חברה והשקפה - שאל את הרב

ייחודיות האדם חשובה?

כ"ב אב התשע"ד | 18.08.14 23:46

שאלה

האם ייחודיותו של אדם חשובה בעבודת ה' שלו בעולם? הסגנון האישי והנטייה הטבעית שלו, קשורים?

תשובה

שלום וברכה

כבר כתב רבינו המהרח"ו בשם האר"י הקדוש שיש לכל אדם תפיקד מיוחד בתיקון העולם בכל יום ויום ואין אדם אחר שיכול לעשות את התיקון של אדם אחר וה' מסבב את כל העולם שכל אחד יוכל להשלים את עצמו במעשיו לפי כשרונותיו ולפי אופיו וטבעו שניתן לו במיוחד כדי שיוכל לתקן את עצמו על ידי מעשיו.

זה כוונת מאמר חז"ל במשנה מסכת סנהדרין פרק ד 

 
לפיכך נברא אדם יחידי ....... ולהגיד גדולתו של הקדוש ברוך הוא שאדם טובע כמה מטבעות בחותם אחד וכולן דומין זה לזה ומלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא טבע כל אדם בחותמו של אדם הראשון ואין אחד מהן דומה לחבירו לפיכך כל אחד ואחד חייב לומר בשבילי נברא העולם והכוונה היא כפי שאמרנו שהבורא ברא הרבה בני אדם ואף אחד לא דומה לרעהו ולכן יש לכל אחד תפקיד מיוחד שאין לרעהו ולכן טבעו שונה לפי תפקידו בעולם.
ה' יעזור שכולנו נזכה למלא את ייעודינו בעולם הזה ונזכה לחיי העולם הבא בטוב.
בברכה,
בנימין שמואלי

דרגו את השאלה:

ממוצע 4.4 (102 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר