הלכות ומנהגים

מותר להדביק מדבקות של ירח וכוכבים בחדר ילדים?

ב' אדר התשפ"א | 14.02.21 00:00

שאלה

שלום וברכה,
הדבקתי בחדר של בני על הקיר מדבקות של כוכבים וירח. בירח ובכוכב אחד יש עיניים ופה. האם יש בעיה מבחינה הלכתית והאם אני צריכה להוריד את המדבקות.
תודה.

תשובה

שלום רב,

יש איסור לעשות צורת שמש וירח וכוכבים. ואפילו אם נעשו על ידי גוי אסור להשהותם משום חשד (יעויין שלחן ערוך יורה דעה סימן קמא סעיף ד ונושאי כלים שם).

ומכל מקום אפשר להקל להשהות בבית מדבקות אלו, כי אין חשד שנעשו לשם עבודה זרה.

מקורות: כמו שכתב כיוצא בזה השלחן ערוך (שם סעיף ג) המוצא כלים ועליהם צורות חמה או לבנה, אם הכלים מכובדים אסורים, שוודאי נעשו לשם אלילים, ואם הם מבוזים מותרים, שלא נעשו אלא לנוי.  ויש מי שאומר שכל צורה שהיא נעבדת בוודאי, אפילו על המבוזים אסור. וידוע הכלל שכתב החלקת מחוקק (סימן א ס"ק יא) בשם תשובת הרמ"ע מפאנו (סימן צז) שבכל סתם ויש מי שאומר בשלחן ערוך, הלכה כדברי הסתם. וגם הרמ"א שם כתב, שהמנהג כסברא הראשונה.

ועל פי זה הביא בשו"ת יחוה דעת חלק ג' (סימן סד) בשם שו"ת פרי השדה חלק ג' (סימן לח) שמותר להסתחר בבובות שהן תבנית אדם בולטת, כי עיקר עשייתן לתינוקות לשחק בהן, ופעמים רבות שהן מתגוללות בעפר ובמקומות לא נקיים, הרי זה כמוצא צורה שעל כלים מבוזים שאין דרך לעובדה, ומכיוון שאין בזה שום חשד של עבודה זרה, מותר. ע"ש. ונראה שהוא הדין והוא הטעם לגבי מדבקות אלו.

וכן יש סיבה נוספת להתיר כשהדברים מיוצרים במפעלים שלא מצוי בהם עובדי עבודה זרה, שכיוון שהם מייצרים כמויות גדולות אין בזה משום חשד, וכמו שכתב בספר חוט שני הלכות פסח (עמוד רלז).

בברכה,

הלל מאירס

כותרות מומלצות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה