נשים - שאל את הרב

האם מותר לנשים לעשות רישיון נהיגה?

כ"ז אדר א' התשע"ט | 04.03.19 00:00

שאלה

שלום,
האם מותר לנשים לעשות רישיון לרכב?
תודה רבה

תשובה

שלום רב,

יש דעות בין הפוסקים אם יש לאסור על אשה לנהוג ברכב משום חוסר צניעות או לא. ולמעשה זה תלוי במנהג המקום, ולכן אם באזור מגוריה מצוי שיש נשים שנוהגות ברכב היא יכולה להקל בזה.

מקורות: יעויין בשו"ת שבט הלוי חלק ד' (סימן א ענף א אות ב) וחלק ז' (סימן יא) שדעתו לאסור לנשים לנהוג ברכב, ע"ש. וכן ע"ע בשו"ת משנה הלכות חלק יב' (סימן ש) שכתב שאין זה מדרך הצנועות, ע"ש. אולם בשו"ת אז נדברו חלק יג' (סימן פ) כתב להתיר בזה, ע"ש. אמנם גם הוא מודה שאין זה מדרכי הצניעות שאישה תנהג בתחבורה ציבורית וכאשר כתב בשו"ת אז נדברו חלק יב' (סימן נו), ע"ש. ובשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל הובא, שהנהגת רכב על ידי אשה, תליא במנהג המקום, ואם במקומה נוהגות נשים לנהוג במכונית אי אפשר לאסור הדבר (ספר אשרי האיש חלק אבן העזר חלק ב' פרק יג' סעיף ה). ודעת הגר"ע יוסף זצ"ל  במכתב (נדפס בראש קונטרס 'כי בא מועד' על פסח) שבמקום צורך מותר לאישה לעשות רישיון נהיגה, ע"ש. וע"ע בספר שערי הלכה ומנהג חלק אבן העזר (עמודים קמז-קמח) ובשו"ת אשר חנן חלק ג' (סימן סז אות ב) ובספר לבושה של תורה (עמודים תתלט-תתמד) ובספר מאיר נתיבים (עמוד 133).

בברכה,

הלל מאירס

דרגו את השאלה:

ממוצע 5 (2 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר