category

חינוך ילדים

ממה יש להיזהר במיוחד בחינוך הילדים? זו תשובתו של הרב קנייבסקי

האם מותר לשנות מן האמת ולומר לילד שהמורה מרוצה ממנו, כדי לעודדו? מדוע אסור להבטיח לילד דבר-מה ולא לקיים? לקט עובדות מדבריו של גדול הדור, הרב חיים קנייבסקי, אודות מידת האמת

שתף במייל
| ט"ז אדר ב' התשפ"ב |
(צילום: shutterstock)
whatsapp
אא

אחד הדברים שבלטו ביותר אצל הגאון רבי חיים קנייבסקי בנושא גידול הילדים, היה שימת דגש סביב נושא האמת והשקר. בבית משפחת קנייבסקי לא שינו מן האמת. האמת יפה מספיק מכדי שיצטרכו לצפות אותה בשקר.

החשיבות הרבה של הקפדה על מידת האמת היא מדברי הגמרא במסכת סוכה (דף מ"ו ע"ב), שם מובאים דברי רבי זירא שאמר: "לא לימא איניש לינוקא דיהיבנא לך מידי ולא יהיב ליה משום דאתי לאגמוריה שיקרא". כלומר: אל לו לאדם להבטיח לבנו דבר ואחרי זה הוא לא יתן לו, כי הוא מלמד אותו על ידי זה להיות שקרן, שנאמר: "למדו לשונם דבר שקר".

הרב קנייבסקי שאל על כך: "זה הכל? וכי הציווי 'מדבר שקר תרחק' לא מספיק? האם כל מה שההורה צריך לעמוד בדיבורו הוא על מנת שלא ללמד את הילד להיות שקרן, ומה עם איסור שקר?

משיב על כך הרב את הדברים הבאים: ציווי שקר הנכתב בתורה, הכוונה לתביעת ממון או בבית דין, או אם על ידי השקר גורם לשני להפסד. אבל סתם שקר של בין אדם לחבירו לא מצינו מפורש בתורה שזהו איסור, אלא זה איסור מדרבנן. זו הסיבה שיש מקומות בהם מותר לשנות מן האמת מפני דרכי שלום. "אבל", מדגיש גדול הדור, "כאשר הורה או מחנך, או מבוגר כלשהו, מבטיח לילד ולא מקיים את דבריו – בכך הוא מרגיל את הילד להיות שקרן, ובזה צריך להיזהר יותר, כדי לא להרגיל את הילד להיות שקרן". עוד מוסיף הרב קנייבסקי: "על האדם להרגיל את עצמו תחילה לא לשקר, אלא לעמוד תמיד בדיבורו".

 

"אסור לעשות את זה, וגם זה לא יביא תועלת, כי משקר לא מרוויחים"

יהודי שבנו מתקשה מאוד בלימודיו, ניגש ושאל את הרב קנייבסקי אם מותר לו לשקר לבנו ולומר לו כי המחנך דיבר בשבחו, ושאחד מהמורים בבית הספר אמר שהוא מצטיין וכו', כדי לעודד את הילד להמשיך ללמוד.

השיב הרב מיד: "אסור לעשות את זה, וגם זה לא יביא תועלת, כי משקר לא מרוויחים". איך כן לנהוג? יש מספיק אופנים כשרים ונכונים לעודד בהם את הילד, לפעמים די במה שמוסרים לילד דרישת שלום חמה מהמחנך, ולהוסיף כמה הוא דואג לו ורוצה בתועלתו, כדי לעודד בכך את התלמיד ולדרבן אותו להשקיע בלימודיו.

את ספרו "אורחות יושר" פותח הרב קנייבסקי במעלת מדת האמת, ומביא שם מדרש לא ידוע, שבו כתוב שאת הכל ברא הקדוש ברוך הוא חוץ ממידת השקר ומידת העוולה, שלא הקב"ה ברא אותם. כלומר, כל המידות הרעות יש בהן צורך לעולם לפעמים, אבל מידת השקר, כל כך מיותרת היא, שאין בה כלל צורך לעולם.

בחינוך הילדים, כאמור, יש להיזהר שבעתים ולא לומר דברי שקר – לא לשקר לילד, ולא לשנות מן האמת כאשר הילד שומע. הסכנה גדולה ביותר, כיון שהילד מפנים לעצמו את מידת השקר.

הרב זמיר כהן: רצה לקנות ב-1000$, אך המוכר סירב והציע 100$. מדוע?

הרב קנייבסקי סיפר כי שמע פעם סיפור מפעים על החפץ חיים. כה דבריו: "שמעתי כי באחד הפעמים שהגיע מן הדפוס ספרי 'משנה ברורה', רצה ה'חפץ חיים' לעבור על כל ספר לחוד ולראות שהוא מוגה מטעויות ושלא חסר בו דפים וכו', לשם זה הוא ביקש מבתו, שהיתה נערה, שתעזור לו להגיה ספרים.

"הבת, כנראה מיהרה ללכת למקום אחר, ואמרה לו: 'אבא, כשאחזור הביתה אבדוק עבורך אפילו מאה ספרים'. בהמשך היום, כשהיא חזרה הביתה, מצא הבית ערימה גדולה מאוד של ספרי 'משנה ברורה', הממתינים לה להגהה...

"היא התפלאה, ושאלה את אביה למה הוא הניח לה כל כך הרבה ספרים. תשובתו של אביה הגדול היתה: 'הלא אמרת שתבדקי מאה ספרים כשתחזרי, אז ספרתי מאה ספרים ושמתי על השולחן'... כי בכל מה שקשור לאמת ושקר, הן בערך והן כאילו, על האדם לעמוד במילתו ולקיים את דיבורו", מסיים הרב קנייבסקי את הסיפור.

באחת הפעמים, הגיע אל הרב קנייבסקי תלמיד חכם לשאול מספר שאלות, וביקש מהרב לשאול 5 שאלות. השואל התחיל לשאול, והרב פתח את 5 אצבעות ידיו, ומונה אחת לאחת. כשסיים את השאלה החמישית, ביקש הלה לשאול "רק שאלה אחת אחרונה", השיב הרב קנייבסקי: "לשאלה אחת יש לי עדיין פנאי, אולם מה אעשה ולך כבר אסור לשאול כי אסור לשקר. עליך לעמוד במילתך..."

מי איים על הרש"ש בסכין? מה נדר באותו רגע? הרב זמיר כהן בסיפור מופלא הממחיש את מידת האמת אצל גדולי ישראל:

הידברות שופס

ספר דניאל עם פירוש נזר חזיונות של הרב זמיר כהן

45לרכישה

מוצרים נוספים

סט ארכיאולוגיה תנכ"ית הרב זמיר כהן

חבורת תריג 9 - בתעלומת הזהב

זה אפשרי - הרב יצחק פנגר

גביע קידוש מוכסף

מקראות שלובות - מגילת איכה

הקרב על המקדש

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה