הרב יאשיהו פינטו

"ברית דם עם הקב"ה": הרב יאשיהו פינטו בדבר תורה לפרשת משפטים

הקב״ה והתורה ועם ישראל אחד. ואין דרך אחרת, וכאשר יהודי בקדושה ובטהרה ובדבקות והולך בדרך טובה, אז יש שלמות ושמחה אמיתית בשמים ובארץ". הרב יאשיהו פינטו בדבר תורה לפרשת משפטים

אא

בפרשת משפטים אנו מוצאים דבר של פלא גדול, שלא נעשה בכל יום וחריג מאוד. וצריכים לדעת, שדבר זה בעל משמעות גדולה ועלינו לבאר הדברים, להבין סודות תורה ולהבין עומק תורתינו הקדושה. וכל ידיעה בתורה מרחיבה את הראיה של האדם, ואת הכוחות הנפשיים של האדם.  

וכך מובא בתורתינו הקדושה (שמות כד ה) ״וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות, ויזבחו זבחים שלמים לה׳ פרים. ויקח משה חצי הדם וישם באגנות, וחצי הדם זרק על המזבח. ויקח ספר הברית ויקרא באזני העם, ויאמרו כל אשר דיבר ה׳ נעשה ונשמע. ויקח משה את הדם, ויזרק על העם ויאמר, הנה דם הברית אשר כרת ה׳ עמכם, על כל הדברים האלה״ ורש״י פירש, ״ויקח משה חצי הדם״ מי חלקו, מלאך בא וחלקו. 

ומקור הדבר במדרש רבא (ויקרא ו ה) אשר שם מבואר, כי מלאך זה היה בדמותו של משה. מלאך ירד בדמותו של משה וחלקו. ורבים מן המפרשים ביארו, שהמלאך הוא המלאך מטט-רון, שירד בדמותו של משה רבנו וחילק את הדם. ודרשו ואמרו מש״ה ראשי תבות, מ׳טט-רון ש׳ר ה׳פנים. 

והנה צריכים להבין, מדוע היה צריך לחלק את הדם בדיוק לשניים, בצורה מדויקת. ועוד, מדוע דווקא על ידי מלאך ולא בדרך אחרת, משה רבנו או אחד מן הצדיקים שבדור יחלקו, מדוע החלוקה צריכה להיות דווקא על ידי מלאך, ועוד שר הפנים של השמיים מטט-רון. 

אלא, על פי דברי רבותינו הקדושים, בימים ההם כאשר היו כורתים ברית, היו לוקחים מעט דם מכל אחד, ומערבבים את הדם יחד ואומרים, כפי שהדם שלנו נגע אחד בשני והיה לאחד, כך אנו נהיה לאחד. 
והנה מובא במדרש רבא (ויקרא ו ה) כאשר סיים משה רבנו לחלק את הדם, אמר להקב״ה, מה עכשיו אני יעשה עם הדם. אמר לו הקב״ה, חצי מהדם תזרוק על העם. ומה אעשה עם החצי השני שאל משה, אמר לו הקב״ה, תזרוק על המזבח. 

וצריך להבין, שאחרי כל התלאות והייסורים שעם ישראל עבר במצרים, וכל העשר מכות, קריעת ים סוף, כל הניסים הגדולים, הקב״ה נותן לעם ישראל את התורה הקדושה, את מעמד הר סיני, זמן נשגב ביותר, שנחרט בתודעה של עם ישראל. ובזמן המרומם והמקודש הזה, הקב״ה כרת ברית עם דם, עם עם-ישראל. חצי בחצי, חצי דם על עם ישראל, וחצי דם על המזבח. 

עם ישראל והקב״ה נהיו דבר אחד. הקב״ה והתורה ועם ישראל אחד. ואין דרך אחרת, וכאשר יהודי בקדושה ובטהרה ובדבקות והולך בדרך טובה, אז יש שלמות ושמחה אמיתית בשמים ובארץ. וכאשר יהודי לא הולך בברית ובדרך ה׳, זה שני עולמות מנותקים ויש חוסר שלמות וחוסר שמחה בשמיים ובארץ. 

יהודי צריך לדעת שזו ברית של דם עם הקב״ה ו״עמו אנוכי בצרה״. הקב״ה בטוב ובפחות טוב עם יהודי, ויהודי צריך ללכת בכל כוחו בטוב ובפחות טוב עם הקב״ה. וכאשר יהודי זונח אפילו לזמן מה, את הדבקות בהקב״ה, גורם לצער עצום בשמים. 

הקב״ה צווה את משה רבנו לעשות ברית עם דם, והברית הזאת המלאך מטט-רון חצה את הדם, שזה מורה על בדיוק שותפות מלאה, חצי בחצי. ואין עצה ואין תבונה כנגד ה׳, וככל שיהודי יותר דבוק בהקב״ה, מחזק את הברית, את השבועה. וככל שאנו מתחזקים בלימוד תורה ובדבקות, אנחנו מגיעים למקום גבוה של עמידה בברית, ואז הקב״ה ממתק כל גזרות קשות ורעות מן העולם. ואם ח״ו לא עומדים בזה, אז מגיעות לאדם צרות רבות, להשיבו, לעמוד בברית. 

הקב״ה יעזרינו לילך בדרכים טובות, ולדבוק בו ולעמוד בחלק שלנו שקיבלנו בשלמות.

תגיות:הרב יאשיהו פינטופרשת משפטים

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה