הלכות ומנהגים

האם גניבה או גזל נמחלים אחרי החתונה?

כ"ג טבת התשפ"ב | 27.12.21 00:00

שאלה

שלום הרב,
1. אני ואשתי לפני החתונה לא שמרנו על שמירת נגיעה כראוי, האם זה נמחל אחרי החתונה? (היום אנחנו נשואים)
2. האם גניבה או גזל נמחלים אחרי החתונה?
תודה מראש

תשובה

שלום רב,

1. נכון שכתוב בירושלמי מסכת ביכורים (פרק ג הלכה ג) שמוחלין לחתן על כל עוונותיו, ולמדו דבר זה ממה שכתוב (בראשית כח ט) "וילך עשו אל ישמעאל ויקח את מחלת בת ישמעאל", וכי מחלת שמה, והלא בשמת שמה, אלא שנמחלו לו כל עוונותיו.

וכן מוחלין לכלה על כל עוונותיה (תשב"ץ קטן סימן תסה, ושו"ת מהר"ם מינץ סימן קט, ומטה משה הכנסת כלה אות ב, ואליה רבה סימן תקעג אות ב, וקדושת לוי בדרוש לשבועות, ד"ה כל ימים טובים, ושו"ת יביע אומר חלק ג' חלק אבן העזר סימן ט אות ב, והגר"ח קניבסקי שליט"א בספר מנחה לחיים סימן טו אות פט).

אולם כבר כתבו רבים מהאחרונים, שזהו דווקא אם הם חוזרים בתשובה שלמה, דהיינו וידוי חרטה וקבלה לעתיד (ראה ספר הדרש והעיון חלק א' מאמר קל"ב, ושו"ת יביע אומר חלק ג' חלק אבן העזר סימן ח אות יז, וספר דרך שיחה חלק א' עמוד תקעט וספר מנחה לחיים עמוד ריא בשם הגר"ח קניבסקי שליט"א).

2. ובעוונות שבין אדם לחברו כמו גזל וכו', צריכים גם להשיב את הגזילה לבעליה ולפייסו בדברים עד שיסכים למחול, ובלא זה אינו נמחל להם (כי לא עדיף מיום הכיפורים שאינו מכפר עד שישיב הגזילה לחברו ויפייסו וכמו שכתב הרמב"ם הלכות תשובה פרק ב הלכה ט. וכן הביא בספר ישמח לב ענייני נישואין חלק א' עמוד מז בשם האמרי אמת מגור זצ"ל. אמנם הביא מספר פרדס יוסף שדעתו אינה כן).

בברכה,

הלל מאירס

 

כותרות מומלצות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה