הלכות ומנהגים

האם יש מושג כזה לגנוב מצוה?

ט"ז סיון התש"פ | 08.06.20 00:00

שאלה

שמעתי פעם שיש דבר כזה לגנוב מצוה...
רציתי לדעת מה הדין הזה יותר בהרחבה
וגם אם מישהי שאלה שאלה מישהי אחרת ועניתי במקומה (במילים אחרות עשיתי את המצוה לעזור לה ולענות על השאלה במקומה..)
אני צריכה לעשות על זה תשובה? איך?

תודה רבה!!!

תשובה

שלום רב,

1. אכן יש מושג כזה שאסור לגנוב מחבירו מצוה שהיתה שייכת לו, ובזמן חז"ל היו גובים ממנו קנס, אך בזמן הזה לא גובים קנסות.

המקור לכך הוא מדברי הגמרא במסכת בבא קמא (דף צא עמוד ב) על הפסוק (ויקרא יז יג) "ושפך וכסה" - מי ששפך הוא יכסה (דהיינו שמצות כיסוי הדם שייכת לשוחט). ומעשה באחד ששחט וקדם חבירו וכסה, וחייבו רבן גמליאל ליתן לו עשרה זהובים.

וזה לשון השלחן ערוך חושן משפט (סימן שפב) שור שהיה עומד להריגה מפני שהוא מזיק את הבריות, ואילן העומד לקציצה מפני שהוא מזיק את הרבים, וקדם אחד ושחט שור זה וקצץ אילן זה שלא מדעת הבעלים, חייב לשלם לבעלים כמו שיראו הדיינים, שהרי הפקיעם מלעשות מצוה וכו'. וכן מי ששחט חיה ועוף ובא אחר וכיסה הדם שלא מדעת השוחט חייב ליתן כמו שיראו הדיינים. ויש מי שהורה שהוא נותן קנס קצוב והוא י' זהובים. וכן הורו שכל המונע הבעלים מלעשות מצות עשה שהם ראויים לעשותה וקדם אחר ועשאה משלם לבעלים י' זהובים. ובזמן הזה אין מגבין אותו וכו'. ע"ש.

2. מספיק שתבקשי ממנה מחילה ותיזהרי בזה מכאן ולהבא.

בברכה,

הלל מאירס

 

כותרות מומלצות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה