חגים ומועדים - שאל את הרב

מאיזה גיל חובה לתת מתנות לאביונים?

י' אדר ב' התשע"ט | 17.03.19 00:00

שאלה

לכבוד הרב שלום וברכה!
רציתי לשאול מאיזה גיל חובה לתת מתנות לאביונים?
תודה רבה

תשובה

שלום רב,

יש אומרים שיש לחנך גם קטנים במצות מתנות לאביונים. ויש אומרים שיש חיוב לתת רק מגיל בר מצווה ואין צריך לחנכם קודם לכן. וכך המנהג.

מקורות: בפרי מגדים (סימן תרצה באשל אברהם ס"ק יד) כתב, שיש לחנך קטנים במצות מתנות לאביונים, ע"ש. וגם ביסוד ושורש העבודה (שער י"ב פרק ו) כתב כן, ע"ש. וכן הובא בספר יבקשו מפיהו על פורים (עמוד מה) בשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל. וכן ראה בשערי הלכה ומנהג חלק אורח חיים חלק ב' (סימן רצב).

אולם בקדושת לוי (סוף קדושה שניה) כתב, וזכור אני כשהייתי קטן היה אבי ע"ה משלח על ידי לאיזה עניים ולא שלח על ידי משרת כדי לחנך אותי במצוה, ע"ש. ומשמע שהקטן בעצמו פטור ממתנות לאביונים, ורק יש עניין שאביו ישתמש בו כשליח לקיים מצוה זו. וכן דעת תלמידו באשל אברהם (סימן תרצה) שאין חוששים לחנך קטנים במתנות לאביונים כיון שאין להם על פי הרוב מעות שלהם כלל ולא שייך בזה חינוך, ע"ש. וכן הובא בספר ארחות רבנו חלק ג' (עמוד מז) בשם הגר"י קניבסקי זצ"ל, ע"ש. וכן השיב בנו הגר"ח קניבסקי שליט"א בספר ישמח ישראל (עמוד קמז) שלא נהגו לחנך קטן בזה, ע"ש. ועיין עוד שם (עמוד קנה) שדעת הגר"נ קרליץ שליט"א שמגיל תשע יש ענין לתת לו כסף לקיים מתנות לאביונים.

בברכה,

הלל מאירס 

דרגו את השאלה:

ממוצע 5 (1 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר