורא בתורתו. אמנם להצליח כראוי בכל זה, עליו לקבוע זמן ללמוד מדי יום תורה ומוסר מתלמיד חכם ירא שמים ובעל מידות טובות. כך יעלה ויצליח וינתב את התכונות הנפלאות שקיבל, לדרך טובה ומועילה.

 

השפעת האות ו' – המסמלת חיבור ואיחוד, בשמו של האדם

כאשר האות ו' מופיעה בשמו של אדם, ובפרט אם היא בתחילת שמו, מקבל הוא באמצעות שלושת צינורות השפע הרוחניים הזורמים בה (בצורתה, במספרה, ובאופן הגייתה) תכונת יציבות וארציות, בבחינת חומר העולם-הזה, אשר כוח החיבור שבאות ו' מחבר ומקיים אותו. משום כך אדם זה נוטה מטבעו להיות אדם אחראי שאינו משאיר מלאכה בלתי גמורה ואינו מפקיר את פרטי העניין אשר הוא מופקד עליו, עד ההגעה לחיבורם ולשלימותם ברמה משביעת רצון. חשיבתו בדרך-כלל מעשית ואינו נוטה להאמין להבטחות. הוא בעל בטחון ויציבות, ומסור מאד למשפחתו וליקיריו.
אמנם מאידך, משום החומר שהאות ו' מייצגת, עליו להיזהר מאד מנטיה מופרזת אחר חומר ותאוות העולם-הזה, מתכונת העקשנות הטבועה בנטיה לארציות, ומחיבור לחברים מקולקלים. שהרי באמצעות כוח הבחירה שניתן לאדם, בידו להשתמש בהארת האות לחיוב או לשלילה. משום כך עליו לחזק עצמו בשיעורי אמונה - כדי להתחבר לחיים הרוחניים יותר מלחומריים, ללמוד על השארות הנפש – כדי לדעת מה עיקר ומה טפל בחיים, ולדעת "כי את כל מעשה יביא אלהים במשפט, על כל נעלם אם טוב ואם רע", ולהעמיק חקר בתורה הקדושה – המעניקה הדרכת אמת לאדם כיצד לחיות בעולם על פי הוראות היוצר. בכחו של לימוד רוחני זה לאזן את הנטיה הקיימת בו לחומריות ולנתב את תכונת היציבות והארציות לאפיקים חיוביים, בטרם צרות החיים ונקמת תאוות העולם ממנו, לאחר רדיפתו אחריהם, יכפוהו להכיר בתכלית האמיתית של החיים ובעליונות הרוח על החומר. וכפי שרבים במצבו, התחילו רק בהתבגרותם, לאחר שנחבטו ונכוו, לחפש את הרוחניות שבחיים.
שהרי ביכולת כל שורש רוחני שבכל אות בשם האדם, להצמיח פעולות חיוביות ולהצמיח פעולות שליליות. כוח הבחירה נתון ביד האדם, ועליו מוטל לנתב מבעוד מועד את התכונות הנפלאות שקיבל לדרך טובה ונכונה, למען ייטיב לעצמו הן בעולם-הזה והן בעולם-הבא.

לרכישת הספר "הצופן" של הרב זמיר כהן, כנסו להידברות שופס. 

תגיות:הצופןשמותהרב זמיר כהן

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה