הרב שניר גואטה

הרב שניר גואטה - במה תלויה הגאולה שלך?

הרב שניר גואטה

למה זוכה אדם שעומד בנסיונות ומקיים את רצון השם? הרב שניר גואטה בהרצאה מחזקת במיוחד

(אורך 53:47)