בחירות 2019

הבחירות מצווה מדאורייתא - לא הגזמתם?!

יום הבחירות הוא יום המפקד האמיתי: מי לה' אלי. אל תוותרו על כמה מצוות שמגולמות בפתק אחד. הוא שווה הרבה יותר מכפי שנדמה לכם. הרב ראובן זכאים בטור מיוחד ליום הבוחר

| ד' ניסן התשע"ט |
הרב ראובן זכאים
אא

נכון, אתם מסכימים, חשוב לצאת ולהצביע. זו לא רק זכות אלא גם חובה של ממש. יש לבחירות השפעה מכרעת על מהלך חיינו בשנים הקרובות. אבל מה שאיננו מצליחים להבין - האמנם כצעקתה?! ראינו את זעקתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל, אשר עד ימיו האחרונים קרא מנהמת לבו לתמוך ולסייע לתנועה הקדושה. שמענו והתרגשנו לקבל את הבטחתו המפורשת לשכר נצחי בעולם הבא לכל הבוחרים. ראינו ודמענו מול זעקת הכהן הגדול, מרן הרב שלום כהן שיבדל לחיים, שהבית בסכנה! אנו שומעים השכם והערב מגדולי הרבנים שיש מצווה גדולה וחובה קדושה להצביע ש"ס, האמנם מדובר במצווה גדולה כל כך?! הייתכן שהטלת פתק קטן בקלפי נחשבת כמצות עשה מדאוריתא?!

 

אתם זוקפים גבות?

הזמן קצר והמלאכה מרובה, נתחיל דווקא מהסוף: אמת ויציב, מדובר במצווה דאורייתא! לא רק במצווה, אלא בכמה מצוות בבת אחת. באמת, אתם תוהים?! רגע רגע, עוד לא סיימתי, מדובר כאן במצווה הכי גדולה שישנה בתורה, שלא בכל יום באה לידי האדם.

אתם זוקפים גבות, אני בטוח: 'כבוד הרב, נסחפת... המצווה הכי גדולה, היכן זה כתוב בתורה?! נכון כתוב 'ובחרת בחיים' אבל תסכים איתנו שלא על כך מדובר'...

אל תהיו בטוחים שלא! אם תקראו את דבריי עד הסוף, תיווכחו שגם מצוה זו מצטרפת לארסנל הזכויות.

המצווה הראשונה במעלה, עוד טרם נכנסנו לפרטים, היא הציות לחכמי ישראל. וכמו שציוותה התורה "ושמרת לעשות ככל אשר יורוך" (דברים יז, י) אם הם מורים לנו לצאת ולהצביע, ואנו מקיימים את הוראתם ללא עוררין - קיימנו מצות עשה, ממש כמו מצוות אכילת מצה או הנחת תפילין. נשים לב, אם אנו מקיימים את ציווים רק בגלל שאנו מבינים - לא קיימנו אפוא את הוראתם של חכמים, אלא את הוראת ליבנו שלנו. אדרבה! כמה שיש לנו אולי שאלות ותמיהות, כמה שיש לנו רצונות אישיים, ואנו מתעלים מעל הכל, ונצמדים לדעתם דעת התורה, כך אנו מקיימים את המצווה באופן המהודר ביותר. וכדרשת רבותינו על הפסוק: "ככל אשר יורוך" - 'אפילו אומרים לך על שמאל שהוא ימין, ועל ימין שהוא שמאל'. גם כשאתה חושב שהאמת נמצאת בדיוק בצד השני, תשמע בקולם. תבין שאתה עומד בפוזיציה הלא נכונה, ממש כשם שימין ושמאל משתנים בהתאם לזווית העמידה ומה שאצלך ימין, אצל חכמי התורה הנצבים מולך הוא שמאל, ולהיפך. תסמוך עליהם שהם, בעיני הנשר שלהם, רואים מה שאינך מסוגל לראות.

על אחת כמה וכמה במקרה דנן שכולם מבינים ורואים שמדובר בימין שהוא ימין! שכן מי שמעט מתבונן כמה הישגים הביאו ומביאים הנציגים למען התורה ולמען עם ישראל ורווחתו לא יכול להבין אחרת. ואם מאן דהוא ינסה לערער שמא נכתבו הדברים על הסנהדרין, דרשו רבותינו מהפסוק: "ובאת אל השופט אשר יהיה בימים ההם" - אין לך אלא שופט שבימיך! בטח כאשר מדובר בדעתם של רוב מנין ורוב בנין של חכמי התורה ויושבי על מדין, שהורו מה שהורו חד משמעית.

 

תזכרו את ממשלת הליכוד-לפיד. תזכורת למי ששוקל להצביע ליכוד

המצווה השנייה שמקיימים בבחירה הנכונה: התורה מזהירה אותנו בכמה מקומות לחוס ולרחם על הזולת, לדאוג לרווחתו ובעיקר לרחם ולסייע לדלים ולאביונים, ולא להתעלם מזעקתם ולא לקפוץ את ידינו מלמלא את צרכיהם: "לא תאמץ את לבבך ולא תקפץ את ידך מאחיך האביון" (דברים טו, ז) והנביא ישעיה (נח, ז) אמר בשם השם: "ומבשרך לא תתעלם!". כולנו זוכרים את כאבו העמוק של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל, על מצבם הקשה של המשפחות בישראל, בתקופת הקיצוצים הקשים בסוף ימיו, כשקמה ממשלת ימין שהותירה את המפלגות התורניות בחוץ (תזכורת מהדהדת למי שחושב לסמוך על הליכוד או על כל מפלגה אחרת שאיננה בהנהגה תורנית).

התנועה הקדושה מאז היווסדה עושה בכל כוחה לרווחת הציבור, נאבקת להקל את העול הכלכלי הכבד שעל גבו, ומצטיינת בעמידתה הנחרצת לצדם של האביונים והדלים והשכבות החלשות. טלו לדוגמא את ההישגים של תנועת ש"ס רק בקדנציה האחרונה, מדובר בהישגים מדהימים שלא הכל מודעים אליהם. הישגים מובהקים שהיא השיגה, ואף הניחה סכומי עתק מתקציבה כדי ליישמם בשטח, לא רק למען בוחריה, אלא לטובת כלל עם ישראל. הנה דוגמאות ספורות: הורדת מחירי התחבורה הציבורית ב14.5% חיסכון של אלפי ₪ בשנה לכל משפחה. הורדת מחירי המים ב17% אחוזים. העלאת שכר המינימום ל5,300 ₪. ביטול הקיצוץ בקצבאות הילדים והקמת קרן פיקדון לכל ילד בישראל. טבלת הנחות חדשה בארנונה, שחוסכת אלפי שקלים בחודש בעיקר למשפחות ברוכות ילדים ו/או מעוטי יכולת. רפורמת צדק חלוקתי בארנונה, לפיה הרשויות החזקות מחזקות את הרשויות המוחלשות, הקמת 45 מתחמי עבודה משותפים בפריפריה החברתית, הקמת 200 גני שעשועים חדשים ב-80 רשויות. מאות אירועי פיוט ותרבות בנגב בגליל ובפריפריה החברתית. כל תמיכה בתנועה מוסיפה לנציגים כח ועוצמה להמשיך לסייע לכל דורש ולמלא את משאלותיו. והרי לנו מצוות צדקה וחסד שאין ערוך אליה, בהיקפים אדירים.

המצוןה השלישית, עלית על כולנה, קשורה אף היא לסיוע לנזקקים, אך לא במובן הגשמי, אלא ובעיקר במובן הרוחני, שכן 'אין עני אלא בדעת'. וגם על כך נאמר וביתר שאת 'ומבשרך אל תתעלם', וישראל ערבים זה לזה! הרי על כולנו מוטלת האחריות שכל יהודי ויהודייה ילד וילדה מאחינו ואחיותינו יכירו את מי שאמר והיה העולם. שיחשפו לטוב האמיתי, ותוענק להם ההזדמנות ללמוד וליישם את ערכי הנצח שלנו. הבה ונסקור על קצה המזלג את ההישגים בתחום המקודש הזה של חינוך והקניית ערכים לכל שדירות העם. יש לתנועה רשת חינוך מצוינת בשם 'בני יוסף' על שמו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל. כ-250 מוסדות חינוך איכותיים הפרוסים מדן ועד אילת, מקנים תורה, ערכים יהודיים, וגם מקצועות הליבה ברמה גבוהה, עבור יותר מ-51,000 בנים ובנות, כן ירבו! יותר מ-1500 חונכים וחונכות מלווים באהבה את תלמידי כיתות ז'-ח' ברשת החינוך. תוכנית "אופק" מרכזי מצוינות לכ-5000 תלמידים בפריפריה, פרויקט "צומחים יחד" המסייע ומלווה 15.000 תלמידים ב-53 רשויות. כמו כן, מקיימת התנועה למעלה ממאה מועדוני נוער ומדרשיות המקנים ערכים ויהדות לאלפים. וכן רשת שיעורי תורה בכל רחבי הארץ לנוער ומבוגרים, נשים ונערות, בשם 'אל המעיין', קייטנות לנשים, תוכניות העשרה, וכהנה וכהנה.

 

הכרת הטוב

המצווה הרביעית קשורה לחובת 'הכרת הטוב', התורה מצווה בכמה מקומות ומזהירה להכיר טובה אפילו לבריות ובעלי חיים, הנה דוגמא אקטואלית: "ובשר בשדה טריפה לא תאכלו - לכלב תשליכון אותו" (שמות כב, ל). מדוע רק הכלב מתוגמל?! כי ביציאת מצרים הוא לא נבח נגד ישראל: "ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו" (שם, יא, ז). וכל שכן לבני אדם, גם לגויים, אפילו למצרים. דוגמא אקטואלית נוספת: "לא תתעב מצרי כי גר היית מארצו" קולטים?! מצרים, זו שהשתעבדה בנו באכזריות מאות בשנים, שהשליכה את בנינו ליאור, ועדיין מצוה התורה להכיר להם טובה על האכסניה שסוף סוף העניקו לנו בארצם.

מעתה נלמד בקל וחומר, כמה חובה יש עלינו להכיר  לרבותינו המנווטים את דרכנו יומם ולילה, ובראשם מרן רבינו עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה שמסר את נפשו עלינו. הכרת הטוב לרבותינו ממשיכי דרכו, מרן הרב שלום כהן שליט"א ומועצת חכמי התורה, שמלוים את התנועה ונציגיה על כל צעד ושעל. וכל הנוטל עצה מן הזקנים אינו נכשל! הכרת הטוב לרבותינו מאירי עינינו, ובראשם מורינו הגאון הרב זמיר כהן, שקראו לנו לתמוך ולחזק את התנועה. והכרת הטוב לעוסקים בצרכי הציבור באמונה, נציגי הציבור המסורים. כל תמיכה שאנו מעניקים להם מהווה הכרה בטובתם, ומילוי חובה מוסרית מצדנו, שהיא ערך עליון וגבוה ביהדות. ועד היכן מגיעים הדברים?! עד שאמרו רבותינו: 'כל הכופר בטובתו של חבירו - ככופר בטובתו של הקב"ה'.

המצווה החמישית קשורה, לחובה הקדושה המוטלת על שכם כל אחד ואחת להקים את התורה הקדושה. כאזהרת השם יתברך: "ארור אשר לא יקים את דברי התורה" (דברים כז, כו). ובמדרש מצאנו דברים מבהילים, 'אמר אחא בשם ר' תנחום ב"ר חייא: למד אדם ולימד ושמר ועשה והיתה סיפק בידו למחות ולא מיחה, להחזיק ולא החזיק - הרי זה בכלל ארור!' (ויקרא רבה, קדושים, פרשה כה). כלומר, לא מספיק ללמוד וללמד לשמור ולעשות, אלא יש מצבים שצריך למחות, יש מצבים שיש להקים את התורה לרוממה ולחזקה ואסור לעמוד מהצד. ומידה טובה מרובה ממידת פורענות פי חמש מאות, מי שיקים את התורה ויחזקה הוא בכלל: ברוך אשר יקים את התורה הזאת! בשעה הרת גורל זו שצביונה ועתידה הרוחני של המדינה על כף המאזניים, כשהתורה הקדושה עומדת ומתחננת אלינו לסעדה ולהקימה. כשעולם התורה, ושמירת התורה, עומדים למבחן מהקשים שידענו, כל מי שמצביע ותומך - מקים את התורה ומחזק אותה.

וגם בתחום זה נציג הישגים מרשימים שהושגו בדם יזע ודמעות, בקדנציה האחרונה, שום דבר לא מובן מאליו: חוק המרכולים ששומר על כבוד השבת בפרהסיא הציבורית, עמידה על משמר הכשרות, הנישואין והגיור שיהיו כדת וכדין. מאות מיליוני שקלים הושקעו בבניית ושיפוץ בתי כנסת בתי מדרש ומקוואות טהרה! שמירה והגנה על עולם התורה, הרמת קרן עולם התשובה בישראל, סיוע נרחב למוסדות תורה וחסד, עצרות סליחות המוניות, מאבק נגד מתווה הכותל ומלחמה חסרת פשרות ברפורמים ומפרי ברית המבקשים לקעקע את צביונה היהודי של המדינה.

 

מצוות קידוש השם

וכעת הגענו אל היהלום שבכתר, למצווה השישית הגדולה מכולן: "ונקדשתי בתוך בני ישראל" המצווה הגדולה ביותר בתורה היא מצות קידוש השם. מנגד, העבירה החמורה ביותר היא חילול השם ח"ו. בעת הזו, אשר החושך יכסה ארץ ורבים הקמים עלינו ומבקשים להרוס את צביונה של המדינה, להכניס זמורת זר בקרב מחננו, לחלל את השבתות והמועדים המקודשים, להתיר דריסת רגל למחריבי הדת, לפגוע בחינוך הטהור של ילדי ישראל, להרוס את מוסד הנישואין, לפגוע בגיור על פי ההלכה, ולעודד התבוללות במישרין ועקיפין, להרבות בעלילות דברים על הכשרות בישראל ולהכניס ולעודד צריכת מאכלות אסורות, לדבר סרה על השם ועל משיחו, לצאת בקמפיין נגטיבי על ההדתה כביכול, לתקוע טריז בין המגזרים בישראל. יום הבחירות הוא יום המפקד האמיתי: מי לה' אלי! מי בעד מדינה יהודית, ערכית, המכבדת את התורה, המכבדת את חכמי התורה, המכבדת את מסורת ישראל. כל קול שנוסף לתנועת ש"ס נספר ומוצג לעיני כל ישראל - ובכך מלמד את כולם כי לא פסו אמונים מבני אדם, ואין לך  קידוש שם שמים ברבים גדול מכך. ואין קץ ואין ערוך לשכרו הגדול של מקדש שם שמים בעולם הזה ובעולם הבא.

אז אנא, אחיי ורעיי! לא עת לשבת בחיבוק ידיים מצווה הבאה לידך - אל תחמיצנה. הנה לנו עוד מצווה, שביעית במספר: 'ובחרת בחיים!' בחיים ערכיים, בחיים נצחיים.

צאו להצביע, וגם להשפיע על אחרים. גדלו לה' איתי ונרוממה שמו יחדיו!

ובשם ה' נעשה ונצליח!


דרגו את המאמר - ותעזרו לקידומו בגוגל:

ממוצע 4.7 (56 מדרגים)
הנקראים ביותר
הידברות שופס

סט ארכיאולוגיה תנ"כית - הרב זמיר כהן

319לרכישה

מוצרים נוספים

המדריך המלא לחינוך ילדים - הרב זמיר כהן

בוסר המלאכים - ארגז כלים להורי המתבגר - הרב דן טיומקין

רזי התזונה - להתנקות, להבריא, לרזות בקלות

תיק מהודר עם ידית לטלית ותפילין

נטלה מהודרת "עיטורים"

ערכה מהודרת להבדלה

לכל המוצרים