הנקראים ביותר
הנצפים ביותר

הרב הרצל חודר

נמצאו 190 תוצאות:

הרב הרצל חודר בשידור חי, חמישי 23:00, פרשת אמור - האישה זו הדרך

מהו אוהל שרה ואוהל רחל ולאה? מדוע יצחק מחפש אישה הדומה לאימו? איך יוצא ילד עם נטיות כפרניות? מי יצא ממלך ובת הנביא? איך זוכים שכל בניך יהיו צדיקים? "שלי ושלכם שלה הוא" - מה הכוונה? לקראת סוף השיעור הרב ידבר אודות הצדיק רבי אהוליאב חיון זצ"ל

הרב הרצל חודר בשידור חי, חמישי 23:00, פרשת תזריע - בניסן נגאלו

מהי מעלת חודש ניסן שבגללה הוא חודש הגאולה? מה ההבדל בין חמץ למצה? מהו הפתח להידרדרות ומהו הפתח לעליה? איך מתכוננים נכון לחג הפסח? לקראת סוף השיעור הרב ידבר אודות הצדיק רבה של העיר בני ברק הרב משה יהודא ליב לנדא זצ"ל

הרב הרצל חודר בשידור חי, חמישי 23:00, פרשת שמיני - חובות

על מה נישק ה' את ידיו של אברהם אבינו? מי הוא נקי כפים? מהו המתכון לחורבן? למה גורמות המותרות? מי זה המלך שהפך לעבד? ברכת כהנים - מצווה להתברך בכל יום. לקראת סוף השיעור הרב ידבר על גדולתו ואודות חיו של המקובל רבי שמעון חיררי זצ"ל

הרב הרצל חודר בשידור חי, חמישי 23:00, פרשת ויקרא - מאפלה לאורה

פורים גדול מיום כיפורים מדוע? למה כל הפושט יד נותנים לו? מה השינוי שהיה בעולם לפני ואחרי עץ הדעת? מה המשותף בין קין עשיו והמן? מה ההבדל בין עני לאביון? ומה הסגולה המיוחדת שמגיעה רק ביום פורים? לקראת סוף השיעור הרב ידבר על אודות וגדולתו של הצדיק רבי יוסף עדס

הרב הרצל חודר בשידור חי, חמישי 23:00, פרשת פקודי - פורים פירורים

איפה מוזכר המן בתורה? למה נכשל שאול המלך? מי השלימה את שאול המלך?. "והיא שעמדה" מי זו שעמדה? מה הגדולה ב"וצומו עלי"? מי מלווה את אסתר? לקראת סוף השיעור הרב ידבר על גדולתו ואודות חיו של הצדיק האוהב ישראל מאפטא - רבי אברהם יהושע השיל מאפטא

הרב הרצל חודר בשידור חי, חמישי 23:00, פרשת ויקהל - עונג שבת

השבת היא מעין עולם הבא..איך זוכים? מה המשותף בין ה', התורה והשבת? מהו נחלה בלי מצרים? האם גם בעלי חיים מרגישים שנכנסת השבת? מה הפירוש "לעשות את השבת"? מה הכפרה על חטא העגל? מה לומדים מהפסוק "לא תבערו אש בכל מושבותיכם"? לקראת סוף השיעור הרב ידבר על אודות וגדולתו של הצדיק רבי יחיא שניאור

הרב הרצל חודר בשידור חי, חמישי 23:00, פרשת כי תשא - הראש שנפל

מתי החצי גדול יותר מהשלם? 3 דברים נתקשה משה ונרמזו בשמו, מהם? מתי מצטרפים פושעי ישראל לציבור? מהו איסור אכילת בשר וחלב? מהו הדבר שהכי צריך להיזהר ממנו בשבת? כשאמר משה:"מי לה' אלי" איפה היו כולם? לקראת סוף השיעור הרב ידבר אודות הצדיק רבי מסעוד רפאל אלפאסי

הרב הרצל חודר בשידור חי, חמישי 23:00, פרשת תצוה - מנורת האש

האם מעלת התפילין וקדושתם גדולה יותר מכהן גדול במקדש? "וקשרתם לאות" - היכן מקום הנחת התפילין? למה אין להסיח הדעת מתפילין? שמו של משה לא מוזכר בפרשה - האם זו מעלה או חסרון? ישראל נמשלו לזית, מה מיוחד בו? המנורה שיצאה מתוך האש - מה בא ללמדנו?

הרב הרצל חודר בשידור חי, חמישי 23:00, פרשת משפטים - רחמים בדין

החיוב לדון ע"פ משפטי התורה גם שהמשפט החילוני כך פוסק... גנב שנמכר לעבד איך יש להתייחס אליו? גם בעת משבר יש לדאוג לא לשבור את הנפש.. אסור לצער אלמנה ויתום..מדוע? מצוות הלוואה לנצרך מה מעלתה? לקראת סוף השיעור הרב ידבר אודות הצדיק הרב משה גלנטי

הרב הרצל חודר בשידור חי, חמישי 23:00, פרשת בשלח - שירה בלב ים

הדלקת נרות שבת מי מחויב? מה מבקשים בהדלקת נרות ומתי הזמן הכי טוב? מהם הסגולות שיש בנרות שבת? מה מעלתם של סעודות השבת? מהו הידור מצווה? מדוע ירד מן כל יום? איך מקבלים הארת שבת לכל השבוע? לקראת סוף השיעור הרב ידבר אודות הצדיק רבי מסעוד הכהן אלחדד

הרב הרצל חודר בשידור חי, חמישי 23:00, פרשת בא - סיפור שלא נגמר

מצווה לספר ביציאת מצריים ..מתי ואיך? מה הלימוד מחמץ ומצה? חושבת לעשות מצווה ונחשב שעשה אותה. מהי מצוות קידוש לבנה ומי חייב בה? תפילין של ראש ויד האם מצווה אחת? פדיון הבן מי חייב ? לקראת סוף השיעור הרב ידבר אודות הצדיק רבי פנחס הכהן אזוג

הרב הרצל חודר בשידור חי, חמישי 23:00, פרשת ויחי - שמע ישראל

מי היה החולה הראשון בעולם? מה מעלתה של מצוות ביקור חולים? מה המיוחד באפרים ומנשה שהצטרפו לשבטים? מדוע האבא מברך את בניו כל שבת? מה הפסיד ראובן ובמה זכה יהודה? מה המקור לשמע ישראל ומי ייסד את "אמן יהא שמיא רבא"? האם יש מעלה להיקבר בארץ ישראל? מהיכן לומדים 7 ימי אבלות? לקראת סוף השיעור הרב ידבר על גדולתו ואודות חיו של הרב יעקב קצין

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>