הלכות ומנהגים - שאל את הרב

האם חובה ללבוש כיפה?

ד' אדר ב' התשע"ט | 11.03.19 00:00

שאלה

שמעתי שאין חובה מעיקר הדין ללבוש כיפה. האם זה נכון ? אשמח בבקשה לקבל תשובה ותודה רבה.

תשובה

שלום רב,

יש מחלוקת בין הפוסקים אם יש חיוב ללבוש כיפה או שמדובר במידת חסידות, ואף על פי שהעיקר להלכה שהוא ממידת חסידות, מכל מקום בזמן הזה יש להחמיר בזה יותר, כי כיסוי הראש מעיד על שייכותו למחנה שומרי תורה ומצוות, ולא להיפך ח''ו. ולכן כל מי שהוא ירא שמים צריך להזהר לכסות את ראשו כשהולך ברשות הרבים, שיהיה היכר בין עובד אלקים לאשר לא עבדו, ויש בזה יותר ממדת חסידות, והכיפה שעל ראשו של אדם ירא שמים היא לסמל ולמופת, שהוא שייך למחנה הדתי, ומורא שמים עליו. ומי שהולך בגילוי ראש אדרבה יש בו משום מראית העין, שיחשדוהו שהוא אדם חפשי פורק עול מלכות שמים מעליו. וכל שכן שהבא במחיצתו של רב גדול בישראל שעליו לכסות ראשו כהלכה (שו"ת יחוה דעת חלק ד' סימן א, ושו"ת יביע אומר חלק ט' חלק אורח חיים סימן א, וקצור שלחן ערוך ילקוט יוסף סימן ב סעיף טו).

ויש לדעת שכאשר מזכירים שם ה' (לדוגמא בשעת ברכה) חובה מעיקר הדין ללבוש כיפה או כיסוי אחר על הראש (שלחן ערוך אורח חיים סימן צא סעיף ג).

וראה עוד בשלחן ערוך אורח חיים (סימן קנא סעיף ו) שיש אוסרים ליכנס לבית הכנסת בראש מגולה (ועיין שם בביאור הלכה ד"ה או בראש מגולה, בשם הלבוש).

בברכה,

הלל מאירס

דרגו את השאלה:

ממוצע 0 (0 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר