חודשים עבריים

חודש כסלו - כל מה שרציתם לדעת

עובדות על חודש כסלו, מזל החודש וגם על חודש כסלו באספקלריה חסידית

| י"ז אדר התשע"ה |
אא

- החודש השלישי למניין החודשים לבריאת העולם, והחודש התשיעי למניין החודשים בתורה ליציאת מצרים, הוא חודש כסלו.

- החודש נזכר בתנ"ך פעמיים, בספר זכריה ובספר נחמיה: "בארבעה לחודש התשיעי בכסלו", "ויהי בחודש כסלו".

- שם החודש כמו כל החודשים, הגיע מבבל ובאשורית נקרא החודש "כסילימו", שפירושו עבה ושמן כמו 'כסלים' בלשון הקודש.

- רש"י מסביר את השם כסלו מלשון תלם, על שם התלמים אשר נוצרים אחרי החרישה שנעשית אחרי היורה בעונת הזריעה שהיא חודש כסלו.

- יש המשערים כי מקור השם "כסלו" הוא מלשון כסל שמשמעותו תוחלת, שכן בתקופת שנה זו מייחלים לגשמים.

- בספרי החסידות נקשר שם החג עם חנוכה, וכסלו הוא מלשון ביטחון על שם הפסוק: "אם שמתי זהב כסלי", שעיקר הנס בחנוכה בא מתוך אמונה וביטחון.

- בחודש כסלו מתגברים הגשמים ואם לא מתחילים לרדת חלילה, בית דין גוזרים שלוש תעניות על הציבור.

- כסלו לעתים חודש חסר בן עשרים ותשעה ימים, ולעתים חודש מלא בן שלושים יום.

- בכ"ה בכסלו מתחילים ימי החנוכה להודות לה' על הניסים שעשה לנו בימים ההם בזמן החשמונאים.

 

מזל החודש

- מזל חודש כסלו, הוא מזל קשת, על שם הפסוק ביחזקאל: "כמראה הקשת אשר יהיה בענן ביום הגשם", כי חודש כסלו זמן גשמים הוא והגשם והשמש מתערבבים זה בזה והקשת נראית בענן.

- מזל החודש מסמל גם את הקשת של החשמונאים שניצחו בחודש זה את מלכות יוון והביאו ישועה לישראל.

- לפי המדרש רבה, מזל הקשת מרמז על יוסף הצדיק שעליו נאמר "ותשב באיתן קשתו".

- בחודש כסלו, נראית מערכת כוכבים בשמים שנקראת "כסיל" (כיום: אוריון) על שם החודש כסלו. 

מזל קשת (צילום: shutterstock)

 

חודש כסלו באספקלריה חסידית

לכל חג בישראל משמעות מיוחדת, שמי שמתבונן בה מתעורר בקרבו הרגש מיוחד שמחיה כאילו מחדש את האירועים שהביאו לחג זה, והרגש זה צריך להשפיע על חיי היום יום במחשבה, בדיבור ובמעשה.

המצווה המיוחדת של הדלקת נר חנוכה, המהווה ביטוי למשמעות המיוחדת של חג החנוכה, מוכיחה את העבודה הנצחית לכל עובר אורח שרואה את נרות החנוכה, כי גם כאשר יש חושך ואפילה ברחוב, שהרי מדליקים את נרות החנוכה דווקא לאחר שקיעת החמה, למרות זאת דולק האור בביתו של היהודי באור של שמחה, אור המתפשט ומאיר גם על פתח ביתו שמבחוץ.

בחנוכה אנו מזכירים שאפילו חזקים ורבים, יכולים ליפול בידי חלשים ומעטים, כאשר החזקים והרבים הם רק מבחינה חומרית וגשמית, ואילו החלשים והמעטים הם בעלי גבורה רוחנית ומסירות נפש לשמירת המצוות לתורתך וחוקי רצונך.

(צילום: shutterstock)

מצב זה הוא המצב בכל זמני עם ישראל, כימים ההם בזמן הזה. בני ישראל היו תמיד המעט מכל העמים, מבחינה חומרית אין כוחם אתם, אולם גבורתם הרוחנית היא שמביאה בסופו של דבר שרב יעבוד צעיר. הקול קול יעקב מבטל את שליחותו של הידיים ידי עשיו, והאור הרוחני והקדוש מתגבר על חשכת החומריות ומניס אותו.

בדורנו, שהוא דור עקבתא דמשיחא, נר מצווה ותורה אור מניס את החושך הכפול השורר בחוץ. על כל יהודי להתחזק ולשמוח בדביקותו בתורה ובמצוות, ולא זו בלבד שהוא מחזק את עצמו אלא צריך גם להאיר על פתח ביתו מבחוץ. כלומר, להשתדל להקרין מאורו אל החוץ, וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך, ואז גם כוחות היפך הקדושה מתבטלים והחולין נהפך לקדושה, החושך מתהפך לאור. 


דרגו את המאמר - ותעזרו לקידומו בגוגל:

ממוצע 4.5 (77 מדרגים)
הנקראים ביותר
הידברות שופס

חומש אור החיים עם ביאור אור לעיניים

320לרכישה

מוצרים נוספים

כמים ליבך - הרבנית ימימה מזרחי

המדריך המלא לחינוך ילדים - הרב זמיר כהן

ילדים מספרים על עצמם 11 - חיים ולדר

חבורת תריג 4 - בתעלומת בבל - חיים ולדר

חבורת תריג - עונה 7

ערכה מהודרת להבדלה

לכל המוצרים