נשים - שאל את הרב

מה רחל אמנו עושה כיום בשמיים?

ט' חשון התשע"ח | 29.10.17 00:00

שאלה

מדוע נזכרת רחל אימנו כבוכה על בניה כל הזמן? מה היא עושה בשמים? רק בוכה על בניה שהם עם ישראל נגד כל הקיטרוגים? ומה עם שאר האימהות? אני משערת שאף הן מלמדות זכות על עם ישראל אך משוע הן לא מוזכרות בנושא זה בדר״כ? תודה רבה

תשובה

לכבוד השואלת,

כמובן שכל האבות והאמהות מתפללים ובוכים על הבנים ושיזכו שוב לגאולה ולבית המקדש.

רק שלגבי רחל אמנו, כתוב במדרש, שהיא עשתה משהו שבפרט אחד עוד למעלה מגדר מה שעשו שאר האבות והאמהות. והיינו, שבאותו זמן שהיא היתה צריכה להתחתן עם יעקב, אחרי המתנה של שבע שנים, יעקב מסר לה מלפני הנישואין סימנים כדי שהוא יוכל לזהות אותה (כי הכלה היו נוהגים להביא לחתן כשהיא בכסוי פנים) - כי ידע יעקב את טבע הרמאות של לבן חמיו ולכן הבטיח את עצמו שלא יוכל לבן לרמות אותו. וכאשר באמת לבן רימה אותו, והביא לו את לאה במקום רחל, היתה לפני רחל באותה שעה נסיון גדול, כי מצד אחד אם לא תדע אחותה לאה את הסימנים, אז בודאי יעקב יגלה שהיא איננה רחל, והוא יוציא אותה מביתו והיא תתבייש נורא; אבל מצד שני הרי יעקב סמך עליה, ואיך היא תוכל לגלות את הסימנים למישהי אחרת? והתגברה רחל על המשיכה הטבעית, והבינה שהרבה יותר חשוב שלא לבזות אפילו אדם אחד, לכן היא מסרה לאחותה את התשובות לשאלות שיעקב היה הולך לבחון אותה בהם, כדי שיהא לה הסימנים ולא יוכל יעקב להבחין בה ולא ידע עד אחרי שכבר תהיה נשואה לו באופן הלכתי, ושוב לא יוכל להוציא אותה ולא תתבייש.

ואת כל זה עשתה על אף שבאותו מעשה היא היתה בעצם מאשרת לאחותה לישא את הבעל "שלה" - ובלשון חז"ל קראו לזה, ש"היא הכניסה צרתה לביתה".

ובזכות זה אמר הקב"ה לרחל: בזכותך הגדול שעשית דבר כזה, אני משלם לך ב"התחייבות" שמה שלא יהיה עם בניך בכל הדורות, אני מחזיר אותם בסוף: "ושבו בנים לגבולם".

ולכן נזכר בפסוק שרחל מבכה על בניה, מכיון שזה הבכיה שלה אשר ידוע לנו במסורה לאורך כל הדורות שזו היא שתפיק את התוצאות בעזרת השם, ושבו כל הבנים לגבולם.

בברכה,

רב נחום

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר