חגים ומועדי השנה

למה מי שבירך על ספירת העומר בהרהור לא יצא ידי חובה בדיעבד?

  • ח' אייר התשפ"א
אא

שאלה

כתוב בילקוט יוסף אם היה אנוס בחליו והרהר כל ברכת המזון בלבו, ועבר האונס, אינו חוזר לברך ברכת המזון. דשמא הלכה כדעת הרמב''ם והריא''ז דהרהור כדיבור דמי, וכבר יצא ידי חובה. והדין כן אפילו באכל ושבע שחיובו בברכת המזון מן התורה. [ואף דספק דאורייתא לחומרא, מכל מקום יש ספק גם לגבי לאו דלא תשא של ברכה לבטלה, שלדעת הרמב''ם ומרן השלחן ערוך ברכה לבטלה איסורה מן התורה, וכיוון דלא שייך להעמידו על חזקת חיוב שחייב לברך, דאין חזקה מועילה אלא בספק במציאות, אבל לא בספק בדין כמו לגבי הרהור, יש לחוש לברכה לבטלה, ולכן אינו חוזר]. וכל שכן אם הרהר ברכת נפשות בלבו, או ברכת על המחיה, אשר יצר, וכדומה, שאינו חוזר לברך. אבל אם הרהר ברכה ראשונה בלבו, יאמר ברוך שם כבוד וגו', שיש בזה היסח דעת מההרהור, ואחר כך יחזור לברך בפיו. אבל אם היה אנוס וקרא קריאת שמע בהרהור הלב, אם עבר האונס חוזר וקורא קריאת שמע למה לגבי ספירת העומר לא אומרים שיצא בדיעבד. תודה על העזרה

תשובה

שלום רב,

אכן בביאור הלכה (סימן תפט סעיף א ד"ה מונה והולך) כתב, שאם בירך בלב על ספירת העומר בוודאי לא יצא דהרהור לאו כדיבור דמי. ושכן כתב הפרי חדש. ע"ש. וכן פסק בספר חזון עובדיה יום טוב (עמוד רמג) שאם הרהר בלבד, יכול לברך אחר כך, ולספור ספירת העומר בביטוי שפתיים, וציין למה שכתב בספרו שו"ת יביע אומר חלק ד' (חלק אורח חיים סימן ג אות יז).

וביאר שם (ד"ה ולענין הלכה),שבברכת המזון כיוון שלדעת מרן השלחן ערוך ורוב הפוסקים לא יצא ידי חובה בהרהור, צריך לחזור ולברך, כשאכל כדי שביעה, הואיל וחיוב ברכת המזון הוא מדאורייתא. אבל בברכות דרבנן יש לחלק בין ברכה ראשונה לברכה אחרונה, שבברכה אחרונה, כיוון שיצא ידי חובה להרמב"ם והסמ"ג, אין לו לחזור ולברך, שספק ברכות להקל. אבל בברכה ראשונה על דבר שנהנה ממנו, כגון בורא פרי העץ ובורא פרי האדמה ושהכל נהיה בדברו, אם בירך בהרהור, חוזר ומברך ברכת הנהנין ואוכל, שהרי אפילו נמלך ולא אכל אינו כמוציא שם שמים לבטלה, ומכיוון שיכול להמלך ולא לאכול, ראוי לו לעשות כן לתהות על הראשונות, ולחזור ולברך בביטוי שפתיים ולאכול, ולא לסמוך על מה שבירך בהרהור ולאכול, מכיוון שעל ידי זה נכנס בספק איסור שהוא נהנה מן העולם הזה בלא ברכה, לדעת רוב הפוסקים ומרן השלחן ערוך שהספרדים קיבלו הוראותיו.

ושם (ד"ה ולענין ברכת) כתב, שלענין ברכת המצוות אם בירך בלבו, יבטל מחשבת לבו על ידי אמירת ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, ויחזור ויברך בשפתיו לצאת ידי חובת רוב הפוסקים. ומכל שכן לפי מה שכתב התבואות שור (סימן יט ס"ק יז וכז) שעדיף יותר להכניס עצמו בספק ברכה שאינה צריכה, מלהכניס עצמו לספק שלא יברך על המצווה במקום שצריך ברכה. ע"ש. ולכן גם לגבי ספירת העומר, שמדובר בברכת המצוות, אם בירך בלב, יבטל מחשבת לבו על ידי אמירת ברוך שם וכו', ויחזור לספור עם ברכה.

בברכה,

הלל מאירס

תגיות:הרהורספירת העומר

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה