מצוות

אמת - 10 עובדות על המצווה המגנה מפורענויות

על ידי הקפדה על מידת האמת, זוכה האדם להידבק בקב"ה, וכך לא יכול מלאך המוות לשלוט בו. 10 עובדות על מידת האמת

  • י"ד חשון התשפ"ב
אא

1. מהי מידת האמת? "שידבר אדם דבריו בלא רמאות, ומשאו ומתנו בלא רמאות, ופיו ולבו שווים". ("מעלות המידות")

2. עוד מובא בחשיבות מידת האמת: "דעו, בני, כי מעלת התמימות היא מעלה גדולה ויקרה. שכל מי שהולך בתמימות, הקב"ה בוחר בו ובשירותו, כענין שנאמר: "הולך בדך תמים הוא ישרתני", וכן ציוה משה רבנו: "תמים תהיה עם ה' אלוקיך".

3. "כל מי שהולך בתמימות, הקב"ה מסיעו במעשה עבודתו ומתמים דרכיו... ורוצה וחפץ בו... והקב"ה משמרו מן החטאים והעוונות, ויושב שקט ובוטח כיין שוקט על שמריו".

4. בילקוט תהילים(מזמור פ"ה) על הפסוק: "אמת מארץ תצמח", מבואר: "בזמן שיש אמת בארץ, הקב"ה עושה צדקה עם הבריות ומציל אותם מפורענויות, וטובה באה לעולם".

(צילום: shutterstock)(צילום: shutterstock)

5. אדם הנוהג במידת האמת, מקיים מצוות עשה של "והלכת בדרכיו", ועל כך נאמר בספרי: "אלו דרכי הקב"ה: "ה' ה' קל רחום וחנון, ארך אפים ורב חסד ואמת".

6. כל הזהיר במידת האמת, מציל את נפשו ונפש בניו ובנותיו מן המיתה. ה"חפץ חיים" מצטט את המסופר במסכת סנהדרין, על תלמיד חכם שאמר, שהיה זהיר במידת האמת, שאפילו היו נותנים לו כל ממון שבעולם, לא היה משנה בדיבורו. מדוע? אותו תלמיד חכם סיפר כי כה היה המקרה: "פעם נזדמן למקום אחד, ושמו קושטא. שם כל התושבים היו מקפידים ביותר על מידת האמת, ומתו כולם באריכות ימים ושנים. ולקח אישה מהן. והיו לו ממנה שני בנים. פעם אחת הייתה אשתו חופפת ראשה במסרק, ובאה אחת משכנותיה ודפקה בדלת. אמר בלבו: 'אין דרך ארץ שתיכנס לבית, בעוד אשתו עומדת פרועת ראש, ואמר לאותה השכנה, שאין אשתו בבית, ומתו לו שני בניו. באו אנשי המקום ואמרו לו: מה זה ועל מה זה, ומה עוון יש בידך שמתו בניך? אמר להם: כך וכך היה המעשה. אמרו לו: צא מעמנו, ואל תגור עמנו".

7. ה"חפץ חיים" מביא מקרה זו בספרו "שפת תמים", ומסביר את הקשר בין אריכות ימים למידת האמת, באמרו: "כל הזהיר בשלמות במידת האמת, הוא מתדבק בחייו לאלוקים חיים שהוא מקור האמת, ולא יוכל מלאך המוות לשלוט בו. ורק כאשר הוא זקן ושבע ימים, מוכרח הוא למות בעטיו של נחש".

8. ה"חפץ חיים" מסיים את ספרו בהוראה: "ולפיכך, יראה אדם להרגיל עצמו לאמת את דבריו בכל ענין שיוכל, בכל מה שיעבור עליו, בין לטוב בין לרע".

9. בספר "פלא יועץ" מבואר הקשר בין מידת האמת למידת האמונה בקב"ה. בהלכות משא ומתן מובאים דברים חשובים אודות חשיבות מידת האמת בעת משא ומתן: "ידוע ששאלה ראשונה ששואלים לאדם ליום הדין היא "נשאת ונתת באמונה". ועתה בעוונותינו הרבים, יש שטוענים טענות של הבל, שבזה הזמן קשים מזונותיו של אדם והרוצה להתנהג ביושר ואמונה לא יוכל לאכול אפילו פת במלח, ומתוך כך נעשה כהיתר לעשות עוולה ולדבר כזב ולגנוב ולגזול ולהשיג גבול וכהנה רעות רבות... ואין איש שם על לב להיות ניחם על הרעה, אוי להם לבריות מיום הדין".

ה"פלא יועץ ממשיך באמרו: "כל התורה כלולה באמונה, ואדם ניכר בכיסו. כי המאמין בה' כי הוא הנותן כוח לעשות חיל, ושכל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה מפי עליון, לא יאמין שעל ידי עוברו פי ה' יצליח בכל דרכיו, ואם יצליח בוודאי בלי שום ספק שיהיה עושר שמור לבעליו לרעתו, מלבד עונשו שיהיה שמור לו לעולם הבא. והמאמין בה' באמת בלב שלם, יאמין באמונה שהצור תמים פעלו כל דרכיו משפט. וכל דעביד רחמנא לטב עביד למען ייטב לו בעולם שכולו טוב, והן אמת שכל ישראל מאמינים בני מאמינים, אבל לא האמונה העיקר, והכל לפי רוב המעשה שיהיה מורה על האמונה".

10. ה"חפץ חיים": "אפילו לבניו הקטנים מצווה להזהירם תמיד, שיתרחקו מדיבורי השקר. משום כך אמרו חז"ל כי אין להבטיח לינוקא דבר מה שיקנה לו, כאשר בלבו אינו חושב לעשות כן, אלא אם יבטיח להם, יקיים. וממנו יראו שמקפיד על האמת, וכן יעשו... ויגדיל בעיניהם עוון השקר, באופן שיחרדו בנים וייזהרו מאוד, עד שייעשה להם טבע שני, שלא לדבר שקר".

תגיות:פורענויותמידת האמת

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה