הלכות ומנהגים - שאל את הרב

האם מותר ללבוש בגד עם צלב

י"ט אלול התשע"ד | 14.09.14 00:00

שאלה

שלו' כבוד הרב האם מותר ללבוש בגד שמודפסים עליו עיטורים שונים ובתוכם מפוזרים צלבים קטנים ? תודה רבה

תשובה

שלום רב,

מעיקר הדין מותר. אכן אין זה מן הראוי ללבוש בגד כזה, וכבר אמרו חז"ל במסכת חולין (דף מד עמוד ב) הרחק מן הכיעור ומן הדומה לו.

מקורות: יעויין ברמ"א יורה דעה (סימן קמא סעיף א) ובשו"ת יחוה דעת חלק ג' (סימן סה) ובספר הליכות עולם חלק ז' (עמוד רעח) ובשו"ת דברי דוד חלק א' (חלק יורה דעה סימן יז). וע"ע בשו"ת תשובות והנהגות חלק ב' (סימן תיא) וחלק ה' (סימן רסב).

בברכה,

הלל מאירס

 

דרגו את השאלה:

ממוצע 4.4 (102 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר