מקבצי שו"ת - שאל את הרב

האם מותר לגלוש באינטרנט של השכנים? איך נוטלים יד חבושה? ולמה אין מאובנים של ענקים?

מקבץ שו"ת 149 – השאלות הכי מעניינות שפורסמו השבוע במדור שאל את הרב באתר

(צילום: shutterstock)(צילום: shutterstock)
אא

1. אם אני גולשת דרך wifi באינטרנט של השכנים, האם זה גזל?

אין להתיר להתחבר לאינטרנט של השכנים ללא רשות מפורשת. 

אין בטענה שאילו היה רוצה היה עושה קוד אבטחה, בכדי להתיר דבר זה, היות שהרבה אנשים אין להם מושג איך לחסום בעצמם את הרשת. כמו כן, העובדה שלא טרחו להזמין טכנאי גם כן אינה מספיקה להוכיח על ויתור מצדם.

אכן אם את בטוחה שהחיבור שלך לאינטרנט של השכן לא יגרום לו להאטה בגלישה שלו, אזי הדבר מותר.

מקורות: יעוין בספר דרך האתרים (עמוד 79) ובתשובות שבסוף הספר (סימן ע"ו) ובשו"ת משנת יהושע חלק א' (סימן ק"ט) ובשו"ת אשר חנן חלק ו' (סימן ק"נ אות ב') ובשו"ת ביכורי אביב (סימן י"ח) ובתחומין כרך ל"א (עמודים 329-337).

* * *

2. הבן שלי מתבגר כעת, והוא מדבר אלי לא בכבוד. איך צריכה להיות ההנהגה כלפיו?

ראיתי פירוש נפלא מהגאון רבי מאיר שפירא זצ"ל, הקב"ה אמר למשה שיקח את המטה בידו ובו יעשה את האותות, אח"כ ציווה אותו להשליך את המטה ויהי לנחש, ושוב אמר לו שלח ידך ואחוז בזנבו ויהי למטה בכפו, כל ילד וילדה יהודיה הן כמטה ביד משה שאפשר לחולל בו אותות ומופתים אפשר להגיע עמהם לדרגות נפלאות ביותר, אולם כשמרחקים קצת את המטה כשלא מקרבים אותו די כשלא משפיעים עליו מידה גדושה של אהבה, משליכים אותו על הארץ, ויהי לנחש ה` ישמור, אולם גם אז כשיאחז בזנבו גם אם זה לא כל כך נעים ויהי למטה בכפו יוכלו שוב לעשות עמו אותות ומופתים, כי בכל בן ובת ישנו פוטנציאל אדיר שצריך לנצל לטובה.

בזמננו אנו, הערך הכי חשוב הוא לטפח בית מלא וגדוש באהבה ללא תנאים כלפי בילדים, ורק כך ניתן לכוונם בדרך הנכונה שלא ילכו לחפש אהבה מבחוץ, גם אם הילד מדבר קצת שלא בכבוד [דבר די שכיח בשנות ההתבגרות], כדאי להעיר בצורה שקטה שכך לא מדברים, אבל בשום אופן "לא לשבור אתו את הכלים".

* * *

3. אני פוחדת מהמשיח, אני מרגישה שאני לא צדיקה ולא אזכה להיות מן האלה שינצלו במלחמת גוג ומגוג, לכן יש לי פחד נוראי. מה אני עושה כדי לא לפחד? אמרו לי שבדור הזה כולנו צדיקים, אבל עדיין אני מפחדת מהמלחמה הזו.

העצה היא להיזהר לאכול שלוש סעודות בשבת כהלכה, וכמו שאמרו חז"ל (מסכת שבת דף קיח עמוד א') כל המקיים שלש סעודות בשבת ניצול משלש פורעניות מחבלו של משיח ומדינה של גיהינום וממלחמת גוג ומגוג.

וכן לעסוק בתורה (אישה תלמד שתי הלכות כל יום בדברים שנוגעים אליה) וגמילות חסדים, וכמו שאמרו חז"ל (מסכת סנהדרין דף צח עמוד ב') שאלו תלמידיו את רבי אליעזר, מה יעשה אדם וינצל מחבלו של משיח? והשיב להם: יעסוק בתורה ובגמילות חסדים.

ואם תיזהרי לקיים ככל האמור את יכולה להיות רגועה ולא לפחד כלל. 

* * *

4. מהן הברכות שמברכים כשרואים את משיח צדקנו?

א} ברוך אתה ה´ אלוקינו מלך העולם חכם הרזים.

ב} ברוך אתה ה´ אלוקינו מלך העולם שחלק מחכמתו ליראיו 

ג} ברוך אתה ה´ אלוקינו מלך העולם שלחק מכבודו ליראיו.

ד} ברוך אתה ה´ אלוקינו מלך העולם גואל ישראל.

ה} ברוך אתה ה´ אלוקינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.

(צילום: shutterstock)(צילום: shutterstock)

 

5. לאחרונה קראתי כי התופעה של מוות קליני היא כתוצאה מהפרשת הורמון מסוים שגורם להזיות, וכביכול דיבור עם אלוהים וראיית אור. איך נתייחס לזה, ומאיפה אנחנו כל כך בטוחים שתופעת המוות הקליני היא לא סתם הזיה?

דברי הבל אלו אינם צריכים הפרכה. מניין ידעה ההזיה את כל הכתוב בזוהר ובספרי המקובלים על הסדר שיש בעולם הבא? ומניין יודעות ההזיות על נפטרים, שהאנשים עצמם לא ידעו שנפטרו?

הדברים ברורים ואמיתיים, ומי שרוצה להמשיך ולא לשמור את מצוות ה' בטענה שאולי יש איזה תירוץ על המוות הקליני, ואולי עוד "יהיה" גם תירוץ על הסיאנס - שיבושם לו. אבל כשתתברר לו האמת, מה רעה ומרה תהיה הרגשתו שכל חייו הלכו לבלי שוב.

* * *

6. ידי חבושה בגלל כווייה, ויש קצת מקום של אצבעות חשופות. איך לעשות נטילת ידיים? והאם לברך לאחר הנטילה?

יש ליטול את היד במקום החשוף, ולברך על הנטילה כרגיל.

* * *

7. האם מבחינת ההלכה אפשרי לעבוד במשטרה?

אם אין חשש של חילול שבת ללא צורך של פיקוח נפש, מותר.

(צילום: shutterstock)(צילום: shutterstock)

 

8. אנשים שהתעשרו מוציאים ספרים על איך להתעשר, ואיזו השתדלות צריך אדם לעשות כדי להתעשר - האם הספרים הללו נכונים? האם יש דרך מסוימת להתעשר? או שמא האדם צריך לעשות את ההשתדלות הראויה לו? אך אם הוא לא עשה את ההשתדלות הנכונה, איך הוא יגיע לזה? ישנן כל מיני טכניקות שאנשים ביססו על התעשרות, כגון שיווק וגישה נכונה. אך השאלה שלי, אם בורא עולם לא ירצה לתת לאותו אדם להתעשר - הוא לא יתעשר, או שמא אין כל סיבה לזה וזה תלוי אך ורק בזעת אפו ובהשתדלותו?

מזונותיו של האדם קצובין לו מראש השנה עד ראש השנה, ולא תועיל ההשתדלות מאומה להוסיף לו בגרוש על אשר נגזר על האדם. אבל ההשתדלות גזירת שמים היא, מקללת האדם הראשון, שחובה על האדם להשתדל ולהזיע לפרנסתו. כל הטכניקות מועילות רק לאנשים שנגזר עליהם להרוויח, ולכל שאר בני האדם לא תועיל ההשתדלות מאומה.

 

9. ראיתי בספר של הרב זמיר כהן שאכן היו דינוזאורים גם לפי התורה. ומדענים מצאו שלדים של דינוזאורים. בפרשה שלנו השבוע כתוב שהיה בארץ ישראל אנשים ענקים. איך נמצאו שילדי דינוזאורים, ושלדים של הענקים לא נמצאו?

באופן רגיל, מאובן נוצר רק בתנאים יוצאי דופן, שבו יצור חי נקלע לבוץ טובעני שמתקשה, גופו נרקב ומוחלף באבנית. על כן מתוך מיליוני חיות של מין מסוים, רק בודדים מהם עשויים להפוך למאובנים, ובודדים אפילו יותר יימצאו במקרה בחפירות. מסיבה זו, בכל העולם כולו לא נמצאו יותר מ-2000 שלדי דינוזאורים, המעידים כי היו בעבר מיליונים מהם.

אולם האנשים הענקים היו נדירים אף בתקופתם: "הנפלים היו בארץ בימים ההם... המה הגברים אשר מעולם אנשי השם" (בראשית ו', ד'), ומן הסתם לא עלה מספרם על אלף איש, לכן לא סביר שיתאבנו. מה גם שבני אדם, בשונה מחיות, יודעים להסתתר היטב, לברוח מסכנות ולטפס על הרים בשעה של מבול, ולכן מן הסתם לא היו נקלעים לבוץ טובעני בתחילת המבול.

* * *

10. האם ניתן להתיר לאכול לחם לאחר חצות ביום בימי ששי (כעת הדבר די נצרך, כשהשבתות נכנסות מאוחר)?

ארוחה רגילה עם לחם שאת רגילה לאכול בימות החול - מעיקר הדין מותר לאכול במשך כל יום שישי. אבל מצווה להימנע ברבע האחרון של היום (בערך שלוש שעות לפני השקיעה), כדי שלא יפגע בתיאבון של סעודות שבת.

מקורות: שלחן ערוך (סימן רמ"ט סעיף ב') ומשנה ברורה (ס"ק י"ז).

תגיות:מקבץ שו"תשאלות ותשובות

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה