הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן - מקור סמכותם של חכמי ישראל

הרב זמיר כהן

מי הם גדולי ישראל, מהיכן מגיע כוחם של חכמי ישראל, ועד כמה אנחנו האנשים הפשוטים מצווים להישמע להם? הרב זמיר בהרצאתו שופך אור על אנשים מופלאים אלו