הרב יצחק זילברשטיין

לומר דברי גנאי על אב כדי להציל אחרים מנזקיו

אני בטוחה שנלקחו החפצים מבית החולים מבלי רשות, ופעמים שאף ראיתי במו עיני כיצד 'סוחב' הוא בהחבא פריטי רפואה מבית החולים ומביאם למרפאתו

אא

אל מו"ר הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א, ניגשה בחורה ובפיה ספור מצער:

אבי הינו רופא בכיר העובד בבית חולים מפורסם, ויש לו גם מרפאה פרטית, שם אני עובדת כאחות. והנה, רואה אני שהמרפאה מלאה במכשור רפואי יקר ואביזרי רפואה, כגון: תרופות, מזרקים, תחבושות, מספריים וכדומה. אני בטוחה שנלקחו החפצים מבית החולים מבלי רשות, ופעמים שאף ראיתי במו עיני כיצד 'סוחב' הוא בהחבא פריטי רפואה מבית החולים ומביאם למרפאתו. פעמים רבות ניסתי להעיר לאבי בעדינות על כך. אך הוא הכחיש. ולכן החלטתי שאין טעם להמשיך ולדבר עמו שוב.

עתה מסתפקת אני, האם לעורר את תשומת לבו של האחראי לכך בבית החולים, כי שמא לא הותר לדבר קלון וגנאי על אב גם לתועלת, שהרי בזה עובר המספר על מצוות כיבוד אב, וגם הוא בכלל 'ארור מקלה אביו'?...

תשובה

טרם נשיב על שאלתנו, הבה ונציג מקרה נוסף שהגיע אל שולחנו של מו"ר שליט"א:

האם חובה על הבן להודיע ללקוחות שאביו גונב מהם?

שאלה

מעשה שהיה באדם שהעסיק את בנו במכולת. הבן הבחין כי פעמים רבות אביו כותב בפנקס הרבה יותר ממה שמכר, וכך למעשה גובה סכומים גבוהים בהרבה מלקוחותיו.

בא ושאל הבן: האם מותר לי להבליג משום כבוד אבי ולהמשיך לעבוד אצלו (באופן שאיני משתתף בגניבותיו), או שמא חייב אני להודיע ללקוחות התמימים על כך שאבי עושק אותם?

תשובה

השיב מו"ר שליט"א:

נראה להוכיח שיש לדבר לשון הרע לתועלת גם על אב, והבת חייבת לעורר את תשומת-לב של השומרים שבבית החולים, (כשיתקיימו כל התנאים להיתר דיבור לתועלת המבוארים בחפץ חיים). וראיה לכך ניתן למצוא בדברי ה'ספר חסידים' (סימן תתרפ"ז) שכתב: "אם רואה אדם שמפקידים ביד אביו או אמו או רבו, והוא מכירם (את הוריו) שלא יעשו נאמנות, אם המפקיד חכם והגון יאמר לו שלא יתן בידם, ויגלה לו האמת. ואם המפקיד אינו חכם והגון לגלות לו, יאמר: לא תתן בידם. ואל יאמר על אביו ועל אמו ועל רבו רשע הוא, אלא לטובים יאמר האמת".

ויתכן שהמקור לדברי הספר חסידים הוא מה שנאמר במסכת מגילה (דף י"ג ע"ב), לגבי רחל אמנו שאמרה ליעקב: 'אבא רמאי הוא, ולא תוכל לעמוד כנגדו'. ולכאורה יש לעיין, הרי בספר חסידים נאמר שלא יאמר על אביו רשע, ואיך אמרה על אביה "רמאי"? ויש לומר, שהיתה צריכה להזהיר את יעקב על עוצמת הרמאות של אביה, שאין הוא מרמה לעתים, אלא כל עצמותו היא רמאות, הוא "רמאי" מקצועי ומהותי.

ולכן נראה שהבת חייבת לספר את מעשי אביה לשומר בית החולים, אם הוא חכם והגון. ואם הוא לא חכם והגון, תאמר לו רק ברמז שישים לב למעשיו.

טעם ההיתר לספר בגנות האב, הוא כדי להצילו מחטא. הגע עצמך, אב חולה שכדי לרפאותו חייבים להפשיט בגדיו ויתבייש, פשוט שחייבים לעשות זאת כדי להציל את חייו. כך גם חייבים לדבר בגנותו כדי להצילו מאבדון לנצח. ועוד, שגם החולים לא היו מסכימים לבוא למרפאתו אילו היו יודעים שהוא מרפא בחטא, כי יש בזה עבירה, וכן אין בגזל סייעתא דשמיא. ולכן, אף על פי שהרופא מורה היתר לעצמו, ואומר "לא תחסום שור בדישו"[1], חובה עליה לגלות.

ואם יודעת שכאשר תאמר לאביה שהיא הולכת להלשין, יפסיק מלגנוב, אך ישנא אותה ויפטר אותה מעבודתה אצלו, מסתבר שחייבת לסבול זאת ולא לבזותו. ואף על פי שכיבוד אב משל אב, בזיונו אסור, גם כשיהיה לבת הפסד. והוא הדין בנוגע לשאלתנו השניה.

והצעתי את הדברים לפני מו"ח מרן הגאון רבי יוסף שלום אלישיב שליט"א, ואמר לי כי בשני הנידונים אסור לילד לשתוק, וחייבת הבת (בנידון הראשון) לומר לאביה: 'לימדתני שאסור לגנוב, ואני חייבת למסור את הדבר לשומרי בית החולים'. ואין לה להימנע מכך בגלל הפסד פרנסתה, כי אין כאן הפסד אלא מניעת ריווח[2]. וגם אסור לה לעסוק כאחות באביזרים גנובים. ועל כל פנים, צריכה הבת לעשות הכל כדי למנוע את אביה מגניבה וגם לא לביישו ולהכלימו.

וכמו כן בנידון השני של המכולת, חייב הבן לומר לאביו: 'הלא לימדתנו אבא שאסור לגנוב!' ואם הדברים לא יועילו, עליו לעזוב את המכולת!


[1] וכבר מצינו שגם משנים קדמוניות אמרו כך עמי הארץ, כמבואר בחולין (דף ו' ע"ב): "התם נמי מוריא ואמרה תורא מדישיה קאכיל", דהיינו, אשת עם הארץ הטוחנת חיטים עם חברתה, מורה היתר לגנוב משל בעלה ולהאכיל את חברתה שעוזרת לה לטחון, כי אומרת שאין זה גזל שהרי כתוב "לא תחסום שור בדישו"...

[2] ובמסכת קידושין מסופר על דמא בן נתינא שהפסיד בשביל כבוד אביו שישים רבוא שכר, ויעויין בר"ן (דף י"ג בדפי הרי"ף) שהקשה, שהרי כיבוד אב משל אב ולא משל בן? ותירץ ב' תירוצים: א) מה שאנו אומרים שכיבוד אב משל אב, הני מילי לכבודו, אבל כדי שלא לצערו יש לבן לאבד כל ממונו. ב) כי אמרינן משל אב, הני מילי כשיש לבן חסרון כיס, אבל אצל דמא בן נתינא הבן הפסיד ריווח, אבל לא הפסיד ממון, יעו"ש. וגם בענייננו הבת חייבת להפסיד פרנסתה ולהזהיר את אביה שלא יגנוב, אף במחיר איבוד פרנסתה. אך עדיין צ"ע, כי אולי איבוד פרנסה נחשב להפסד ממון.

לרכישת ספרי "והערב נא" הקליקו כאן.

תגיות:והערב נא

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה