חדשות כלכלה

מדריך למשתמש: מה מותר ואסור לפי החוק להגבלת השימוש במזומן

החוק החדש ייכנס לתוקף בעוד ארבעה ימים, ב- 1 בינואר 2019. על פי החוק, לא נוכל לשלם במזומן בסכום העולה על 11 אלף שקלים. מה עושים במקרה שרוצים לרכוש מוצר שעולה 13 אלף שקלים? השיפוצניק יוכל לקבל תשלום 'בשחור'? וגם: מה העונש שיוטל על מי שיפר את החוק? מטרת החוק: להיאבק בהלבנת הון, השתמטות מתשלום מיסים ומימון טרור

| י"ח טבת התשע"ט |
(צילום אילוסטרציה: shutterstock)
אא

החוק לצמצום השימוש במזומן הוא חוק שאושר בכנסת במרץ 2018, במטרה להגביל את השימוש במזומנים, לצמצם את ההון השחור, ולהיאבק בהלבנת הון, השתמטות ממס, מימון טרור ועוד. החוק ייכנס לתוקף ב-1 בינואר 2019, בעוד ארבעה ימים.

השימוש במזומן הוכר בארץ ובעולם כגורם שמניע את הכלכלה השחורה. כלכלה שחורה או "כלכלת צל" (shadow economy)  היא פעילות כלכלית שאיננה מופיעה בנתוני התוצר המקומי הגולמי (תל"ג). היא כוללת פעילויות כלכלית והכנסות שמתבצעות מחוץ למסגרת החוקית של המדינה. עסקאות שכאלה, שמתבצעות למשל כאשר משלמים לשיפוצניק 'בשחור' - אינן מדווחות לרשויות לרוב כדי להימנע מתשלום מיסים.

ההערכה היא שהכלכלה השחורה בישראל גורמת לאבדן הכנסות ממיסים בהיקף מוערך של מיליארדי שקלים חדשים מדי שנה. הכלכלה השחורה והלבנת ההון ניזונות משימוש בכסף מזומן. מאחר שהכסף המזומן הוא 'אנונימי' וניתן להעלים אותו הרחק מעיניהן של רשויות המס והמערכת הפיננסית.

החוק ייכנס לתוקף בעוד ארבעה ימים – אז מה מותר, ומה אסור?

על פי החוק, לא ניתן יהיה לשלם במזומן בעסקה מול עוסק או ספק שירות כאשר גובה עולה על 11,000 שקל. ניתן לבצע כל עסקה מעל לסכום המוגבל בחוק רק באמצעות צ'קים (ראו בהמשך מגבלות החלות על צ'יקים), העברה בנקאית, כרטיסי אשראי, כרטיסי חיוב מיידים וכרטיסים נטענים.

איך אפשר לשלם? 

ניתן יהיה לשלם עד 10% ממחיר העסקה במזומן, ובלבד שהסכום במזומן לא יעבור את הרף הקבוע של 11,000 שקל. למשל - אם מעוניינים לרכוש מזגן שמחירו 13 אלף שקלים, ניתן יהיה לשלם עליו לכל היותר 1,300 שקלים (10 אחוזים מהעסקה). בעסקאות בין אנשים פרטיים (שאינם עסקים) המגבלה תקפה בסכום העולה על 50 אלף שקל. כך לדוגמא, אדם פרטי הרוכש רכב יד שנייה מאדם פרטי, בסכום של 45 אלף שקל - יכול לשלם במזומן. בעסקה מעל סכום של 50 אלף שקל (סכום המגבלה), שניהם יכולים לשלם או לקבל תשלום במזומן רק עד 10% ממחיר העסקה או 50,000 שקל - לפי הסכום הנמוך מבין השניים.

האם החוק אוסר על החזקת מזומן בסכום העולה על 11,000 שקלים?

 החוק לא אוסר על החזקת מזומן. הוא מגביל את השימוש במזומן.

האם המגבלה תקפה על תשלום במזומן כשכר עבודה?

אם שכר העבודה גבוה מ-11,000 שקל (סכום המגבלה) - חל איסור לשלם או לקבל אותו במזומן. לא ניתן לשלם במקרה כזה במזומן אפילו חלק קטן מהשכר.

מותר לקבל כסף כמתנה?

עד לסכום של 50,000 שקל אין הגבלה על קבלה או תשלום במזומן. במתנה מעל סכום זה ניתן לקבל מתנה במזומן רק עד 10% מסכום המתנה או 50,000 שקל, לפי הנמוך.

יצוין כי ההגבלות על השימוש במזומן לא חלות בין קרובי משפחה, למעט על תשלום במזומן לקרוב משפחה עבור שכר עבודה. קרוב משפחה מוגדר כבן זוג, הורה, הורה של הורה, בן, בת, אח, אחות וילדיהם, נכד או נכדה ובני זוג של כל אחד מאלה. מלבד קרובי משפחה, ההגבלות לא חלות על העברת מזומנים לכל אדם הסמוך על שולחנו.

מה העונש שיוטל מי שמפר את החוק?

על בעל עסק שיפר את החוק יוטל קנס שגובהו ייקבע בהתאם לסכום ההפרה  - סכום התשלום במזומן. למשל, אם סכום ההפרה הוא עד 25,000 שקל - שיעור הקנס יהיה 15% מסכום ההפרה. מעל 25,000 שקל ועד 50,000 שקל - שיעור הקנס יהיה 20% מסכום ההפרה ומעל 50,000 שקל - שיעור הקנס יהיה 30% מסכום ההפרה.

ומה לגבי מי שאינו עוסק ושילם במזומן, מעבר למגבלת החוק?

על פי התקנות יוטל עליו גם כן קנס מנהלי. עדיין לא נקבע מה יהיה שיעור הקנס.

האם כבר מ-1 בינואר 2019 יוטלו עונשים על מי שיפר את החוק?

החוק נכנס לתוקף ב-1 בינואר 2019, אולם עד ליום ה-30.9.2019 לא יוטל עיצום כספי או קנס מנהלי במקרה של הפרת החוק. אלא אם כן המפר קיבל התראה בכתב על ההפרה, וחזר והפר את אותה הוראה.

כדאי לדעת – חלות מגבלות בנוגע לשימוש בצ'קים

על פי החוק, אסור יהיה לתת או לקבל "צ'ק פתוח" בכל סכום שהוא, אם מדובר בעוסק, או בצ'ק העולה על 5,000 שקל, אם מדובר במי שאינו עוסק. אסור יהיה גם להסב צ'ק מבלי ששם המסב ומספר הזהות שלו רשומים בצ'ק.

כמו כן, לגופים הפיננסיים (כגון בנקים), יהיה אסור לפרוע צ'ק פתוח, או צ'ק מוסב שעולה על 10,000 שקל - אם הוא הוסב יותר מפעם אחת (למעט צ'ק שהוסב על ידי גוף פיננסי מפוקח), או אם לא נקובים בו שמות המסב והנסב ומספר הזהות של המסב.

כדאי לדעת - מגבלת מזומן חלה גם ברכישת דירה

גם ברכישת נכס חלות הגבלות השימוש במזומן (עד 11,000 שקל בעסקה מול עוסק כמו קבלן ועד 50,000 שקל בעסקה מול אדם פרטי, ברכישת דירה יד שנייה למשל).

האם צריך לדווח על אמצעי התשלום?

התשובה לכך חיובית. במקרה של רכישת דירה על הקונה לדווח מהם אמצעי התשלום שבהם הוא משלם למוכר. האם הוא משלם בצ'ק בנקאי, העברה בנקאית או צ'ק רגיל.

אם אני לא יודע איך ארכוש?

אם הרוכש עדיין לא יודע כיצד ישלם, הוא יכול להצהיר בשלב הדיווח על העסקה כי הוא עדיין אינו יודע והוא יידרש להשלים את הדיווח כיצד שילם על העסקה עד שישה חודשים מיום קבלת החזקה בנכס הנרכש.

איך מדווחים?

הדיווח יעשה באמצעות דיווח מקוון ביישום ייעודי, שייפתח באתר האינטרנט של רשות המיסים, אליו יידרש המדווח לצרף אסמכתאות כמו צילום צ'ק, אישור העברה כספית מהבנק וכדומה.

ומה יקרה למי שלא ידווח על אמצעי התשלום בעסקת מקרקעין?

מי שלא ידווח, ולא יציין שהוא מתחייב להעביר את הדיווח עד שישה חודשים מיום העסקה, לא יקבל אישור לרישום העסקה בפנקס רישום המקרקעין (טאבו).

יצוין כי, החוק קבע כי לאחר שנה מיום כניסת החוק לתוקף, שר האוצר יבחן את שינוי הסכומים הקבועים בתוספת הראשונה, ויהיה רשאי בהסכמת שר המשפטים ונגיד בנק ישראל ובאישור ועדת חוקה, להפחית את הסכומים כך שבמקום 11,000 ש"ח, הסכום יופחת ל-6,000 ש"ח, ובמקום 50,000 ש"ח, החוק יופחת לסכום של 15,000 ש"ח (למעט לעניין קניית כלי רכב).  כמו כן, החוק מחריג, לתקופה של שלוש שנים, מתחולת החוק עסקאות שבוצעו במזומן עם תושבי האזור או תושבי המועצה הפלסטינית.


דרגו את המאמר - ותעזרו לקידומו בגוגל:

ממוצע 4 (84 מדרגים)
הנקראים ביותר
הידברות שופס

סט ארכיאולוגיה תנ"כית - הרב זמיר כהן

319לרכישה

מוצרים נוספים

המדריך המלא לחינוך ילדים - הרב זמיר כהן

בוסר המלאכים - ארגז כלים להורי המתבגר - הרב דן טיומקין

רזי התזונה - להתנקות, להבריא, לרזות בקלות

תיק מהודר עם ידית לטלית ותפילין

נטלה מהודרת "עיטורים"

ערכה מהודרת להבדלה

לכל המוצרים