נשים - שאל את הרב

מותר לבנות לשתות אלכוהול?

כ"א אדר ב' התשע"ט | 28.03.19 00:00

שאלה

האם לפי ההלכה מותר לבנות לשתות אלכוהול וכד'? תודה

תשובה

שלום רב,

אם מדובר בשתיית אלכוהול בבית בכמות סבירה הדבר אפשרי.

מקורות: יעויין בגמרא מסכת כתובות (דף סה עמוד א) כוס אחד יפה לאשה וכו', ע"ש. וע"ע בשו"ת רבבות אפרים חלק א' (סימן תנח) שכתב לפטור נשים מחיוב שתיית יין בפורים מכמה טעמים, ומהם : משום כל כבודה בת מלך פנימה, ובפורים המצוה היא לאכול ולשתות ביחד, ואין זה מהכבוד שתשתכר ברבים, ואפילו לפני בני משפחתה אין זה מהכבוד שיראוה שיכורה, ומשום כן אין עליהן המצוה, ע"ש. וכן דעת המועדים וזמנים חלק ב' (סימן קצ). וכתב בשלחן ערוך המקוצר חלק ג' (סימן קכג הערה יט) שכן המנהג. אמנם בספר חזון עובדיה פורים (עמוד קעח) דעתו שישתו מעט יין, ע"ש.

בברכה,

הלל מאירס

דרגו את השאלה:

ממוצע 7.8 (4 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר