שאל את הרב - כללי

איך להצליח בטיפולי פוריות?

ה' טבת התשפ"א | 20.12.20 00:00

שאלה

אנחנו זוג שעוברים טיפולי פוריות ב"ה יש לנו 2 ילדים. אנחנו רוצים עוד ילדים והטיפול הנוכחי נכשל. מה אפשר לעשות? סגולות וכו'. תודה רבה

תשובה

שלום רב,
 
להלן כמה סגולות שיכולות לסייע לזרע של קיימא -

1. קיום מצוות שילוח הקן על ידי האיש והאישה סגולה היא לזרע של קיימא (כך אמרו במדרש דברים רבה פרשה ו פסקה ו, ומה מתן שכרה של מצוות שילוח הקן, שאם אין לך בנים אני נותן לך בנים, מנין שנאמר שלח תשלח את האם, ומה שכר אתה נוטל, ואת הבנים תקח לך. וכתב בספר החינוך מצווה תקמה כלומר שימשך קיומו, שהבנים הם קיום האדם וזכרו. וכן הביא בספר מעין אומר חלק יב' פרק א סימן סא, שכן יעץ הגר"ע יוסף זצ"ל לזוג שטרם נפקד שיקיימו מצוות שילוח הקן ואמר לאישה גם את תעזרי לו למצוא קן. וכן ע"ע בספר דרך שיחה חלק א' עמוד נב בשם הגר"ח קניבסקי שליט"א).

2. אחרי הדלקת נרות שבת תאמר האישה תפילת חנה בספר שמואל א' פרק ב פסוקים א-י. וטוב שתבין מה שהיא אומרת ותאמר בכוונה (קצור שלחן ערוך סימן עה סעיף ב, והובא בכף החיים סימן רסג אות לד).

3. ששני כהנים מיוחסים בארץ ישראל יזכירו את שמו לישועה יום יום לפני ברכת כהנים ויכוונו עליו בברכתם (שו"ת תשובות והנהגות חלק א' סימן תשצ, וחלק ד' סימן רג).

4. לבקש ממוהל או סנדק לפני המילה להזכיר את שמו ושמה לישועה (תשובות והנהגות חלק א' שם).

5. לבדוק את המזוזות היטב, ואף שקנה ממומחה, מצוי שחסר דבר קטן שפוסל. ואחר כך יבדוק את הפרשיות והבתים של התפילין לראות אם הם כשרים ומהודרים. ואחר כך יבדוק את הכתובה, כי מצוי שהשמות אינם כתובים כראוי, וצריך כתובה אחרת כדין (תשובות והנהגות חלק ד' שם).

6. סגולה נפלאה לקבל על עצמו בליל טבילה, שאם יעזור הקב"ה ותיכנס להיריון יאמר "נשמת כל חי" כולו בכוונה ושמחה. וטוב להפריש בליל טבילה צדקה עבור תלמידי חכמים, ויתפללו שבזכות זה יזכו לבנים תלמידי חכמים (תשובות והנהגות שם).

7. להתפלל בקברה של חנה הנביאה הקבורה בסמוך לבנה שמואל הנביא, וכן בקברה של רחל אמנו.

8. להתברך אצל גדולי וצדיקי הדור, כי ברכת צדיק עושה רושם, וצדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים.

בשורות טובות בקרוב,

הלל מאירס

כותרות מומלצות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה