הלכות ומנהגים

האם יש מושג של גזל שינה?

י' שבט התש"פ | 05.02.20 00:00

שאלה

שלום רב, אחד מבני משפחתי נוהג לנקות את הבית בזמן שכולם ישנים (7:00) כתוצאה מכך נוצר רעש של גרירת רהיטים ושטיפת כלים. בני בית מתעוררים כתוצאה מהרעש, האם נחשב לגזל שינה? האם יש מושג כזה? תודה רבה

תשובה

שלום רב,

בפשטות אין מושג של "גזל שינה", ומכל מקום ברור שאסור לו להפריע לבני הבית לישון, כי יש איסור לגרום צער לחברו משום "לא תונו" (ויקרא כה יז), וכן עובר על מצות "ואהבת לרעך כמוך" (שם יט יח), ואמרו חז"ל מה ששנוא עליך לא תעשה לחברך (ראה מסכת שבת דף לא עמוד א).

מקורות: ראה בשו"ת קרן לדוד (סימן יח ד"ה והנה אי) שכתב, שיש איסור תורה לצער את ישראל בביטול שינתו, דהא אסור להונות אדם אפילו בדברים. ע"ש. ומבואר מדבריו שאיסור "גזל" ליכא. וכ"כ בשו"ת שבט הלוי חלק ז' (סימן רכד) שלכאורה גדר גזל שייך רק בגוזל חפץ שהגזלן ישתמש בו או יהנה ממנו מה שאן כן ביטול שינה שהיא בגדר מבטל תועלת וטובת חברו, ואיסורא איכא משום זה. וע"ע בספר דרך שיחה חלק א' (עמוד שסח) שעניין גזל שינה הוא חידוש מבית מדרשם של בעלי המוסר, והוא רק עניין של חסד ושל "ואהבת לרעך כמוך". וכן בספר פתחי חושן הלכות גניבה ואונאה (פרק טו הערה ג) כתב, שנראה פשוט שמכיוון שצער גדול הוא הרי זה בכלל לא תונו, ולשון גזל אינו מדויק כל כך, אבל איסור צער ודאי יש בזה, וגם עובר משום ואהבת לרעך כמוך.

והנה נחלקו הפוסקים אם שייך איסור "צער בעלי חיים" באדם, ולהלכה נוקטים ששייך גם באדם, כמבואר בשו"ת יחוה דעת חלק ה' (סימן סד בהערה), ולפי זה מי שמפריע לחברו לישון עובר גם על איסור צער בעלי חיים באדם. וכ"כ בשו"ת ודרשת וחקרת חלק ד' (חלק יורה דעה סימן א).

בברכה,

הלל מאירס

כותרות מומלצות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה