מקבצי שו"ת - שאל את הרב

האם מותר לקרוא בקפה? איך פותחים שקית חלב בשבת? ועל איזו אצבע עונדים טבעת נישואין?

מקבץ שו"ת 109 – השאלות הכי מעניינות שפורסמו השבוע במדור שאל את הרב באתר הידברות

| ה' תמוז התשע"ט |
(צילום: shutterstock)
אא

1. לאחרונה עברתי ניתוח רפואי משולב קוסמטי. לניתוח מהסוג שעברתי קיימת קבוצה בפייסבוק, בה משתפים חוויות, תמונות, חוות דעת וביקורת על רופאים. האם אני יכולה לכתוב פוסט המכיל ביקורת טובה על המנתח שניתח אותי? זה רופא מעולה עם יחס מדהים, שאני מרגישה שאני חייבת להמליץ עליו. האם זה לא נחשב לרכילות?

בהמלצה טובה אין חשש לשון הרע או רכילות.

*  *  *

2. האם מותר לקרוא בקפה?

אסור לקרוא בקפה כדי לדעת עתידות, כמבואר בשלחן ערוך יורה דעה (סימן קע"ט סעיף א') וברמ"א שם.

*  *  *

3. האם מותר לגבר לשים על עצמו בושם, או שיש בזה איסור משום "לא ילבש"? אם אפשר מקור לתשובה בבקשה.

מותר לגבר לשים בושם של גברים, ואין בזה איסור "לא ילבש", אבל אסור לגבר להתבשם בבושם של נשים.

מקורות: שו"ת אמרי הלכה ומנהג (הלפרין), סימן ל"ד עמ' רי"ב, הובא בקונטרס לבושי בנימין, להרב בנימין חותה, עמ' י"ט. ועיין בגמרא ברכות דף מג ע"ב לגבי יציאת תלמיד חכם לשוק כשהוא מבושם, מבואר שם להדיא שמותר לגבר להתבשם.

(צילום: shutterstock)

 

4. האם מותר לזרוק כיפה לפח, או שהיא טעונה גניזה?

מותר לזרוק כיפה לפח.

מקורות: ספר גנזי הקודש (פרק כ' סעיף ח' והערה י"ג) בשם הגר"נ קרליץ שליט"א, שאין שום צד להצריך כיפה גניזה, ע"ש.

*  *  *

5. האם מותר לאשה ללבוש בגד שיש בו רק קצת אדום? והאם מותר להרכיב משקפיים עם מסגרת אדומה?

אמנם אין לנשים ללבוש בגדים בצבע אדום, משום שזה נחשב לפריצות, ומביא לדבר עבירה (יעוין במסורת הש"ס במסכת ברכות דף כ' עמוד א' בשם הערוך. וע"ע בשו"ת ישועת משה חלק ג' סימן ע"ז, ובספר שלחן ערוך המקוצר חלק ו' סימן רב סעיף ז' והערה ל"ד, ובספר לבושה של תורה חלק ב' סימן ס"ג). אולם אם רק חלק קטן מהבגד אדום וזה לא ניכר ובולט - אפשר להקל (וכן יעוין בספר שלחן ערוך המקוצר שם הערה ל"ו).

אין לאשה להרכיב משקפיים עם מסגרת אדומה.

*  *  *

6. איך פותחים שקית חלב בשבת? האם גוזרים פתח במספריים או בסכין?

מותר לפתוח שקית חלב בשבת הן בסכין והן במספריים.

מקורות: כן דעת רוב אחרוני דורנו, להתיר לפתוח שקיות חלב בשבת כרגיל, ומהם: בשו"ת ציץ אליעזר חלק י"ד (סימן מ"ה אות ה', אלא שלדעתו יש להיזהר שלא לקרוע במקום האותיות), ובשו"ת משנה הלכות חלק י' (סימן נ"ט, אלא שכתב שאם יכול על ידי שינוי - מה טוב, ותבוא עליו ברכה), ובשו"ת אבן ישראל חלק ז' (סימן ט"ז), ובספר אור לציון חלק ב' (פרק כ"ז אות ז', ושם כתב שאין לחוש אם תוך כדי הפתיחה נקרעות שלא במתכוון אותיות שכתובים שם).

וכן ראה בספר חזון עובדיה על הלכות שבת חלק ה' (עמודים שס"ה-שס"ז) שהעלה שמותר לחתוך שקית חלב בשבת הן ביד הן בסכין והן במספריים (ועיין שם שציין עוד לשו"ת חשב האפוד חלק ג' סימן קי"ח שהתיר לפתוח קרטונים של חלב בשבת. ושכן כתב בשו"ת באר משה חלק ו' סימן פ"ט להתיר מעיקר הדין. ושכן פסק עוד בשו"ת דברי יציב חלק אורח חיים סימן קע"א. והביא עוד משו"ת דבר יהושע חלק ב' סימן קלה אות ב' להתיר לפתוח שקית חלב גם באופן שכל צדדי השקית מודפסים אותיות של שם החברה וההכשר, אלא שרצוי למצוא מקום לקרוע במקום שאין צורך בקריעת האותיות. ובסוף דבריו ציין לשו"ת נחלת לוי סימן ל"א שהעלה להקל לפתוח בשבת שקית חלב אף על ידי סכין או מספריים, ע"ש).

*  *  *

7. באיזו אצבע מניחים את טבעת הנישואין לכלה?

החתן מניח את הטבעת על אצבע הכלה (דהיינו האצבע שנמצאת בסמוך לאגודל). ובטעם הדבר ראה כאן.

*  *  *

8. האם מותר להלחין רק חלקים מסוימים משיר השירים?

כל שהכוונה היא התקרבות לבורא - אין כל בעיה, אולם חלילה לשורר פסוק זה לצורך אהבה וכדומה.

(צילום: shutterstock)

 

9. האם מותר לשים שרשרת תליון עם תמונה של נפטר (בעלי)?

אין כל בעיה.

*  *  *

10. השבוע, בזמן שהתפללתי מנחה בחדרי בבית, אמא שלי דפקה על הדלת (הדלת הייתה נעולה) ובקשה שאפתח. לא עניתי, כי הייתי באמצע תפילת עמידה. קיוויתי שהיא תבין שאני בתפילה, אבל היא דפקה שוב ואמרה שהיא צריכה משהו מהחדר. לא ידעתי אם מותר לי לזוז ממקומי ולפתוח משום כיבוד הורים, לכן לא עניתי וסיימתי את התפילה.

מה צריך לעשות במצב כזה?

על פי הההלכה אין להפסיק באמצע תפילת שמונה עשרה כלל, אפילו אם מלך ישראל שואל בשלומו. ורק כשיש חשש פיקוח נפש מותר להפסיק (יעוין שלחן ערוך אורח חיים סימן ק"ד סעיף א', ומשנה ברורה שם). לכן אין היתר לפתוח את הדלת להורים באמצע תפילת שמונה עשרה.

אמנם אם הדפיקות בדלת הפריעו לך לכוון בתפילה, היה עליך ללכת ולפתוח את הדלת מבלי להפסיק בדיבור, ולשוב מיד אחר כך לתפילתך (ספר תפילה כהלכתה פרק י"ב סעיף פ"ו והערה קצ"ח בשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל).


דרגו את המאמר - ותעזרו לקידומו בגוגל:

ממוצע 4.1 (14 מדרגים)
הנקראים ביותר
הידברות שופס

יומן "שנה וברכותיה" לשנת תש"פ - הרבנית ימימה מזרחי

65לרכישה

מוצרים נוספים

ערכת חזרה ללימודים לבנות - חיים ולדר וילדות מספרות על עצמן

ערכת חזרה ללימודים לבנים - חיים ולדר וילדים מספרים על עצמם

ערכת חזרה ללימודים - מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל

ילדים מספרים על עצמם בקומיקס 3 - חיים ולדר

60 גיבורים - הרב יוסף ברוק

סדר הדורות הקצר - הרב שלמה בניזרי

לכל המוצרים