הלכות ומנהגים

האם מי שגר באמריקה יכול לשלוח מתנות לאביונים לארץ ישראל?

י' אדר א' התשפ"ב | 11.02.22 00:00

שאלה

האם אני, בתור אחד שגר בנ.י. שזה שבע שעות אחורה, יכול לצאת יד”ח מתנות לאביונים דרך קופת-העיר או דרך אתרא קדישא הדין, שהרי כאשר אצלכם זה יום הפורים אצלי זה עדיין ליל פורים ואילו כאשר אצלי זה יום הפורים אצלכם זה כבר קרוב למוצאי פורים?

תשובה

שלום רב,

דן בזה הרב יעקב ישראל קניבסקי זצ"ל (בעל הקהלות יעקב) במכתב הנדפס בספר ישמח ישראל על הלכות פורים (עמודים קעד-קעה) אם אפשר לשלוח מתנות לאביונים מאמריקה לארץ ישראל, שהרי נמצא שהמתנות לאביונים מחולקות בשעה שאצלם הוא עדיין לילה, והרי המצווה היא לשלוח ביום, כמו שאמרו סעודת פורים שאכלו בלילה לא יצא, משום שכתוב "ימי משתה ושמחה", והרי שם כתוב גם כן "ומשלוח מנות ומתנות לאביונים", משמע שצריך לעשות הכל ביום דווקא. וכתב שם שיש עצה פשוטה לתת את המתנות לאביונים שנשלחו מאמריקה אחר השעה שתיים, באופן שגם שם כבר יום.

וכ"כ הרב משה שטרנבוך שליט"א בשו"ת תשובות והנהגות חלק ג' (סוף סימן רלח) שמי שגר באמריקה, יש לו להיזהר אם שולח מתנות לאביונים בי"ד לארץ ישראל לחלקן עבורו, ומחלקים בשעה שבאמריקה עוד לילה, משום שלדעת כמה פוסקים ביטל המצווה, שחיובו לא חל כלל אלא ביום, שנאמר "ימי הפורים", וגמר הנותן מצוותו לפני הזמן. 

בברכה,

הלל מאירס

כותרות מומלצות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה