x
הרב יצחק פנגר

הרב יצחק פנגר - מי הבוס?

הרב יצחק פנגר

איך שליש מחיינו אנו מבלים בשינה, וכיצד החלומות הם בעצם לימוד של השם שלא הכל בידיים שלנו? הרב יצחק פנגר בהרצאה שתזכיר לנו מי הבוס בעולם שלנו