סליחות מה פירוש

ח' תשרי התשע"ה | 02.10.14 16:57

שאלה

כבוד הרב, אנחנו אומרים בסליחות: "מעביר ראשון ראשון". מה הפרוש? תודה מראש, דוד

תשובה

שלום וברכה

כך אמרו בגמרא תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף יז עמוד א 

 
תנא דבי רבי ישמעאל: מעביר ראשון ראשון, וכן היא המדה. אמר רבא: ועון עצמו אינו נמחק, דאי איכא רובא עונות - מחשיב בהדייהו. 

וברש"י  מעביר ראשון ראשון - עון שבראשונים הבאים לתתם לכף - מעבירו ושומטו, שאם היו מחצה על מחצה, כיון שחסר אחד מהן - יכרעו הזכיות, וכך היא המדה.

ועון עצמו אינו נמחק - אלא מונח לצד אחד, דאי איכא רובא עוונות בהדיה - ההוא עון מתחשב בהדייהו למנות עם רשעים גמורים.
 
בברכה,
בנימין שמואלי
 

דרגו את השאלה:

ממוצע 4.4 (102 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר