חברה והשקפה - שאל את הרב

מה עם שאר היהודים אחרי הגאולה

ה' אדר ב' התשע"ט | 12.03.19 00:00

שאלה

אחרי הגאולה אומרים שרוב היהודים ימותו חס ושלום . מה איתם מה השם ישכח אותם הרי הם הילדים שלו והוא רחמן אז מה היה דינם (חילונים )

תשובה

שלום וברכה

הדברים לא נכונים. כי לא ידח ממנו נידח. כל היהודים יזכו לשוב בתשובה לשימה לפני ביאת המשיח וכמבואר בדברי הרמב"ם הלכות תשובה פרק ז 

הלכה ה
כל הנביאים כולן צוו על התשובה ואין ישראל נגאלין אלא בתשובה, וכבר הבטיחה תורה שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותן ומיד הן נגאלין שנאמר והיה כי יבאו עליך כל הדברים וגו' ושבת עד ה' אלהיך ושב ה' אלהיך וגו'. 

יהי רצון שנזכה מהרה לביאת גואל צדק,

בנימין שמואלי

דרגו את השאלה:

ממוצע nan (0 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר