הלכות ומנהגים - שאל את הרב

מניין לנו מהתורה שלא רק שנמחל לו אלא שיש לו חלק לעולם הבא

כ"ו אדר א' התשע"ט | 03.03.19 00:00

שאלה

מניין לנו מהתורה שלא רק שנמחל לו עלה שיש לו חלק לעולם הבא ולימות המשיח ?

תשובה

שלום וברכה

רמב"ם הלכות תשובה פרק א 

הלכה ג
בזמן הזה שאין בית המקדש קיים ואין לנו מזבח כפרה אין שם אלא תשובה, התשובה מכפרת על כל העבירות, אפילו רשע כל ימיו ועשה תשובה באחרונה אין מזכירין לו שום דבר מרשעו שנאמר רשעת הרשע לא יכשל בה ביום שובו מרשעו, ועצמו של יום הכפורים מכפר לשבים שנאמר כי ביום הזה יכפר עליכם. 

רמב"ם הלכות תשובה פרק ז 

הלכה ד
ואל ידמה אדם בעל תשובה שהוא מרוחק ממעלת הצדיקים מפני העונות והחטאות שעשה, אין הדבר כן אלא אהוב ונחמד הוא לפני הבורא כאילו לא חטא מעולם, ולא עוד אלא ששכרו הרבה שהרי טעם טעם החטא ופירש ממנו וכבש יצרו, אמרו חכמים מקום שבעלי תשובה עומדין אין צדיקים גמורין יכולין לעמוד בו, כלומר מעלתן גדולה ממעלת אלו שלא חטאו מעולם מפני שהן כובשים יצרם יותר מהם. 

בהצלחה,

בנימין שמואלי

דרגו את השאלה:

ממוצע 0 (0 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר